Pyramidálna psychika. Transformácia sveta prírodných šamanov cez priestor pyramídy. Psychický prienik do pyramidálnej dimenzie. Anjeli sa v pyramíde menia na egyptské božstvá. Mágia pyramíd a transformácia všetkého na egyptské božstvá. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme vo vytrvalom nácviku pyramidálnej psychiky. Na začiatok sa pokúsime upraviť všetko vo svojich spomienkach a aktivizovať všetky spomienky na pyramídy a pyramidálnu ezoteriku. Kto absolvoval už dve zasvätenia do pyramidálnej ezoteriky, otvorí si ich a takýmto spôsobom aktivizuje ešte dynamickejšie pyramidálny stav svojej mysle. Kto neprešiel zasvätením, si poctivo a vytrvalo dynamizuje cvičením pyramidálne vedomie.

Na začiatok si dáte pred seba drevenú pyramídu a prepájate sa na fenomény okolo pyramídy, na povrchu pyramídy a vo vnútri pyramídy. Okolo pyramídy sú sily liečiteľské. Na povrchu pyramídy sa robia potrebné pyramidálne rituály zo špagátov, na ktoré sa navešajú rôzne predmety a to vždy tak, aby sa všetko, čo dáme do pyramídy, zmenilo na egyptské božstvá. A je to úplne jedno, či je to klinec, dnešný typ auta alebo predstava anjela.

Pokiaľ do pyramidálneho priestoru vložíte niečo, čo už má egyptské božstvo, tak sa to s božstvom spojí, a pokiaľ to nemá svoje pyramidálne božstvo, tak sa vytvorí do panteónu nové egyptské božstvo. Do pyramídy môžete vkladať aj pocity a myšlienky.

Aby ste dynamizovali pyramidálny stav v sebe, tak je potrebné mať voči egyptským božstvám absolútnu úctu a sugeratívne uveriť, že žijete iba pre egyptské božstvá, ktoré vznikli zo šamanských anjelských sfér a anjelskej mágie konanej na povrchu pyramídy. Vsugerujete si, že ste nič a nič neznamenáte, že božstvá anjelov pyramíd sú nesmrteľné a neustále zdokonaľujete a obetujete všetko anjelom pyramíd Egypta. Je to niečo ako kontemplácia v náboženských systémoch, kde ste pripravení ako malé deti spraviť a obetovať pre egyptských bohov z anjelov čokoľvek.

Do pyramídy vkladáte predstavy vlastných orgánov a uvádzate orgány tela do silného pyramidálneho stavu. Vkladáte predstavy častí tela a uvádzate ich do silnejšieho pyramidálneho stavu. Vkladáte vlastné spomienky a takto ich uvádzate do silného pyramidálneho stavu. Čokoľvek pre pyramidálnych anjelov v podobe egyptských božstiev. Všetko toto dynamizuje pyramidálny stav v tele meditujúceho a okolo neho.

Treba si uvedomiť, že pyramidálny priestor dovoľuje vytvárať špecifických anjelov na každé zrnko piesku. Stačí spraviť správny magický rituál anjelského charakteru na povrchu pyramídy. Takýto prístup dovoľuje vytvoriť anjelskú sféru špecializovanú na určitú oblasť ľudského snaženia a vlastne z čohokoľvek. U prírodných šamanov existujú anjelské sféry, pokiaľ mal šaman detskú psychiku a aj v dospelosti dostatočne veľkú detskú žľazu. Vo svojom tele napríklad z pierok a minerálov vytváral postavičky s krídlami. Tie sa z jeho tela uvoľnili do info polí mŕtvych ľudských spomienok.

Pri dynamizovaní pyramidálneho vedomia sa treba úplne ponížiť a sugeratívne sa nechať viesť pyramidálnymi anjelskými sférami a to bez výhrady a hrania sa na niečo. Anjeli pyramíd rozhodnú o vašom osude, ste úplne kontemplačne rozpustení a žiadna čiastočka vášho tela nikdy nebola a nebude. Tento stav dovoľuje dynamizovať pyramidálny stav v meditujúcom.

Potom si zoberiete jednotlivé postavičky anjelských sfér pyramíd Egypta a robíte čokoľvek do pyramidálneho priestoru, aby ste silne aktivizovali každú maličkú časť každého egyptského božstva. Je tu snaha otvárať dimenziu priestoru do sveta, ktorý vytvorilo vnútro pyramídy vo väzbe s ľudskou psychikou.

A hlavne o toto nám pri meditácii išlo, silne všetkými prostriedkami vytvoriť v tele meditujúceho pyramidálny stav a aktivizovať duchovný priestor vnútra pyramídy.

 

Pridaj komentár