Náboženstvo pre laikov. Náboženský odkaz služobníkov. Náboženský odkaz svätcov. Náboženský odkaz časti stigmatikov. Anjelský odkaz niektorých stigmatikov. Striedanie stavov viery a poznania. Stigmy sugeratívne vytvorené. Stigmy a guľovité útvary v aure. Čo do stigmatických kotúčov. Info polia stigmatických jedincov.

Pokračujeme vo vedeckom bádaní náboženstiev a usilujeme sa nájsť to, čo nás uspokojí na duchovnej ceste. Odkláňame sa od laických veriacich a rešpektujeme ich prístup k Bohu, ktorý im sprostredkujú služobníci náboženských systémov. Oceňujeme ich osobnú obeť v mene veriacich. Tak isto si uctime všetkých svätcov, ktorí spravili v mene viery veci na hranici zázraku. Sme si plne vedomí stigmatikov, ktorí prijali klasické náboženské učenie a dávali ho v mene Božom všetkým, ktorých duša túžila po Božej prítomnosti. Máme na vážnosti to, čo náboženstvo prinieslo ľudstvu. A odpúšťame hriešnym dušiam, ktoré zneužili vieru na osobné účely.

No pre nás toto všetko nie je dostatočnou inšpiráciou na duchovnej ceste. Naše oči sa obracajú k všetkým stigmatikom, ktorí sa utiahli do samoty s anjelskými sférami a dali prednosť osobnej ceste k Bohu. Sme si plne vedomí ich sebectva a odklonu od laickej verejnosti. No zároveň sa tešíme ich zabudnutému odkazu, ktorý bude a už aj je našou najhlbšou inšpiráciou. Ich cesta sa stane aj našou duchovnou cestou a individuálne pôjdeme do vrcholových ezoterických stavov. Vždy som v kútiku duše veril, že vo svojom jadre má náboženstvo pre ezoterikov jedinečný skvost a to sú anjelskí stigmatici.

Samozrejme, že nikto z ezoterikov nebude usilovať o skutočné stigmy, ale stigmy si odcvičí na sugeratívnej úrovni.

Nám samozrejme nepôjde o to, aby sme ochoreli na stigmy. Stav stigmatizovaných budeme dosahovať nácvikom a sugeratívnym výcvikom uverenia, že stigmy máme. To je dostačujúca skutočnosť na to, aby sme vytvorili okolo seba guľovitý útvar, do ktorého budeme ukladať informácie z meditácií. Po sugeratívnych cvičeniach je možné v aure vnímať tento útvar. Aby mal trvalý charakter, je potrebné, aby sugerácia stigiem bol trvalý prejav v ľudskej psychike. V iných ezoterických stavoch sme vždy sugeráciu zrušili a vrátili sa do štandardu bežného psychického stavu.

V prípade stigmatického stavu tak neurobíme a to z dôvodu, že stigmatický stav považujem za vrcholový stav v ezoterike zo všetkých hľadísk. Nemožno už nájsť stav ľudskej mysle, ktorý by svojou dynamikou, rozsahom a možnosťami bol vhodnejší za vrcholový stav. Aj v akáše, ktorá sa skladá zo spomienok mŕtvych zvierat a ľudí, sú spomienky stigmatikov mimoriadne čulé a aktívne. Zároveň je možné si nasugerovať množstvo stigiem, a teda aj množstvo stigmatických kotúčov. Do každého kotúča možno uložiť určitý druh ezoteriky. V histórii bolo viacero stigmatikov, ktorí mali viac guľovitých útvarov v aure počas života.

Problematike stigmatických jedincov sa budeme venovať mimoriadne pozorne a preskúmame všetko, čo sa bude dať a to poriadne a starostlivo. Tak isto budeme pozorne sledovať a prepracovávať techniky sugeratívne stigmatizovaných meditujúcich, ktorí si zvolia tento stav za vrcholový stav svojho bytia teraz aj po smrti.

Budem tu prezentovať info polia z kostných pozostatkov tých, ktorí trpeli stavom stigiem ako prejav chorobných stavov. Budeme tu plne rešpektovať lekársky náhľad na tento stav. To, čo stigmatické osoby robili za života a čo programovali, sa deje aj v info poliach, ktoré zanechali v sebe po svojej fyzickej smrti. Po smrti zostáva po nich stigmatický guľovitý útvar, v ktorom zostali ich spomienky z kostí.

Územie: India. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zasväcoval. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,G).

Územie: Čína Stav: Stigmatik. Aktivita: Dáva obaly podvedomia v 12. roku. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (16,E).

Územie: Severná Amerika Stav: Stigmatik. Aktivita: Oblasť protišamanská. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (9,E).

Územie: Európa. Stav: Stigmatik. Aktivita: Proti vedeckosti v duchovne. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (3,E).

Územie: Južná Amerika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Uzatvorený do seba. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (14,I).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: O deťoch. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (11,E).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Proti africkej mágii a za pyramídy. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (6,K).

Územie: Južná Amerika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Z kostí zberá informácie, čo sa dá. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (14,M).

Územie: Madagaskar. Stav: Stigmatik. Aktivita: Dáva svoje info polia do zvieracích info polí. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (7,K).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Pomoc strateným deťom. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (6,K).

Územie: Ázia. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zavretý do seba a islam. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,E).

Územie: Európa. Stav: Stigmatik. Aktivita: Neznáša veštcov. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (4,E).

Územie: Severná Amerika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zbiera info z kostí. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (9,E).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zbiera všetko o zvieratách. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (4,I).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zbiera info o hadoch. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (6,H).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Info o utýraných ľuďoch. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (5,M).

Územie: Turecko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zasvätenia náboženské iba vybratým osobám. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (6,F).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zber náboženských info. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (8,C).

Územie: Španielsko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Info umučených osôb. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (2,F).

Územie: Európa. Stav: Stigmatik. Aktivita: Všetko, čo sa napíše o náboženstve. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (3,E).

Územie: Španielsko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Proti šamanstvu. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (2,F).

Územie: Antarktída. Stav: Stigmatik. Aktivita: Dáva anjelské sféry deťom. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (R,-).

Územie: Borneo. Stav: Stigmatik. Aktivita: Stále hlbšie do seba. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (14,I).

Územie: Tibet. Stav: Stigmatik. Aktivita: duchovná pomoc Tibeťanom. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (12,F).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Všetko o krížoch. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (12,D).

Územie: Škandinávia. Stav: Stigmatik. Aktivita: Archív náboženských aktivít. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (4,C).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Všetko prázdne. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (7,D).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Vyberá si na krst vhodné deti. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,E).

Územie: Mikronézia. Stav: Stigmatik. Aktivita: Sexuálna duchovnosť. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (1,I).

Územie: Tibet. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zvieracie vedomie, nemal ľudské. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,F).

Územie: Tibet. Stav: Stigmatik. Aktivita: Vnútro kovov. Mikrosvet. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (11,F).

Územie: Pod Austráliou. Stav: Stigmatik. Aktivita: Foto buniek mŕtvych ľudí. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (15,O).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Info z kostí mŕtvych ľudí. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,C).

Územie: Severná Amerika. Stav: Stigmatik. Aktivita: V momente zabitia info ľudí a spracovanie. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (11,E).

Územie: Antarktída. Stav: Stigmatik. Aktivita: Z kostí anjelské sféry. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,Q).

Pridaj komentár