Zasvätenie kozmické. Magmatické jadro Zeme. Uvoľnenie od magmatizmu Zeme. Prekonanie 100 000 kilometrov obalu Zeme. Cesta cez info polia bez kontaktu so spomienkami kozmických ľudí. Postupovanie do slnečnej sústavy. Postup do ramien našej galaxie a súhvezdí. Prienik do blízkosti planét. Prienik vedomia k iným galaxiám v kozme. Prekonanie hranice 20 miliárd svetelných rokov. Putovanie do nekonečnosti informačných polí. Orientácia podľa polohy Slnka, Mesiaca, hviezd na oblohe. Prienik do kozmických informačných polí, ktoré po smrti vytvorili ľudia s kozmickým vedomím. Putovanie info poliami, ktoré niekto vytvoril. Prienik do kozmu cez živých ľudí s kozmickým vedomím. Kozmická predstavivosť. Makety, kde sa nachádzate v kozmickom priestore. Mágia stability v kozme info polí.

Info polia kozmické.
Aby ste skutočne prenikli svojou psychikou do informačných polí v kozme, tak musíte v prvom rade zvládnuť kozmické vedomie, ktoré získajú kozmonauti, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Kozmické vedomie sa vytvára aj u embryí hyperaktívnych matiek. Po narodení sú takéto deti v kozmickom vedomí. Ich psychika môže prenikať do spomienok mŕtvych ľudí, ktorí mali kozmické vedomie. Ich spomienky sú v kozmickom priestore. Teda fyzický kozmos má v sebe ďalšiu dimenziu a to je čistý priestor, do ktorého sa po smrti ľudí s kozmickou psychikou zapíšu zážitky počas ich života. Do kozmického priestoru nepreniká ľudská psychika ako raketa, ale ako spomienky mŕtvej osoby, ktorá mala kozmické vedomie.

Zasvätenie kozmické v info poliach.
Pri zasväcovacích rituáloch si stiahneme info polia do priestoru zasväcovanej miestnosti so zasväcovanými osobami. Na to musí byť zasväcovateľ plne v kozmickom vedomí. Zasväcované osoby sa snažia dostať do vhodného kozmického stavu a zasväcovateľ ich dostane cez spomienky mŕtvej osoby rovno do info polí týchto spomienok. Teda máme v kozme info pole, do ktorého možno zapísať spomienky mŕtvej osoby s kozmickým vedomím. No nie všade v kozmickom priestore sú uložené samé spomienky jedna na druhej. Medzi spomienkami sú aj veľké voľné priestory. Teda niekde sú uložené spomienky a možno sa do nich dostať. No tak isto tieto spomienky možno opustiť a ísť priestorom info polí, kde nie je zatiaľ nič zapísané. Ale dá sa putovať aj spomienkami mŕtvej osoby. Netreba si tieto dve možnosti pohybu v info poliach mýliť.

Magmatické jadro Zeme.
Hlavným problémom preniku ľudskej psychiky do info polí uložených v kozme je problematika odpútania sa od magmatického jadra Zeme a 4 druhov magnetizmu. Pokiaľ chcete kozmické vedomie ovládať reálne, treba zvládnuť Reiki školu, ktorá sa venuje práci s magnetizmom Zeme. Keď si nahodíte kozmické vedomie, tak ako senzibil musíte vedieť počúvať prúdenie zemského magnetizmu. Zároveň s ním musíte vedieť manipulovať, akumulovať alebo vypúšťať a rozpúšťať v sebe. Len keď ovládate tento mechanizmus, tak skutočne dokážete svoju psychiku poslať a uvoľniť nad 100 000 kilometrov zemského obalu. Keď to nemáte poriadne odcvičené, tak sa vám môže stať, že sa túlate vo vlastnej fantázii a nie reálne v info poliach uložených v reálnom kozme okolo Zeme.

Prekonanie 100 000 kilometrov obalu Zeme.
Je veľmi dôležitý moment v uvoľnení časti psychiky cez obal Zeme, ktorý má 100 000 kilometrov. Dôležité je mať správne nahodené kozmické vedomie na orgánoch a častiach tela. Zo začiatku nácviku to nepôjde ideálne a často sa využije prienik cez živú osobu, ktorá má kozmické vedomie. No postupom nácviku kozmického vedomia to dosiahnete aj sami. Keď máte nahodené kozmické vedomie, tak sa vo vašej psychike vytvorí niečo ako dvojník, teda všetky vaše túžby a ciele sa skopírujú vo vnútri vášho tela. Táto kópia sa postupne tlačí atmosférou až do priestoru kozmu. Tu treba pracovať s magnetickými silami jadra Zeme a dokázať ich vytesniť zo seba a do určitej miery oslabiť. Všetko robíte tak, aby ste cítili, že sa vzďaľujete od svojho tela.

Cesta cez info polia bez kontaktu so spomienkami kozmických ľudí.
Preniknete cez 100 000 kilometrov zemského obalu a ste v info poliach mŕtvych ľudí. Buď zájdete do tu uložených spomienok jednotlivých ľudí histórie, ktorí mali kozmické vedomie, alebo vyhľadáte kolektívne spomienky skupiny ľudí. No máte možnosť psychicky prejsť okolo týchto spomienok a nevšímať si ich a iba prenikať nezapísanými oblasťami.

Postupovanie do slnečnej sústavy.
Keď ste už v slnečnej sústave, tak môžete znovu postupovať tak, že obchádzate info polia mŕtvych ľudí a idete do priestoru jednotlivých planét. Pri každej planéte si znovu pozmeníte psychický stav a skontrolujete, ako silne alebo slabo vás drží magnetizmus jadra Zeme a vhodne ho upravíte. Priestor každej planéty bude mať na vás určitý silový vplyv, ktorý prekonáte ako vplyv magnetizmu jadra Zeme. Môžete smerovať do anomálií v kozmickom priestore a k rôznym znakom, ktoré tu uložili ľudia s kozmickým vedomím. Môžete tu vyhľadať spomienky kozmických ľudí v pyramidálnom stave, stigmatických, klinických a iné informačné polia. Prípadne idete k info poliam meteoritov, ktoré sa sem dopravili po smrti ľudí s kozmickým vedomím, ktorí sa venovali meteoritom. Tí vytvorili okolo seba za života meteoritické lúče. Lúče sú uložené vždy v oblasti výskytu meteoritov. Tieto info polia môžete použiť na zrýchlený posun v priestore kozmu.

Postup do ramien našej galaxie a súhvezdí.
Treba sa naučiť využívať na prienik do súhvezdí ramená mliečnej dráhy a to aj cez odstredivé alebo vymršťujúce sily planét a priestoru. Teda naučiť sa tu chodiť rôznym spôsobom, len nie rovno ako po uliciach mesta. Treba si uvedomiť, že Galaxia zemská je ako chobotnica s ramenami. To sú na oblohe mliečne dráhy. Tu už slabo pôsobí magmatické jadro Zeme a budete musieť ťahať za sebou magmatickú energiu ako striebornú niť. Tá spája vaše kozmické vedomie v tvare gule s vaším fyzickým telom tu na Zemi. Je to komunikačný kanál. Keď sa niť stratí alebo pretrhne, tak sa nič vážne nedeje. Iba ste stratili kontakt so svojím kozmickým vedomím. Jednoducho ho obnovíte a ide sa ďalej.

Prienik vedomia k iným galaxiám v kozme.
Keď kozmickým vedomím opustíte všetky galaktické ramená, tak sa niť, spájajúca vás s fyzickým telom, mení na za sebou idúce postavičky. Jedna za druhou a vytrvalo až k ďalším galaxiám.

Prekonanie hranice 20 miliárd svetelných rokov.
Keď sa rozhodnete prekročiť hranice dnes poznateľného kozmu, tak stále tvoríte postavičky a dostatočnú zásobu zemského magmatizmu. Teda zo Zeme ide nitka, potom postavičky. Na konci je vaše kozmické vedomie ako niečo v tvare a veľkosti oka. A pri tomto kozmickom oku tvoríte energetickú guľu ako zásobník zemského magmatizmu, putujete nekonečným priestorom kozmu a spoznávate ho.

Orientácia podľa polohy Slnka alebo Mesiaca.
Každé putovanie musí byť reálne a zorientované podľa Slnka, Mesiaca alebo hviezd. Treba túto zásadu dodržiavať. Treba vedieť do kozmu prenikať všetkým smermi a to je hore, dole, do dvoch strán, pred vás, za vás. Teda priestorovo.

Kozmická predstavivosť.
Na to, aby ste aj videli, čo v kozmickom priestore cítite, treba pracovať s množstvom kozmických obrázkov, ktoré si nájdete na internete alebo rôznych knižkách. Keď ste kozmickým vedomím pri určitej planéte, tak vyberie zo spomienok vhodné obrázky, ktoré prispôsobíte.

Makety, kde sa nachádzate v kozmickom priestore.
Tak isto sa dá váš pohyb v reálnom kozme cez info polia sledovať v predstave alebo na hviezdnej mape pred sebou. Neustále kontrolujete, či putujete správne.

Mágia stability v kozme info polí.
Aj v kozmickom priestore možno uplatniť magickú ritualistiku, a to hlavne na stabilizáciu miesta, kde sa nachádzate a smeru, ktorý ste si určili. Ide o určitú kresbu pod vplyvom intuície.

Pridaj komentár