Joga ako inšpirácia. Joga na základe knižiek. Joga na základe informačných polí mŕtvych jogínov. Znaky stromčekov v tektonických anomáliách Zeme. Veštecké rozkódovanie jogínskych stromčekov. Vedomie 7. mesiacov embryonálneho vývoja. Vedomie zvieracích predkov do 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Prienik do zvieracieho vedomia v ľudskej mysli. Koncentračné techniky. Fixačné techniky. Presun meditačných techník do zvieracieho vedomia. Zápis zásahov do zvieracieho vedomia. Brahmanské vedomie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach. K tomuto zápisu je fotodokumentácia v Galérii zasvätení.

Joga ako inšpirácia. Anjel.
Nie je jednoduché dostať sa k prapôvodným základom jogy. Jogínska spoločnosť je podľa našich vešteckých prieskumov stará skoro 50 000 rokov pred naším letopočtom. Celkovo joga prešla dlhým vývojom a množstvom vývojových tendencií. No my máme záujem o tých najlepších jogínov Indie. Jednoducho sme pripravení kompletne veštecky preskúmať systém jogy. Nemáme chuť sa uspokojiť s jogou iba ako fyzickým cvičením. Nemáme záujem o jogu, ktorá u nás skôr pripomína strečingové cvičenie ako duchovnosť Indie. Nemáme záujem o jogu ako terapiu a liečbu. No máme záujem o jogu a jej duchovný rozmer. Uvedomujeme si, že joga v takom podaní nebude bežne dostupná laickej verejnosti. No už dávnejšie sme ohlásili odchod od laických ezoterikov a príklon k vrcholovej ezoterike pre tých, ktorí individuálne dozreli na cestu k vrcholu. A preto joga ako inšpirácia nám v žiadnom prípade nepostačuje.

Joga na základe knižiek. Anjel.
Ukončili sme nácvik a hľadanie duchovnosti v jogínskych knižkách. Všetky jogínske knižky sme odložili. Pomohli nám zorientovať sa v problematike jogy, ale priniesli aj množstvo nejasností a príliš nejasné vysvetlenia, o čom v skutočnosti joga je a môže byť. To, čo tu píšem, nenadväzuje na beletriu jogínskeho charakteru.

Joga na základe informačných polí mŕtvych jogínov. Anjel.
Začali sme robiť jogu na základe informačných polí, ktoré sa vytvárajú po smrti, fyzických osôb a zvierat. Veštecky sme pozisťovali, kde sa nachádzajú informačné polia mŕtvych jogínov a zistili sme viacero skutočností. No najdôležitejšie boli informačné polia v anomáliách Zeme a priestoru okolo Zeme do vzdialenosti 100 000 kilometrov. Pri smrti jogínov sa do anomálnych oblastí dostanú geometrické znaky, ktoré sprevádzali niektorých významných indických jogínov. Pokiaľ bol jogín spopolnený, tak priamo počas spopolnenia sa znak v podobe stromčeka uvoľnil do niektorej anomálnej oblasti. Pokiaľ nebol jogín spopolnený, tak znak v podobe stromčeka zostal pri jeho kostiach, pokiaľ sa úplne nerozpadnú. A tu sme prvýkrát objavili znaky v podobe stromčekov, ktoré majú jogíni v aure vďaka sexuálnym energiám, ktoré ich vytláčajú do aurického obalu.

Tak isto sme v tektonických anomáliách našli aj znaky, ktoré sa nachádzajú v informačných poliach pravekých ľudí, kde prevládalo vedomie zvierat a v ňom schopnosť vedome vnímať iba niečo z prírody. Napríklad udieranie kameňom alebo palicou. Teda pračlovek si túto činnosť uvedomuje, čo zvieratá nedokážu. Ale keď človek dnešnej doby cvičí napríklad psa, tak po smrti psa obsahuje informačné pole určité čiary. Pri vešteckom dekódovaní čiar možno vnímať výcvik človeka na psovi. Tu možno začať vnímať určité spoločné črty pravekého a jogínskeho vedomia. Jogínske znaky, ale aj znaky pravekých ľudí možno po ich smrti spoločne nájsť v tektonických anomáliách Zeme, ale aj kozmu.

Veštecké rozkódovanie jogínskych stromčekov. Anjel.
Možno si položíte otázku, čo vlastne obsahujú tieto znakové stromčeky jogínov, ale aj pravekých ľudí. Tieto znaky sú rôzne veľké a rôzne pestré. Sú to body, čiary, kruhy, trojuholníky, ale aj štvorce. Najčastejšie sú ploché čiary. Niekedy u rozvinutých jogínov vytvárajú množstvo vodorovných a zvislých čiar. Pri vešteckom rozkódovaní zisťujeme, že pri pravekom človeku čiara znamená, že množstvo rokov vytrvale tĺkol napríklad kameňom do iných kameňov. Teda určitý druh úzko špecializovanej činnosti ako u dyslekticky chorých jedincov, ktorí celý život dokážu robiť iba jednu činnosť a ostatné činnosti ich nezaujímajú a vyrušujú. Aj u jogínov možno vnímať v znakoch v aure určitú špecializovanú činnosť na niekoľko úkonov z jogy ako je koncentrácia na niektoré asány, koncentrácia na seba, koncentrácia iba na jedno božstvo, koncentrácia na stavy živých embryí, koncentrácia na kosti detí a podobne. Teda celý život sa špičkoví jogíni koncentrujú v zúženom vedomí na určitý typ jogy. No nemožno hovoriť, že by mali psychiku pravekých ľudí, a teda o čo ide?

Vedomie 7. mesiacov embryonálneho vývoja. Anjel.
Každý špičkový jogín sa usiluje o to, aby sa prebúral do zvieracieho vedomia, s ktorým sa každý z nás narodí a je skryté pod ľudským vedomím, ktoré získame počas mnohoročnej aktivity rodičov, školy a ľudskej kultúry. Vedomie zvieracích predkov ide až do obdobia 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Teda je poriadne staré a ľudské vedomie je staré 50 000 rokov.

Prienik do zvieracieho vedomia v ľudskej mysli. Anjel.
Ako na to, aby sme sa dostali do zvieracieho vedomia v nás? V prvom rade ide o to, aby ste úspešne prenikli do 6. neurónových oblastí , ktoré tvorí veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Hovoríme tomu, že ste dosiahli rozšírené vedomie. Po tomto úspechu nastupuje zužovanie vedomia. Hodí sa sem Karma joga. Teda iba sugeratívne sa oslobodiť od všetkého ľudského a skoncentrovať sa na otvorenie zvieracieho vedomia. Blokujete vo svojej mysli všetky ľudské ciele a neuróny v 6. oblastiach začnete blokovať. V každej zo 6. neurónových oblastí sa skoncentrujete do malej časti a ostatné neuróny ignorujete. Ako keby sa každá zo 6. oblastí neurónov zmenšila na veľkosť desaťkorunáčky. A to už hovoríme o zúženom vedomí dyslektikov, ktorí nedokážu používať všetky neuróny v tele. A cez tieto zúženia sa dá prebúrať do zvieracieho vedomia vo vnútri ľudskej mysle. A toto je hlavným cieľom každého jogína, aby jogu robil vo zvieracom vedomí a nie v dnešnom vedomí mysliacich ľudí.

Koncentračné techniky. Anjel.
Keď sa jogínovi podarí otvoriť zvieracie vedomie v sebe, tak potrebuje, aby si túto dimenziu vedomia nechal otvorenú a to urobí vhodnou pozíciou tela v asáne. Teda Hathajoga tu slúži na fixáciu zvieracieho vedomia. To sa urobí aj prstovými módmi rúk. Tak isto celková nehybnosť a správne dýchanie podporuje fixáciu a koncentráciu na otvorený zvierací stav ľudskej mysle.

Uskutočnili sme aj zasvätenie do jogy, kde sme otvárali priechod do zvieracieho vedomia a zároveň sme dovnútra zasväcovanej osoby kopírovali jogínske a praveké znaky a znakové stromčeky. Budú slúžiť ako inšpirácia pre duchovnú cestu. Takto sme previedli 12 zasväcovacích rituálov. Pri zasvätení sa používal bubon, činely, paličky, plech a konzerva. Zasväcované osoby neustále kreslili postavičky a do nich vkresľovali rôzne geometrické tvary. Zasvätené osoby si otvorili zvieracie vedomie a môžu presunúť všetku ezoteriku do zvieracie vedomia. Hovoríme, že joga a zvieracie vedomie je miestnosť, kde sa vykonáva prax ezoterika. Poteší ďalšie dekódovanie ezoterickej oblasti a možnosť dať joge rozmer bývalej veľkosti a mohutnosti ako systému ezoterickej praxe, kde vrchol je v zvieracom vedomí robiť vedomie stigmatikov.

Pridaj komentár