Ide o jednu z etáp ezoterika, ktorý opúšťa organický život na planéte Zem. A nielenže opúšťa život na planéte Zem, ale začína prejavovať nepokoj aj v otázke opustenia organického života v okolitom kozme.

Takáto požiadavka a potreba vzdať sa idey života môže prísť iba vtedy, pokiaľ ezoterik vyčerpal možnosti duchovného rastu, ktorý je zviazaný s organickým životom. Ezoterik si je plne vedomý, že je súčasťou organického života v kozme, že organický život na planéte Zem má svoju históriu starú 1 až 2 miliardy rokov. A túto históriu a v nej historický vývoj si nesie v sebe. Je úplne samozrejmé, že vývoj ľudského rodu poznamenal aj dnešného človeka a to hlavne v otázke otroctva voči vlastným bunkám a potrebám v tejto oblasti kozmu prežiť za každú cenu.

Ezoterik, ktorý prechádza postupne všetky stupne rozvoja vlastného intelektu a vlastných mimoriadnych schopností, musí pri svojom ezoterickom vývoji naraziť na bariéru zvanú planéta Zem a jej zákonitosti. Planéta Zem a jej priestor. Planéta Zem a formovanie života do dnešnej podoby. Planéta Zem a všetko pre bunku a organický život sa u neustále sa vyvíjajúceho ezoterika dostane do konfrontácie voči kozmickému vnímaniu a kozmickej ezoterike. Pokiaľ sa chce ezoterik neustále vyvíjať a dosahovať kozmický intelekt, musí sa či už chce, alebo nechce, vzdávať idey všetko, čo je potrebné poskytnúť životu na planéte Zem. Ezoterik vo svojom vývoji musí nestále obrusovať a meniť vzťah k životu a potrebe všetko robiť v prospech života na planéte Zem.

Vlastne v hlbokej podstate je ezoterik zradca vlastných buniek a svojho organického života. Ezoterik je osoba, ktorá sa veľmi nepodobá na obraz života na planéte Zem. Jednoducho ezoterik konštatuje, že je neštandard. A svojím vývojom hlboko porušuje zákony prírody a vplyvu všetkých síl tejto časti kozmu. Ezoterik dokonca dobrovoľne cvičí rôzne druhy netradičnej psychiky a stupňuje potenciál, aby sa dokázal odpútať od zákonitostí a otroctva zviazanosti svojho intelektu na planétu Zem a život na nej.

Dokonca ezoterik v dvojníckej psychike okamžite usiluje o to, aby sa vymanil celkovo z oblasti kozmu a dosiahol slobodu nemať obmedzenia, čo sa týka určitého miesta a určitého organického zámeru. Ezoterik už v dvojníckej psychike netúži viazať sa niekde na nejaké miesto v kozme, na nejaký organický objekt v kozme. Ezoterik s dvojníkmi nemá úmysel vymeniť planétu Zem za iné miesto v kozme a nechať sa zotročiť iným miestom v kozme. Ezoterik nemá záujem zviazať svoju psychiku s iným organickým životom v kozme. Ezoterik, ktorý dosiahol úroveň dvojníkov, už túži iba po nekonečnom priestore, v ktorom niet jediného bodu, ktorý by stál za to, aby sa naň viazal. Ezoterik už nikdy nechce žiadny organický život a väzbu seba a svojho intelektu na niečo ako bunka.

Ezoterik opúšťa priestor organického života, a tak isto opúšťa svet mŕtvych spomienok organického života. Ezoterik transformuje seba samého na úroveň fungovania atómov a častíc. Ezoterik sa odmieta v dvojníckej ezoterike viazať na reinkarnáciu do sveta mŕtvych spomienok a naďalej pokračovať v reinkarnácii voči organickému životu.

Ezoterik špikuje svoj intelekt do roviny mimoriadnej vyspelosti, všestrannosti, dokonalosti a extrémneho množstva informácií. Intelekt ezoterika odmieta diktát žijúcich buniek v sebe a dvojníci mu pomáhajú pokračovať v zdokonaľovaní takého intelektu. A toto zdokonaľovanie nie je vôbec na prospech buniek, udržania rodu a prežitia organického života v kozme. Intelekt ezoterika sa vzdáva rozmeru organického života na planéte Zem a ezoterik dosahuje kozmický intelekt, ktorý postupne bude operovať mimo organický život. Ezoterik a jeho dvojníci mu dovoľujú zošľachtiť, zahustiť a odpojiť svoj intelekt od potrieb vlastných buniek a organického života na planéte Zem. Intelekt ezoterika sa oslobodil od potrieb života a v podstate vlastné bunky vlastného tela sú mu brzdou ďalšieho napredovania intelektu. A preto sa ezoterik musí oslobodiť od potrieb vlastných buniek a nerobiť svojim bunkám otroka. Ezoterik dosahuje slobodu intelektu, vybuduje si nový typ psychiky, k bunkám sa vráti ako otrokár a prinúti ich, aby sa podriadili idey kozmického intelektu.

A v tomto momente sa bunky musia nerady a nedobrovoľne zúčastniť ezoterickej cesty ku kozmickému intelektu podľa vzoru dvojníkov. Skončil diktát buniek a potreby všetko pre život na planéte Zem. Nastúpil diktát všetko pre svet dvojníkov a všetko pre transformáciu ezoterikovej psychiky na systém dvojníkov. Z otroka sa stáva krutý otrokár a prinúti bunky vlastného tela, aby sa podriadili tomuto zámeru ezoterika. A inak ezoterik konať nemôže, vlastné bunky chcú, aby pracoval pre blaho buniek a vzdal sa intelektu, ktorý sa bude rozvíjať pre seba a mimo svet organického života. Dokonca vlastné bunky požadujú zotročiť intelekt školený dvojníkmi v prospech života. A na túto potrebu si musí ezoterik dať poriadne pozor a tvrdo a dôsledne v zmysle tyrana odoprieť toto organické právo svojim bunkám. Vlastné bunky neustále skresľujú pohľad a spoznanie univerza a priestoru mimo planétu Zem. A toto ezoterik ako diktátor vlastných buniek bunkám odoprie. Ezoterik využíva svoje právo kopnúť do svojich buniek, ktoré vlastní a toto právo využije. Bunky vo vnútri seba majú svoj vlastný program, ktorý sa sústredí na rozmnoženie a prežitie. Bunky v sebe nesú starobu, chorobu a nakoniec smrť. Ezoterik toto rešpektuje do tej miery, že spraví všetko, aby tento proces spomalil, ale nie kvôli tomu, aby jeho intelekt podporil bunky na tejto planéte. Ezoterik ako diktátor si bude intelekt rozvíjať sám pre seba a teda pre svet dvojníkov, ktorí operujú v anorganickom svete atómov a častíc. Otázka života, otázka dlhšieho prežitia organického života na planéte Zem je pre ezoterika nepodstatná a využíva svoje právo zotročiť bunky, ktoré mu nakoniec predvedú posledné číslo. Mám na mysli smrť organického jedinca. Ezoterik spraví čokoľvek, aby predĺžil svoj život a aby takto získaný čas využil v plnom rozsahu na rozvoj vlastného intelektu.

Ezoterik má jediný cieľ a to pokračovať v pestovaní svojho kozmického intelektu a vnímania kozmu inak ako bežní ľudia. Ezoterik chce roztrhať a zabudnúť na to, že jeho intelekt bol obmedzený planétou Zem a organickým životom. Toto obmedzenie mu dovolia zrušiť práve dvojníci, ktorí preberajú intelekt ezoterika a prevádzajú ho do inej formy ako u bežných ľudí. Intelekt ezoterika sa povyšuje na kozmický fenomén, ktorý sa nedá použiť v prospech buniek a ani to nechce. Otázka života a organického života je pre ezoterika bezpredmetná. Ezoterik dá prednosť svetu dvojníkov a intelekt preškolí na túto rovinu a dimenziu sveta, ktorú možno dosiahnuť iba vytrvalým likvidovaním s príponou antičlovek.

Pridaj komentár