Už od malička som mávala veľmi často nočné mory .. keď som zaspávala, a nemohla som sa zo sna prebudiť, ani otvoriť oči. Počula som strašidelné hlasy, ktorým som nerozumela.. celé moje telo sa začalo triasť a môj priateľ mi pomohol sa prebudiť. Cítila som sa ako psychicky narušená a neviem si tieto stavy vysvetliť. Už je to asi tri roky, čo sa mi nič podobné nestalo. Ale stále sa veľmi bojím tmy/myslím, že kvôli nočným morám/ a bola by som rada našla odpoveď.

Požiadali ste ma, aby som veštecky nahliadol do vášho vedomia aj podvedomia. Potešilo, že ste vnútorne ezotericky stavaná. Menej potešilo to, že sa vlastne neviete zorientovať, kde patríte. Verím, že tento profil vám naznačí, čo vlastne máte žiť a čo má skutočnú nadčasovú hodnotu.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav. Nič akútne alebo rizikové.

Psychický stav
Aurický obal nie je stabilne uložený okolo tela ako u osôb s pevnou psychikou. Sú potrebné psychoterapie.

Povaha
Klasicky sú ľudia psychicky usadení v strednom mozgu, vy ste usadená v gangliách. Psychicky prenikáte do kolektívneho vedomia ľudí o historických dobách. Vyhľadávate tu osoby, ktoré sa zaujímali o kozmos, astronómiu a astrológiu, vstupujete do ich predstáv a žijete ich psychické prieniky do reálneho kozmu. Teda porucha v miechových neurónoch a psychické túlanie v histórii ľudstva. Je možné sa naučiť ovládať to.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: na ezoterické knižky. Povrchová vzrušivosť: astrológia. Pohlavná vzrušivosť: prienik do kolektívneho vedomia ľudí v neurónoch miechy, život v týchto zápisoch. Citová vzrušivosť: história ľudstva a zvláštni jedinci. Celkovo nevhodné sexuálne podvedomie pre partnerský vzťah.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali anjelské sféry detských dyslektikov, bohužiaľ, čierne. Máte ich rada a svoje životné situácie riešite tak, aby to ubližovalo vám aj okoliu. Má to vplyv na dosahovanie úspechu. V 12. roku života ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Sú uložené v tele ako energetické objekty. Tu ste uskutočnili nežiaduce psychické manipulácie a dali ste sem biele anjelské sféry detských dyslektikov. Tým ste vytvorili vo vás silné konfrontačné póly medzi princípom pozitívneho správania a riešenia životných situácií a čiernymi anjelskými sférami k deštruktívnemu správaniu a riešeniu problémov. Nebezpečné manipulácie smerujúce na psychiatriu. Pôvodné naplnenie podvedomých obalov je o kozme, o ľuďoch, ktorých psychika prenikala reálne do kozmu.

Chromozómová história
Vaše chromozómy začínali svoju púť v Antarktíde a cez Afriku, Indiu, Sibír sa dostali do Európy.

Génové reťazce
Sú značne od seba vzdialené. Ľudia, ktorí majú žiť klasický život „hamburgerákov“ ich majú navzájom pritlačené. Teda pokiaľ nebudete žiť ezotericky a duchovne, tak podvedomie vám bude v živote robiť nepríjemnosti. Problematický osud.

Embryonálny vývoj
Jednotlivé fázy embryonálneho vývoja boli v poriadku a rýchlo realizované, ľudská fáza tiež rýchla a konečné fázy sú charakteristické omylom, prienikom do kolektívneho vedomia v matke. Máte to v hlave pomotané, čo je vonkajší svet a čo sú spomienky na históriu ľudstva v neurónoch miechy, kde sú tieto záznamy uložené.

Astrológia ega
V zásade máte v sebe chaos a neviete, čo máte žiť, kde máte žiť. A v tomto chaose zotrvávate.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch zúrivo útočíte na ezoterický spôsob podvedomia a chcete žiť ako „hamburgerák“, teda rodinka, domček a podobné zvieracie vymoženosti. Ako odmenu vám podvedomie devastuje psychiku.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa rozhodnete žiť vnútorne a ezotericky. Inak sa psychiatra časom stane aktuálna. Jednoducho podvedomie vám to zráta. Múdrejšie je podriadiť sa mu, ako s ním bojovať.

Pridaj komentár