Praveká joga. 50 000 rokov jogínskych techník. Koncentračné techniky. Asány, prstové módy, dýchanie. Zúžené vedomie. Rozšírené vedomie. Dyslektická myseľ zúžená na jogu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Máme snahu začať cvičiť jogu a to tak, ako ju v Indii cvičili pre 50 000 rokmi. A preto je nutné, aby sme sa svojou mysľou vrátili do pravekého vedomia, ktoré mali prví jogíni. Preto tak robíme, aby joga nebola iba inšpirácia v zmysle cvičíme si nejakú tú pozíciu, nejaké to dýchanie a nejaké tie prstové módy.

V prvom rade si musíte vo svojej mysli zablokovať všetky spomienky na dnešnú ľudskú spoločnosť. A nielen na dnešnú spoločnosť, ale aj na spoločnosť prírodného šamana. Najlepšie je prečítať si niečo o živote pravekého človeka a sugeratívne uveriť, že ste praveký človek, ktorý sa špecializuje na nejakú činnosť a to najlepšie jednu jedinú. Napríklad celý deň a celé roky obrusujete kamene a nič viac. Kto sa vyzná v psychiatri, ten si naštuduje a odcvičí stav dyslektika, ktorý dokáže robiť počas života iba jednu vec a nič viac. To je to správne naladenie.

Po tomto základnom naladení sa začnete koncentrovať do 6. neurónových oblastí vo svojom tele a to je: šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií pri každom orgáne tela. Skoncentrujete sa do týchto oblastí na základe vhodnej meditačnej asány. Teda určitá nehybná pozícia a kľudne môžete sedieť na stoličke. Nájdete takú pozíciu, ktorá vás udrží v trvalej koncentrácii do týchto 6. neurónových oblastí. Hovoríme o rozšírenom vedomí. Túto koncentráciu podporujete pozíciou prstov a určitým druhom dýchania, k tomu vytočené oči smerom hore. Vo vnútornom hlase na premýšľanie alebo spievanie znejú vhodné koncentračné zvuky zvončekov v podobe mantier z písmen.

V stave rozšíreného vedomia začneme iný postup – neurónové oblasti posekáme na drobné úseky. Tento stav udržíme novou asánou, módmi, dýchaním a nehybnosťou. Jednoducho robíte všetko, čo sa dá, aby ste udržali v 6. neurónových oblastiach všetko oddelené od seba.

V ďalšom cvičení si dané nasekané neuróny podelíte na neuróny úplne pasívne a niektoré úplne aktívne. Všetko udržíte automatickou koncentráciou pomocou novej asány, prstových módov, dýchania a nehybnosti. To je základný nácvik, ako dosiahnuť zúžené jogínske vedomie. V dnešnej reči psychiatra by sme hovorili o dyslektickom vedomí, ktoré dokáže robiť iba jednu činnosť z jogy a nič viac. Praveké vedomie je zúžené iba na jednu činnosť. A do tohto stavu zúženého vedomia sa musí jogín dostať. No nie trvalo, ale iba na čas cvičenia jogy. Každý rozumný jogín sa musí vrátiť alebo prehodiť do rozšíreného vedomia, alebo sa musí vedieť v živote skoncentrovať aj na inú činnosť ako joga. Keby sme žili v Indii, tam by sme si mohli dovoliť cvičiť celý život iba niektorý druh jogy a okolie by sa o nás postaralo. V dnešnej spoločnosti to bohužiaľ nejde.

Až v takto zúženej mysli možno začať cvičiť jogu a to jednotlivé asány z hathajogy. Sadnete si do vybratej asány alebo odcvičíte niektorú vhodnú asánu a v 6. neurónových oblastiach dosiahnete praveké vedomie. Niektoré zhluky neurónov budú aktívne a niektoré pasívne. Cvičíte prezentáciu asány v sebe a neustále upravujete všetko v sebe tak, aby ste stupňovali koncentráciu na asánu a stávate sa asánou.

Takto môžete cvičiť koncentráciu na jednotlivé orgány a časti svojho tela. Takto v zúženom vedomí cvičíte na jednotlivé psychické prejavy a všetko cvičíte na rôzne jogínske a ezoterické stavy. Môžete v sebe oživiť predstavu seba, ale aj niektorého hinduistického alebo iného božstva. Prípadne to môžu byť anjelské sféry a podobne.

Máte s nami možnosť si otvoriť jogínske vedomie, ktoré je zúžené a zrealizovať v sebe silne a dynamicky ľubovoľný stav, ktorý ste si vybrali.

Pridaj komentár