Veľmi náročná oblasť ezoteriky a duchovna celkovo vyžadovala odo mňa, aby som sa vedel skoncentrovať do oblasti hormonálnych žliaz v mojom tele. To je podmienka pre každého, kto sa chce zaoberať evokáciou psychických síl, ktoré vytvorili ľudia v pravekom a prírodnom vedomí. Teda zahŕňam tu obdobie 100 000 rokov pred naším letopočtom až do obdobia 1 000 rokov nášho letopočtu.

Teda zvládol som koncentráciu do všetkých hormonálnych žliaz a do nich zahŕňame aj lymfatické uzliny. Aktívne som do nich vstúpil a dokážem pomocou nich špeciálne naladiť svoju myseľ na čítanie informačných záznamov, ktoré sa tvoria za života ľudí a to hneď, ako vzniknú v mysli žijúceho človeka. A je jedno, akej duchovnej úrovne je a kedy žil.

Uvedomil som si, že je v histórii ľudstva jedinečný fenomén a to, že všetko, čo človek alebo zviera spraví, je zapísané do magmatických síl zemského jadra. Tieto magmatické sféry siahajú od stredu magmatického jadra, ktoré je v hĺbke 6 000 km a šíria sa k povrchu Zeme, posúvajú sa až 100 000 km nad povrch Zeme. Pokračujú do celej našej slnečnej sústavy, ktorej stredom je Slnko. Zachádzajú až za planétu Pluto a idú ešte ďalej. No nedosahujú úroveň ďalších planét našej galaxie ani mliečnej dráhy. V týchto vzdialenostiach je už magmatické pôsobenie príliš slabé a zápisy sú nemožné.

Pre mňa boli doteraz prístupné iba záznamy od stredu magmatického jadra až 100 000 km od povrchu Zeme. Na čítanie týchto magmatických vrstiev stačí vedomie hormonálnych žliaz. Pokiaľ chce človek čítať magmatické zápisy od jadra Zeme k povrchu, stačí mu hocijaké zemské vedomie. Pokiaľ chce čítať zápisy aj nad povrchom Zeme až do slnečnej sústavy a ešte ďalej, treba mať už kozmické vedomie ako majú kozmonauti, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace alebo u osoby, ktorých matky trpeli počas tehotenstva prehnanou aktivitou a nervozitou.

Tak isto som si uvedomil, že všetky náboženské aktivity smerujú do tohto sektoru a to od prírodných až po dnešné náboženstvá. Spor kresťanskej cirkvi s vedeckým chápaním sveta Galilea Galileiho bolo vlastne veľké nedorozumenie. Z môjho ezoterického podhľadu nešlo o spor, ale hájenie dvoch reálnych a racionálnych postojov. Postoj kresťanskej cirkvi hájil duchovnú realitu toho, čo sa zapisovalo práve do magmatických polí Zeme. A Galileo Galilei mal na svet iný pohľad a to na základe vedeckého bádania. Nemal ho stavať proti náboženskému a hlásať, že náboženský je nepravdivý. V tomto prípade nie je Galileo Galilei prijateľný pre mňa osobne ani pre žiadneho ezoterika. Musím konštatovať, že obidva výroky o svete sú pravdivé, ale zároveň iné.

Osobne som preskúmal info pole Galiela Galieliho. Zistil som, že mal chorobný stav hormonálnych žliaz. Ich produkciu nahrádzal tukový orgán, teda tuk tela. V jeho prípade mal prirodzene bloknutú schopnosť vnímať info polia uložené v magmatických silách Zeme. Teda mohol vnímať realitu sveta okolo nás inak ako vtedajšie duchovné osobnosti v oblasti náboženstva. Keď si nahodím stav mysle, ktorý mal Galileo Galilei, tak môžem skvele vnímať dnešný astronomický pohľad bádateľa kozmu. A v ezoterike ide práve o oblasť vnímania sveta cez hormonálne žľazy a teda postoj náboženský, ktorý aj osobne preberám.

Prešiel som cvičeniami koncentrácie do oblasti vlastných hormonálnych žliaz, a tak isto som prešiel procesom samozasvätenia a vytvorenia centier na vnímanie toho, čo je uložené v magmatických poliach Zeme. Na vnímanie tohto reálneho fenoménu som zvládol techniku evokácií cez vyhladené plochy rôznych objektov ako hladina vody, povrch minerálov, povrch skla, povrch zrkadla, vyleštený povrch kosti, glazúra keramiky, dreva a kovových objektov.

V zásade som začal deliť info polia magmatických polí podľa historických období. Každé historické obdobie má množstvo vrstiev, ktoré obsahujú všetko dianie na Zemi. A je tu možnosť pre mňa aj pre vás reálne pracovať v týchto záznamoch. Mimochodom, zistil som, že každý z nás má určité kópie týchto záznamov vo vnútri podvedomia. Podrobnejšie budem písať o tomto fenoméne v ďalších príspevkoch.

Pridaj komentár