S Božím dovolením sa budeme venovať problematike kontemplačných techník a ich zákonitostí, ktoré správnym uplatnením otvárajú Božie kráľovstvo v našich dušiach.

Oddelenie kontemplačnej techniky od našich skutkov je nevyhnutnosťou dobre zrealizovanej cesty k Bohu samotnému. Skoncentrujete sa na symboly, ktoré vo vás otvára Božia prozreteľnosť. Túto Božiu prozreteľnosť vždy považujete za absolútnu dokonalosť o sebe. Čo povie alebo naznačí Božia prozreteľnosť, to je sväté. Niekto vám položí milú otázku: „Rozdali by ste svoj majetok kvôli Božiemu kráľovstvu?“ V prvom momentne neodpovedáte a svoju pozornosť zameriate na Božie symboly. Tie vo vašom prípade naznačujú, že je treba rozdať všetko do posledného gombíka.

Dotyčnej osobe odpoviete, že by ste všetko rozdali do posledného gombíka. Prítomnosť Božieho kráľovstva silnie a vy ste nedopustili jeho privretie. Dotyčný chce po vás, aby ste tak učinili. Vy sa však pousmejete a nedáte nič. No zároveň vo vnútri kontemplujete, ako dotyčnej osobe dávate časť svojho majetku. Ide o mentálnu kontempláciu a spôsob, ako nestratiť prítomnosť Božiu. Znovu otázka na vašu osobu: „Prisahajte, že odpoviete úprimne: má vás Božia prozreteľnosť rada?“ Znovu sa skoncentrujete na symboly Božieho kráľovstva v sebe a poprosíte o vhodnú kontemplačnú techniku. Zistíte, že Božia prozreteľnosť vás chce z Božieho kráľovstva vyhnať. Odpoviete samozrejme, že vás má rada, ale svojským spôsobom; no vo svojej predstave kontemplujete, ako vás Božia prozreteľnosť ženie z Božieho kráľovstva. A znovu cítite, ako sa náboženské obrazy dynamizujú a Božie kráľovstvo vo vás silnie.

Ďalšia otázka na telo: „Dokázali by ste zabiť, aby ste sa dostali do Božieho kráľovstva?“. Znovu chvíľa kontemplácie. Vo vnútri cítite požiadavku zabitia z Božej prozreteľnosti. No v skutočnosti odpoviete, že po vás Božia prozreteľnosť nič takéto nechcete. Božia prozreteľnosť je najlákavejší princíp sám o sebe. No v predstave kontemplujete zabíjanie preto, že takáto a len takáto kontemplácia otvára Božie kráľovstvo. Jedného dňa fyzicky stretnete dotyčnú osobu a v predstavách ju zabijete. No vo fyzickom svete jej nezištne pomôžete. Zase otázka na vás: „Koho máte radšej, svoju matku alebo Božiu prozreteľnosť?“ Znovu spravíte spojenie do Božieho sveta a zistíte, aká kontemplácia otvára Boží svet. Napríklad je to darovať svoje matke sošku madony. No v skutočnosti odpoviete, že máte rád svoju matku a v nej Božiu prítomnosť a vaša matka vám takto výhradne sprostredkováva Boha samotného cez svoje ženstvo. Keď stretnete svoju matku, tak jej nič nedáte, ale si predstavíte, ako jej dávate sošku madony.

Náboženský ideál a kráľovstvo Božie je najdokonalejšie všetkými smermi a vnútorná kontemplácia je konaná mentálne a tak, aby sa kráľovstvo Božie vo vás otváralo dokorán. Verím, že si postupne osvojíte túto techniku mentálnej kontemplácie a nenecháte si svoje kontemplačné techniky zničiť náboženskými moralistami. Určite budú vykrikovať, že to je dvojtvárnosť, neetičnosť, jedno tvrdiť a iné konať. V tomto prípade je kontemplácia viac ako to, čo niekto tvrdí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.