Venujeme sa tu problematike nástupu dvojníkov do ezoteriky. Ako už za krátke obdobie zasahovali dvojníci, ktoré oblasti ezoteriky pozmenili čiastočne, ktoré úplne a radikálne.

ČO VŠETKO UŽ STIHLI DVOJNÍCI POMENIŤ

1. Dvojníci zmenili náš pohľad na svet atómov a časticového sveta. Dvojníci odmietli akademické predstavy o tom, ako funguje vnútro atómov a častíc a predstavili nám skorej model atómu ako uzavretý blesk v sklenenej guli a častice ako ďalšie energetické objekty menšieho charakteru a to hríbiky, fľaky a perličky.

2. Dvojníci zmenili zásadne pohľad na svet mŕtvych. Dvojníci nás upozornili na to, že svet mŕtvych nie je až tak nekonečný a podlieha ako organický život vrtochom kozmu. A tak isto svet mŕtvych spomienok organického života je viazaný na organický život. A odporučili nám reinkarnáciu do sveta atómov a častíc a nie do sveta mŕtvych spomienok. Toto odporučenie sme plne rešpektovali. To, čo sa uloží do sveta atómov a častíc, je stabilnejšie a v rámci trvácnosti vlastne večné a nekonečné.

3. Dvojníci otvorili cestu k novému druhu reinkarnácie a to do sveta atómov a častíc. Dvojníci nám ukázali vlastne aj ako realizovať reinkarnáciu do sveta atómov a častíc. Ide o to, že cez dvojníkov pomocou špeciálnej techniky magickej komunikácie je možné informácie o ezoterikovi a dvojníkov prepísať do ich sveta večnosti. A to do písmena a do bodky. A toto je aj najväčšia zmena, ktorú bolo treba prijať v tejto rovine ezoteriky.

4. Dvojníci zmenili zásadne pohľad na organický život v kozme. Dvojníci nám ukázali, aká ťažká je závislosť organického života na miesto v kozme, kde sa zrodil k životu, ako vlastné neurónové bunky vytvorili ľudský intelekt a ako dôsledne ho uväznili do svojho systému. Ezoterik toto uväznenie pocíti, keď stále častejšie a hlbšie preniká do kozmu. Upozornili aj na to, že aj inde v kozme je organický život otrokom vlastného vývoja v danom prostredí.

5. Dvojníci zmenili zásadne závislosť voči priestoru, v ktorom žijeme. Aká silná je závislosť na organickom živote, taká istá je závislosť na priestore, kde sa organická hmota vyvíjala. A ako toto zovretie skresľuje pohľad na kozmos a celkovú ľudskú existenciu.

6. Dvojníci nám otvorili cestu hlbšie do kozmu a umožňujú nám operovať aj vo svete skrížených anti čiernych dier. Všetko sa tu v zlomku sekundy mení, ale dvojníci a ich prístup dovoľuje prechod aj tými oblasťami. V zásade dnes dvojníci prenikajú do kozmu bez toho, aby to musel robiť ezoterik sám.

7. Dvojníci nás naučili, ako tvoriť dvojníkov, aj keď nemáme poškodené epitelové bunky. Dvojníci odporučili aj systém transformácie dvojníkov cez pyramidálne predstavy, aby nás neničili a zároveň s nami mohli kooperovať.

8. Dvojníci nás naučili novému druhu veštectva a to priamo cez neuróny, ktoré sa odpoja od nervových zakončení a zmyslových senzorov. Dvojníci nás naučili priamemu veštectvu a to rovno z neurónov, ktoré obchádzajú nervové dráhy napríklad k oku. Hovoríme o tom, že dvojníci sa stali našimi očami, ušami, sluchom, hmatom a čuchom. A týmto systémom si dvojníci zabezpečili možnosť mimozmyslovo s nami komunikovať. A na dôvažok sa dvojníci ako naše zmysly môžu upravovať a meniť. To nám nakoniec dovolí vnímať to, čo bolo človeku vývojom na planéte Zem odoprené. Dokonca možno dvojníka upraviť alebo stvoriť tak, aby to nahradilo vnímanie kozmu organickým životom v niektorej inej časti kozmu.

9. Dvojníci posunuli snovú, alebo inak povedané, transcendentálnu ezoteriku smerom k splnu, k somnambulizmu a slnečným planétam v kozme. Dvojníci nás razantne posunuli aj v oblasti snovej ezoteriky a dovŕšili odpojenie snovej mysle v strednom mozgu od buniek tela, čo ezoterik cíti okolo hlavy ako energetický hustý priestor.

10. Dvojníci nás naučili používať somnambulné kotúčiky a somnambulné masky. Dvojníci nás vlastne naučili spať v autohypnotickom spánku a zbavili nás klasického ľudského spánku. Čo dovoľuje menej spať a intenzívnejšie žiť pod veľkou psychickou záťažou.

11. Dvojníci nás naučili cez mozoček magickú komunikáciu s dvojníkmi. Dvojníci nás naviedli na magickú reč dvojníkov cez F. Bardona a Ivana Gellnera. A naviedli nás aj na ďalších jedincov, ktorí tiež dokázali magicky komunikovať s dvojníkmi. Dvojníci sami nám zaškolili mozoček k magickej komunikácii.

12. Dvojníci nás previedli filipínskym liečiteľstvom a otvorili tretie oko rovno z miechy. Je to stav, keď ezoterik cez dvojníkov vojde na úroveň atómov a častíc a je schopný veštecky vnímať všetko, všade a kdekoľvek bez toho, aby tam musel aj prenikať. Prenikajú sem dvojníci a nie priamo psychicky ezoterik.

13. Dvojníci za nás začali cez tretie oko prenikať do všetkých oblastí kozmu a sveta celkovo. Dvojníci trvalo prenikajú za nás do kozmu a zbierajú informácie. Tieto posielajú a ukladajú do atómov a častíc ezoterika ako určitého objektu.

14. Dvojníci nám ukázali svet dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa v živej podobe. Dvojníci nám odhalili svet dvojníkov, kde už odumrela organická hmota a dvojník zostal v nehybnosti na úrovni atómov a častíc. Ezoterik si uvedomuje, že vstúpil do oblasti, kde bude môcť spoznať organické životy z minulosti, keď v tomto priestore nebol tento kozmos a bol tu iný kozmos a iný organický život. Ešte sme nedocenili tento fenomén úplne.

15. Dvojníci nás naučili liečiť sa cez dvojníkov bez majiteľov a to pomocou magických formuliek. Dvojníci nás naučili iný systém geriatrickej liečby dlhovekosti a výkonnosti a to cez magickú komunikáciu s dvojníkmi na úrovni atómov a častíc. Dvojníci sa sami starajú, aby nás neničili zdravotne a psychicky.

16. Dvojníci nám ukázali, ako tvoriť množstvo dvojníkov a upravovať ich cez predstavy pyramíd.

17. Dvojníci prešľachtili vedomie ezoterika, dôsledne ho odpájajú od buniek tela, organického života a priestoru, v ktorom žije organický život.

18. Dvojníci nám vytvorili maketu kozmu a zašli s nami na hranice organického života v kozme o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Dvojníci rozčlenili okolitý kozmos do asi 4 000 banánov a každý banán obsahuje zhruba 50 vreciek po 7 zemiakov. V každom zemiaku je do 1 000 strukov, v každom struku je 7 hráškov a každom hrášku je po 12 oblastí s 2 000 galaxiami, ktoré voláme objekt lentilky.

19. Dvojníci nám ukázali možnosť nového druhu zasväcovania a napredovania v ezoterike cez systém dvojníkov. Dvojníci majú tendenciu ovládnuť psychiku ezoterika a za týmto účelom sú schopní sa stvoriť v lepšej dokonalosti ako samotný ezoterik. A tento systém ezoterik využije pre svoj vývoj. Pokiaľ ezoterik zistí, že od dvojníka prevzal jeho schopnosti alebo dvojník nestíha na určitú úroveň ezoteriky, tak bude zlikvidovaný a vytvorený dokonalejší dvojník.

20. Mandala dvojníkov. To, že sú dvojníci nasekaní na kúsky, im dovoľuje, aby sa prepájali jednotlivé kúsky navzájom. A zvolili si systém mandál, čo zvyšuje ich výkonnosť.

21. Veštecké techniky a kriminalistické postupy. Dvojníci sami prepracovali veštecké výkony a pomáhajú ezoterikovi realizovať náročné veštecké výkony s rozsiahlym zberom informácií a ich preverovaním.

22. Možnosť tvorby blastulových buniek a molekulárnych štruktúr zo svalovej hmoty. Dvojníci zdokonalili geriatrický program a prepracovali cez blesky systém nútenia svalových buniek k regenerácii orgánov a systémov tela.

23. Dvojníci nás naučili, ako ukladať množstvo informácií do atómov a častíc vlastného tela. Dvojníci si nemôžu dovoliť ukladať informácie, ktoré získajú, do vnútra buniek. Musia tak robiť na úroveň atómov. To by vlastne ezoterik sám nezvládol a musí to zabezpečiť časť dvojníkov.

24. Dvojníci pozmenili systém zdokonaľovania schopností ezoterika a pokiaľ chce ezoterik zdokonaľovať svoje veštecké schopnosti, mimozmyslové schopnosti priamo cez neuróny, vylepšovať svoju pamäť, spevňovať psychiku, získavať liečiteľské schopnosti, získavať rozumové schopnosti, zdokonaľovať svoju intuíciu a odhad, tak bude tak robiť cez dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa a sú umiestnení vo svete atómov a častíc. Všetko sa deje prostredníctvom magickej reči, magických obrázkov a magických štruktúr podobných hermetickým obrázkom v Hermetickom múzeu.

ČO VŠETKO SME UŽ SPRAVILI V OBLASTI EZOTERIKY DVOJNÍKOV

1. ČÍTALI sme diela osôb, ktoré sa zaoberali touto ezoterikou a to hlavne F. Bardona a Ivana Gellnera.

2. MEDITOVALI, prepisovali sme diela týchto dvoch autorov a postupne si školili intelekt k systému dvojníkov.

3. NAPÁJALI sme sa psychicky na diaľku k živým osobám, ktoré mali poškodené epitelové bunky a majú dvojníkov.

4. Psychicky sme prenikali do magnetických polí magmatického jadra planéty Zem a tu VYHĽADALI info o osobách, ktoré disponovali systémom dvojníkov.

5. Aj vo svete mŕtvych sme VYHĽADALI spomienky jedincov, ktorí tvorili v sebe niečo ako systém dvojníckej mysle, dvojníckeho intelektu.

6. KONTAKTOVALI sme dvojníckou mysľou mŕtvych jedincov, ktorí sú pasívne uložení na úrovni atómov a častíc.

7. PRESKÚMALI sme vešteckými technikami do 60 prípadov osôb, ktoré tvoria dvojníkov alebo ich spomienky vo svete mŕtvych spomienok.

8. VYHĽADALI sme vhodných dvojníkov pre jednotlivé ezoterické cesty a to prvú ezoterickú cestu veľkého mozgu, druhú ezoterickú cestu pre stredný mozog, tretiu ezoterickú cestu mozočku, štvrtú ezoterickú cestu miechy, piatu ezoterickú cestu ganglií, šiestu ezoterickú cestu brušného mozgu a siedmu ezoterickú cestu všetkých chromozómov vo vnútri v bunkách. Celkovo išlo o 70 druhov dvojníkov.

9. VYTVORILI sme si sami dvojníkov pre každú zo 7 ezoterických ciest, aby zdokonalili terajšiu ezoteriku a mohli sme postupovať na duchovnej ceste.

10. VYTVORILI sme špeciálnych dvojníkov pre mozoček a zdokonalenie vnímania sveta na základe geometrických štruktúr. Každá oblasť ezoteriky bola znakovo prepísaná a všetko v mozočku zorganizovali dvojníci. Teda ako preškolenie mozočku dvojníkmi. A dvojníci naučili mozoček vnímať svet na základe matematických, fyzikálnych a chemických štruktúr a tak isto geometrických štruktúr atómov a častíc. Vytvorených zo 10 dvojníkov.

11. VYTVORILI sme asi 10 vlastných dvojníkov pre oblasť brušného mozgu, čo je piata ezoterická cesta. Doteraz používané predstavy a postupy, ktoré sme realizovali vlastnou vôľou, prevzali a pozmenili do geometrických štruktúr podobných matematickým, fyzikálnym a chemickým vzorcom. Celý proces geriatrie mimoriadne zrýchlili. Hovoríme o magickej reči dvojníkov.

12. VYTVORILI sme dvojníkov pre 7. ezoterickú oblasť, ktorá sa hlavne zaoberá kontaktom s organickým životom v kozme. Operujú neustále k organickej hmote, dôsledne ju skúmajú a posielajú informácie do atómovej a časticovej úrovne nášho tela. TOTO ROBIA TRVALO A NEUSTÁLE. Ezoterik sa musí naučiť tieto informácie premiestňovať do svojich atómov a častíc. Kontaktujú jeden kus za kusom a posielajú informácie.

13. Keďže naši dvojníci sú modifikovane upravení do kúskov a neoperujú vcelku ako u osôb s chorými epitelovými bunkami, tak sami PREPRACOVALI systém operovania cez mandaly. Teda kúsky rôznych dvojníkov sa preskupujú pred skúmaním nejakého objektu do vhodnejšej konštelácie. S týmto vylepšením prišli sami dvojníci.

14. VYTVORILI sme dvojníkov pre svet mŕtvych spomienok a sami prevzali prieskum do svojich rúk. Trvalo postupujú svetom mŕtvych a to hlavne kostných pozostatkov a chcú postupovať ďalej, ale potrebujú prepracovať.

15. VYTVORILI sme dvojníkov pre anjelské sféry vo svete mŕtvych spomienok a títo detailne pre nás skúmajú toto vo svete mŕtvych spomienok.

16. VYTVORILI sme dvojníkov, ktorí operujú postupne v astronomickom kozme a zberajú pre nás informácie od planéty k planéte. Sú špecializovaní na oblasti čiernych dier, pulzarov, anti čiernych dier.

17. VYTVORILI sme dvojníkov, ktorí prenikajú všade a dávajú nám to do znakovej podoby či už astronomický kozmos, organický život, svet mŕtvych, ale aj časticový svet.

18. VYTVORILI sme dvojníkov, ktorí skúmajú všetko vo vnútri buniek ľudí, zvierat, ale aj organického života v kozme.

19. VYTVORILI sme dvojníkov pre zdokonaľovanie mimozmyslového vnímania. V tomto prípade sa stali nefunkčnými a bolo treba obnoviť ich fungovanie. Vytvára sa schopnosť prenikať psychicky kdekoľvek cez systém dvojníkov. Dvojníci sa stali vlastne náhradou pre zmyslové vnímanie. Pokiaľ chceme dokonalejšie vnímanie aj toho, čo sme doteraz nevnímali, je potrebné prepracovávať dvojníkov za týmto účelom.

20. VYTVORILI sme 4 druhy dvojníkov a to z poškodených epitelových buniek kože, z poškodených epitelových buniek orgánov, miechy, z epitelových buniek po ožiarení v atómových výbuchom. Z epitelových buniek orgánov behajú a znášajú informácie. Z miechy dvojníci skúmajú prinesené informácie a hľadajú ich zdôvodnenie. Dvojníci z ožiarenia preniknú všade a nepoznajú nejakú blokáciu. Dokážu pracovať v celom spektre časticového sveta a nekonečných kombinácií. Dvojníci z epitelových buniek sú mimoriadne tvrdé strážne psy a vyčistia čokoľvek nežiaduce voči dvojníkom a to aj vplyv vlastných buniek.

21. KONTAKT na organický život v kozme a hľadanie systémov dvojníkov alebo podobného systému nám dovolí ďalšie jedinečnosti. Rôzni dvojníci z rôznych druhov organického života nám umožnia vytvárať nových DVOJNÍKOV ako špecifické náhrady zmyslov.

22. VYTVORILI sme dvojníkov pre magickú komunikáciu s dvojníkmi na úrovni atómov a častíc. Ide hlavne o komunikáciu s dvojníkmi, ktorí už nemajú svojho živý organizmus, ktorý ich stvoril. Teda sú pasívne uložení vo svete atómov a častíc. A práve magickou rečou je ich možné uviesť do aktivity a využiť pre liečenie a stabilizáciu psychiky.

23. VYTVORILI sme dvojníkov pre klasické veštecké techniky. Títo modifikovaní dvojníci sú v ezoterikovi a sú pripravení prepracovávať veštecké techniky. A prepracovali ich plne radikálne. Otvorili cestu k priamemu veštectvu cez neurónové bunky, kde neuróny sa premosťujú na kúsky dvojníkov, ktorí veštectvo realizujú za ezoterika.

24. VYTVORILI sme aj množstvo dvojníkov pre bežné ľudské činnosti. Sú schopní zberať informácie z ľudí z danej oblasti, ale aj z objektov, ktoré dané osoby vytvorili.

25. KONTROLA dvojníkov. Je nutné kontrolovať veštecky cez mozoček, kde sú dvojníci, ktorých sme individuálne vytvorili a čo robia. Pokiaľ sa zliali kúsky dvojníka do jedného celku, je treba znovu ich dostať do kúskov. Pokiaľ kúsky dvojníka niekto paralyzoval, tak ich treba očistiť a zaradiť do systému kúskov dvojníkov.

26. KONTROLA dvojníkov, či ich vlastné bunky a ich túžba privlastniť si dvojníkov neblokuje. Ezoterik si uvedomuje, že má v tele 6 neurónových oblastí a tieto sa môžu často vymknúť spod kontroly a ísť aj proti systému dvojníkov. Neurónové bunky sú naučené tradíciou miliardu rokov starou, že všetko musí bunkám ľudského tela a ľudského rodu slúžiť k prežitiu. A svet dvojníkov túto požiadavku často blokuje v aktivite, ktorá je nad rámec ľudského rodu, prostredia planéty Zem a celkovo organického života v kozme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.