Súhrnná prognóza, ako si stojíme v ezoterike dvojníkov. Čo sme zatiaľ zistili a ako to uvedieme do určitého systému cvičení, kontaktovania, spoznania. Cieľom tejto fázy ezoteriky dvojníkov je nabrať základné skúsenosti, zmapovať svet dvojníkov a všetko toto uviesť do ezoterickej praxe.

AKO VZNIKAJÚ DVOJNÍCI

01. Osoby, ktoré majú poškodené a nezhubne zmutované epitelové bunky orgánov tela a vytvorili dvojníka. Ide vlastne o prepojenie psychiky človeka s poškodenými epitelovými bunkami od doby pravekej až po dnes. Geneticky nezhubné zmutované bunky pripomínajú bunky prehistorických stromov asi 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. Vtedy sme boli ešte v tejto vývojovej fáze existencie.

02. Osoby, ktoré majú poškodené a nezhubne zmutované epitelové bunky miechy a tvoria dvojníkov odhodlaných riešiť náročné problémy.

03. Osoby, ktoré majú poškodené a nezhubne zmutované epitelové bunky kože a tvoria dvojníkov mimoriadne húževnatých a bojovných.

04. Osoby, ktorých epitelové bunky boli ožiarené a následne nezhubne zmutované a tvoria na pár dní alebo mesiacov mimoriadne agilných dvojníkov. Títo dvojníci pracujú mimoriadne rýchlo a extrémne razantne.

05. Osoby živé s nezhubne zmutovanými epitelovými bunkami, ktoré majú pri sebe dvojníka.

06. Osoby živé s nezhubne zmutovanými epitelovými bunkami, ktoré majú viacero dvojníkov.

07. Osoby mŕtve, ktoré zanechali dvojníkov po svojej fyzickej smrti vo svete atómov a častíc.

08. Osoby, ktoré využili systém dvojníkov a prepísali sa do sveta atómov a častíc.

09. Osoby, ktoré vedome tvorili dvojníkov z vlastných poškodených epitelových buniek.

10. Osoby, ktoré ani len netušili, že majú dvojníkov z vlastných poškodených buniek.

11. Osoby, ktoré tvoria dvojníkov cez poškodené epitelové bunky druhej osoby a potom ich cez pyramidálne predstavy a energie transformujú do nasekaných kúskov dvojníkov, ktorí sú slabší a menej účinní ako nenasekaní dvojníci.

12. Osoby, ktoré nemajú poškodené epitelové bunky, ale dokážu mať kontakt s dvojníkmi živých jedincov, ale aj s dvojníkmi, ktorých po sebe zanechali po smrti ľudia s poškodenými epitelovými bunkami. Takéto osoby sa vyvíjajú a pôsobia cez dvojníkov živých alebo mŕtvych jedincov.

13. Osoby, ktoré dvojníkov vytvárajú vo svojich fantáziách a predstavách. Ide o osoby, ktoré kontakt s dvojníkmi prevedú vo svojich fantáziách.

14. Osoby, ktoré sa kontaktujú a študujú diela jedincov, ktorí mali dvojníkov a svoju myseľ školia špeciálnym spôsobom.

15. Osoby, ktoré sa dokážu odosobniť a vsugerovať si a uveriť, že sa stali niektorým dvojníkom vo svete atómov, ktorý už nemá svojho živého človeka alebo utlmia svoje ego a stanú sa osobami, ktoré majú dvojníka.

15. Osoby, ktoré dokážu využiť systém poškodených epitelových buniek u osôb, ktoré majú poškodené epitelové bunky a už zomierajú. Po smrti uvoľnia dvojníka do úrovne atómov.

16. Osoby, ktoré dokážu komunikovať s dvojníkmi cez magickú reč. V tom prípade je potlačené myslenie zo stredného mozgu, veľkého mozgu, mozočku, miechy, ganglií a brušného mozgu.

17. Osoby, ktoré dokážu veštecky vnímať dvojníkov z rôznych oblastí neurónov. Zo stredného mozgu sa dvojníci veštecky nedajú vnímať, cez veľký mozog sa vnímajú ako prírodné bytosti z rozprávok, z mozočku ako niečo, čo neustále myslí a premýšľa. Z roviny presunu psychiky cez mozoček do úrovne atómov a častíc možno dvojníkov vnímať ako postavy, ktoré majú intelekt a ktoré vedia aj aktívne konať.

18. Organický život v kozme, ktorý vytvoril určitým spôsobom dvojníkov a má ich v sebe. Organický život v kozme, ktorý už odumrel a zanikol a zanechal v rovine atómov a častíc dvojníkov.

19. Atómová úroveň obsahuje dvojníkov, ktorí boli vyprodukovaní v časovo neohraničenom minulom čase. Teda v atómovej úrovni sú dvojníci, ktorí sa sem mohli dostať, keď ešte tento dnešný kozmos vlastne nebol prítomný.

20. Záznamy dvojníkov možno nájsť aj ako magnetický zápis v magnetických poliach magmatického jadra planéty Zem, a tak isto v podobných magnetických poliach iných kozmických objektov.

AKO FUNGUJÚ DVOJNÍCI

01. Dvojníci, ktorí majú svojho majiteľa s poškodenými epitelovými bunkami, sú stále prítomní u týchto svojich pánov. Zvyčajne sú naprogramovaní k aktivite a činorodosti podľa toho, po čom človek v živote túžil a chcel dosiahnuť. Prípadne program fungovania dvojníka bol náhodný proces. Dvojník je niečo inteligentné, činorodé. Teda zberá informácie, spracuje ich. Núti svojho pána, aby robil to, čo dvojník potrebuje a k čomu je naprogramovaný. Dvojník putuje v prostredí, zbiera a zahlcuje svojho pána informáciami. Dvojník chce trvalo prevziať kontrolu nad svojím pánom stvoriteľom. Dvojník tlačí psychiku svojho pána stvoriteľa do úrovne atómov a častíc. Osoby s dvojníkmi končia v drvivej väčšine ako duševne choré osoby.

02. Dvojníci, ktorých pán stvoriteľ v podobe osoby s poškodenými epitelovými bunkami zomrel, sa stávajú slobodní a pasívne končia v nehybnosti vo svete atómov a častíc. Preberajú sa k aktivite, iba pokiaľ ich kontaktuje živý organizmus už s určitou rozumovou vyspelosťou. Ezoterik má záujem kontaktovať týchto dvojníkov vo svete atómov a častíc, skúmať ich a vzájomne spolupracovať.

03. Ezoterik dokáže produkovať dvojníkov aj bez toho, aby mal poškodené epitelové bunky. K tvorbe dvojníkov používa systém prieniku svojho vedomia, intelektu a duchovnej vyspelosti do osoby, ktorá má poškodené epitelové bunky. Ezoterik vytvára diaľkové psychické prepojenie vlastných epitelových buniek a poškodených epitelových buniek. Pred sebou vytvára UFO odtlačok ako pri premostení na organický život mimo planétu Zem. Ide o psychické prepojenie do astronomického kozmu. Nemáme na mysli premostenie do vlastných fantazijných predstáv v mozgu. Ezoterik má želanie a túžbu, aby stvoril dvojníka pre určitú činnosť. Energetický obal v aure pred sebou potom požaduje, aby ezoterik dodal do vznikajúceho dvojníka určité informácie a psychicky sa napájal na určité objekty a deje v kozme. Ezoterik sa plne podriadi tomu, čo dvojník požaduje. Dvojník všetko spracuje a keď dosiahne vyššiu úroveň schopnosti a geniality ako osoba ezoterika, tak vstúpi do psychiky ezoterika a prevedie tu určité zmeny, aby ovládol psychiku ezoterika. Ezoterik na určitý čas akceptuje toto obsadenie a keď sa dvojník usadí v jeho psychike, tak ho vždy pozmení do menej aktívnej podoby.

04. Ezoterik vytvoril dvojníka a cez plastické predstavy a psychické premostenie na tvary pyramíd rozdrobí dvojníka na nefunkčné kúsky. Aby bolo všetko transformované do kúskov, tak ezoterik využije aj systém energií zomierajúcej osoby, ktoré po vplyve pyramíd ešte dostatočne izolujú kúsky dvojníkov. Pokiaľ chce ezoterik, aby bol dvojník aktívny, tak psychicky prepojí kúsky dvojníkov a uvedie ich do aktívnej podoby. Po ukončení aktivity ezoterik veštecky overí, či je dvojník rozložený na kúsky vzdialené od seba.

05. Ezoterik má nasekané kúsky dvojníka a chce ho aktivizovať. Teda sa uvedie cez mozoček do stavu atómov a častíc. Bez mozočku by to ezoterik nedokázal. Vypína sa myslenie bežného charakteru, a tak isto vnímanie sveta pôjde cez prepojenie kúskov niektorých dvojníkov. Ezoterik musí myslieť cez dvojníkov, ezoterik musí všetko vidieť, počuť, čuchať, hmatať cez dvojníkov. Ezoterik premýšľa cez dvojníkov, ezoterik vyberá spomienky z úrovne atómov a častíc a nie klasickej pamäte.

06. Pokiaľ sa dvojníci zaktivizujú, tak neustále prinášajú potrebné informácie a to odvšadiaľ, kde ezoterik dokáže psychicky prenikať. A to je priestor v kozme o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. V tomto gigantickom priestore dokáže ezoterik pomocou dvojníkov prenikať do všetkého sveta mŕtvych spomienok mŕtveho organického života, k organickému životu živému aj mimo planétu Zem. K všetkým objektom v kozme, tak isto do všetkých atómov a častíc.

07. Dvojníci preniknú aj tam, kde je psychika ezoterika bezradná a to do priestorov skrížených anti čiernych dier. Tak isto rýchlosť presunu v kozme je mimoriadne dobrá za použitia dvojníkov a to hlavne dvojníkov z ožiarených epitelových buniek.

08. Dvojníci po aktivizácii z kúskov dokážu ezoterika školiť, pokiaľ ich ezoterik k tomu donúti, dvojníci dokážu prinášať informácie z daného gigantického priestoru v kozme.

09. Ezoterik vždy po čase pre určitú oblasť ezoteriky, ale aj bežného života môže vytvárať nových dvojníkov a starých likvidovať. Noví dvojníci chcú vždy ovládnuť psychiku ezoterika a to tak, že vytvoria lepšiu a výkonnejšiu verziu ako mal ezoterik doposiaľ. Teda dvojníci zabezpečujú neustály vývoj. A to je jednoznačne ezoterikov cieľ.

10. Ezoterik už psychicky prestane prenikať kdekoľvek a realizujú to za neho dvojníci cez systém tretieho oka z miechy a miechových neurónov. Cez mozoček koncentrácia do miechy, psychické prepojenie na južný a severný pól. Otvorenie spomienok a prepojenie na filipínskych liečiteľov. Stav ruje, prepojenia na nervové platničky vo svaloch a otvorenie priestoru o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik veštecky vníma všetko v tomto priestore, ale operujú v ňom doslova skokom dvojníci z ožiarených epitelových buniek.

11. Ezoterik neustále kontaktuje dvojníkov na úrovni atómov a častíc a preškoľuje cez dvojníkov svoju psychiku, ako si preškoľujú psychiku ezoterici čítaním týchto článkov o dvojníkoch.

12. Ezoterik kontaktuje dvojníkov vo svete atómov a častíc, ktorí už nemajú svojho pána stvoriteľa a ku kontaktu využíva špeciálnu magickú reč. Magická reč na týchto dvojníkov je za účelom spevňovania fyzického, psychického zdravia, a tak isto šťastného osudu. Magická komunikácia s dvojníkmi vo svete mŕtvych spomienok je nutná podmienka, aby ezoterik bez následkov zvládol ezoteriku dvojníkov.

13. Ezoterik kontaktuje tých dvojníkov, ktorí poslúžili ako základ reinkarnácie nie do sveta mŕtvych spomienok, ale prepísanie svojich spomienok a túžob na rovinu atómov a častíc. Na toto zapísanie používa hlavne svojich vlastných dvojníkov.

14. Ezoterik vďaka dvojníkom môže pokračovať v ezoterickej všestrannosti a na každú oblasť ezoteriky, ale aj bežného života tvorí dvojníkov. Ezoterik pokračuje v 7. ezoterických cestách, ktoré sa delia na 6 neurónových oblastí a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie. A vlastne na všetky chromozómy, gény a génové sekvencie.

15. Pre ezoterika sú dvojníci cestou k tomu, aby opustil ezoteriku planéty Zem a mohol robiť ezoteriku kozmického priestoru a kozmických zákonitostí. Ezoterik si je vedomý, ako ho na duchovnej ceste obmedzuje vývoj života na planéte Zem a jeho zotročenie pre prežitie v priestore planéty Zem. Ezoterik sa psychicky odpája od osudu ľudstva, sveta mŕtvych spomienok a celkovo organického života v kozme. Ezoterik vstupuje na pôdu dvojníkov, ktorí zostávajú vo svete atómov a častíc.

16. Ezoterik tvorí ako pán stvoriteľ dvojníkov a potom ich upravuje cez systém pyramíd a systém spomienok zomierajúcej osoby do menších kúskov. Ezoterik vie tieto kúsky psychicky premostiť a uviesť do chodu. Tak isto dokáže kúsky dvojníkov pospájať psychicky v rôznych kombináciách a zoskupovať ich do mandalových objektov, ktoré majú ešte účinnejšie efekty. A dovoľuje to vzájomné kombinovanie dvojníkov po častiach alebo po celkoch.

17. Ezoterik cez systém dvojníkov zvyšuje neustále množstvo informácií o sebe a okolitom svete. Informácie ukladá skoro výhradne do roviny atómov a častíc. Cez dvojníkov oslobodzuje svoju schopnosť myslieť. Odpája si svoje vedomie od buniek tela a stáva sa z otroka buniek slobodným intelektom na duchovnej ceste. Potom sa ezoterik vracia do buniek ako otrokár a prinucuje ich, aby slúžili pre duchovné. účely Samozrejme s tým, že ezoterik a jeho dvojníci rešpektujú, čo je možné a čo nie je možné dosiahnuť. No ako otrokár naplno využije všetko pre svoj ezoterický rast a napredovanie.

18. Ezoterik, ktorý začal pracovať s dvojníkmi a má za sebou mnohoročný aktívny výcvik, ovláda 7 ezoterických ciest, ktoré sa viažu na 6 neurónových oblastí tela ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a v nich na úrovni buniek chromozómy. Nacvičil veštecké vnímanie toho, čo sa nedá vnímať bežne ľudskými zmyslami a bežne dokáže mimozmyslovo operovať rovno z neurónov svojho tela. Má mimoriadnu všestrannú vzdelanosť do ktorejkoľvek ľudskej oblasti. Môže začať pracovať na tom, aby odpojil svoje vedomie, svoje premýšľanie a svoje ezoterické skúsenosti od buniek a okolo hlavy vytvoril zónu SLOBODNÉHO VEDOMIA, dvojníci priamo šľachtia intelekt a ego ezoterika priamo tu okolo fyzickej hlavy a nie v premostení na bunky ezoterikovho tela.

AKÝCH DVOJNÍKOV CHCEME A MUSÍME PRODUKOVAŤ

01. Chceme kontaktovať dvojníkov, ktorí mali niečo spoločné zo SVETA MŔTVYCH SPOMIENOK, nechať ich pôsobiť na svoju psychiku, neurónové oblasti a v nich až na úroveň neurónov.

02 Chceme z dvojníkov pre oblasť sveta mŕtvych produkovať dvojníkov, ktorí budú lepší ako všetci dvojníci pre túto oblasť. A je jedno, či ešte majú svojho pána stvoriteľa, alebo už nefunguje ako organická hmota.

03 Chceme kontaktovať spomienky v magnetických záznamoch a je jedno, v ktorej časti kozmu to bude.

04 Chceme produkovať vlastných dvojníkov a neustále produkovať nových a dokonalejších dvojníkov pre túto oblasť ezoteriky tak, aby sme celú oblasť neustále zdokonaľovali a dosiahli vysokú úroveň.

05. Chceme kontaktovať všetko okolo dvojníkov, ktorí boli použití za účelom REINKARNÁCIE organických objektov do sveta dvojníkov, čo je svet atómov a častíc.

06. Chceme produkovať vlastných dvojníkov pre vlastnú reinkarnáciu a vlastnú reinkarnáciu do sveta dvojníkov dokonale pripraviť. S cieľom neviazať reinkarnáciu na určitý priestor a určitú organickú hmotu.

07. Chceme kontaktovať dvojníkov a produkovať dvojníkov pre oblasť ANJELSKÝCH SFÉR detských dyslektikov, ktorých originály sú uložené vo svete mŕtvych dvojníkov. Cieľom je zdokonaľovať systémy šťastného osudu.

08. Chceme produkovať dvojníkov, ktorí budú cez tretie oko v neurónoch miechy prenikať a putovať svetom mŕtvych spomienok, zároveň dvojníci prepisujú všetko vo svete mŕtvych spomienok do úrovne atómov a častíc ezoterikovho tela.

09. Kontaktujeme už existujúcich dvojníkov na úrovni atómov a častíc bez pána stvoriteľa alebo s pánom stvoriteľom. Spolupracujeme a komunikujeme cez magickú reč dvojníkov a spevňujeme si zdravie, psychiku a šťastný osud a to tak, aby sme zvládli prítomnosť dvojníkov okolo a v nás samotných.

10. Chceme kontaktovať dvojníkov pre oblasť SNOVEJ EZOTERIKY, ich záznamy v magnetických poliach, ale aj dvojníkov bez pána alebo s pánom stvoriteľom v ešte živej podobe.

11. Chceme vytvárať dvojníkov z dvojníkov tejto oblasti. Tak isto produkovať vlastných dvojníkov pre oblasť snovú, zbierať informácie tohto druhu a prepisovať ich do úrovne atómov a častíc. Tak isto pokračovať vo vývoji aj v tejto oblasti. Kontaktovať dvojníkov a školiť svoju myseľ v tejto oblasti. Cez dvojníkov zabezpečiť vývoj v tejto oblasti. Cez dvojníkov pomocou magickej reči spevňovať celkovo zdravie, psychiku a šťastný osud.

12. Chceme kontaktovať dvojníkov pre oblasť mozočku, KABALY a myslenia pomocou geometrických štruktúr. Kontaktovať dvojníkov živých organizmov, kontaktovať dvojníkov na úrovni atómov a častíc, kontaktovať magnetické záznamy, školiť takýmito dvojníkmi svoju myseľ, tvoriť neustále nových dvojníkov a zdokonaľovať tento systém ezoteriky. Kontaktovať dvojníkov magicko rituálne a spevňovať zdravie, psychiku a šťastný osud. Mozoček na úrovni dvojníkov, teda vo svete atómov a častíc funguje ako evidencia dvojníkov a komunikácia s dvojníkmi.

13. Chceme kontaktovať dvojníkov pre oblasť miechy a PUTOVANIA VŠETKÉHO DRUHU. Chceme produkovať vlastných dvojníkov a realizovať naplno systém tretieho oka doslova skokovo sa pohybovať v nekonečných priestoroch kozmu. Chceme tvoriť vlastných dvojníkov a v tejto oblasti sa vyvíjať. Chceme brať informácie aj z magnetických záznamoch o tomto type dvojníkov. Chceme ich kontaktovať aj cez magickú ritualistiku.

14. Chceme kontaktovať dvojníkov aj pre oblasť brušného mozgu a to za účelom systému GERIATRICKÉHO ZDRAVIA. Ezoterik kontaktuje všetko, čo sa týka dvojníkov na úrovni atómov a častíc. Tak isto dvojníkov živých jedincov, spomienky na dvojníkov v magnetických poliach. Ezoterik kontaktuje dvojníkov a pomocou magickej reči dvojníkov spevňuje svoje zdravie, psychiku a šťastný osud. Ezoterik pomocou svojich dvojníkov riadi celý proces udržania zdravia, výkonnosti a bezchorobnosti. Tak isto cez dvojníkov riadi extrému výkonnosť, regeneráciu a pokiaľ možno aj dlhovekosť. Ezoterik radšej razí predstavu, že počas svojho života extrémnou výkonnosťou, pracovitosťou a nasadením žije aj 5 životov naraz. Ezoterik sa nechá zlákať vidinou dlhého života naplneného bežnými aktivitami. V tejto oblasti sa musí ezoterik pousilovať a tvrdo a dôsledne ovládnuť zvieracie inštinkty a pudy, ktoré ho neustále budú nútiť žiť s bunkami, s ľudstvom a organickým životom v kozme. Budú ho nútiť uviazať sa na daný priestor planéty Zem a daný priestor, v ktorom žije organický život. Tento systém je starý aspoň jednu miliardu rokov a dokáže poriadne zblokovať a zmariť aktivity dvojníkov. A preto ezoterik dôsledne a bez štipky súcitu ovláda brušný mozog a pudovosť v tomto smere.

15. Chceme kontaktovať dvojníkov či už u živých bytostí, ale aj vo svete atómov a častíc, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa. Tak isto záznamy o dvojníkoch v magnetických záznamoch magmatického jadra planéty Zem, ale aj iných planét. Tak isto dvojníkov možno kontaktovať aj v kolektívnom vedomí ľudstva, ktoré je uložené v neurónoch miechy. Táto oblasť sa viaže na GANGLIE (drobné zhluky neurónov po celom tele). Tak isto necháme na seba pôsobiť dvojníkov, ktorí sa starajú alebo dokážu vytvárať vhodné predstavy o svete v ľudskej fantázii. Ezoterik si dá pozor, aby predstavy o svete a svete dvojníkov boli čo najreálnejšie. Na gangliovú ezoteriku je viazané aj veštecké školenie zmyslov, ktoré dokážu vnímať v tomto prípade aj svet dvojníkov v rovine atómov a častíc. Tak isto chceme pracovať a tvoriť dvojníkov pre VEŠTECKÉ VÝKONY. Všetky veštecké výkony sa nesmú viazať na umŕtvovanie a znehybňovanie očných buliev a iných zmyslových senzorov. Veštecké výkony sa neviažu ani na znehybnenie a umŕtvenie časti neurónov veľkého mozgu. Ale neuróny v 6. neurónových oblastiach v tele ezoterika sa priamo cez bioenergie tela prerážajú priamo z tela von a obchádzajú tak nervové dráhy a zmyslové senzory ako očné buľvy a napríklad ušné bubienky.

16. Ezoterik preniká psychicky cez svoje chromozómy vo vnútri buniek do svojho okolia a tu sa kontaktuje s organickým životom v kozme. Vnútro buniek a chromozómov pracuje na princípe biochemických látok a môžu do hĺbok kozmu kontaktovať organický život. Ezoterik už psychicky nepreniká do kozmu, lebo do niektorých oblastí života organickej hmoty nedokáže prenikať a necháva to plne na systém dvojníkov. Ezoterik v prvom rade kontaktuje organický život v daných oblastiach kozmu a to hlavne atypických, poškodených a zdevastovaných príslušníkov niektorého organického života. Ezoterik nemá záujem o kontaktovanie vyspelého organického života v kozme v zmysle technologickom a genetickom. Sú príliš štandardne geneticky upravení čo najlepšie prežiť v danom prostredí a nemajú záujem o vyššie úrovne organického vedomia smerujúceho do hĺbok kozmu a k svetu dvojníkov na úrovni atómov a častíc.

17. Ezoterik má záujem aj o dvojníkov do oblasti sexuálnej a tak isto tu využije všetky možnosti. Iba pri sexuálnej ezoterike sa aktivizuje epifýza a menej hypofýza. To sú dve hormonálne žľazy v oblasti stredného mozgu. Všetko platí ako u ostatných 6 neurónových oblastí ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a chromozómy vo vnútri buniek. Zase si ezoterik musí dávať pozor na všetko okolo sexuality a nenechať sa organizmom vtiahnuť do jediného zmyslu a to je zmysel rozmnožiť sa, páriť sa a postarať sa o svoje potomstvo. Ezoterika pre systém dvojníkov zaujíma hlavne zvieracia sexualita a to ruja, kde ide o všetko a potom nič. Dôležité pre tretie oko v mieche na prácu dvojníkov v rôznom prostredí kozmu. Ezoterik si z ezoteriky spraví systém fetišistu, ktorý keď robí ezoteriku a hlavne ezoteriku s dvojníkmi, vyvoláva stavy zamilovanosti a erotizmu. Dvojníci sú proste sexi a je to vzrušujúce. Takto ezoterik doslova zneužije fetišistické sklony vlastnej sexuality.

18. Ezoterik využíva systém dvojníkov, aby účinnejšie prenikal do častí vlastných orgánov, do vnútra buniek, kde nájde orgániky, dve jadrá s chromozómami, v chromozómoch nájde gény a v nich génové sekvencie. V každej bunke sa potom nachádzajú zlúčeniny chemických molekulárnych látok a v nich chemické prvky. V týchto chemických prvkoch sa nachádzajú potom ATÓMY a v atómoch rôzne druhy ČASTÍC. Sem ezoterik preniká zo začiatku za pomoci mozočku a rezonancií (počet rýchlych úderov počas niekoľkých sekúnd za sebou). Neskoršie ezoterik do sveta atómov a častíc preniká cez dvojníkov a vlastne nakoniec ezoterik na svojej ezoterickej ceste funguje rovno z roviny atómov a častíc svojho tela. Tu psychicky prenikne a odtiaľto môže fungovať a vnímať svet iba cez dvojníkov. A na toto si musí ezoterik zvyknúť.

19. Ezoterik sa musí naučiť vyhľadávať dvojníkov od ľudského rodu, ale aj inej organickej hmoty v kozme, a tak isto musí hľadať a kontaktovať dvojníkov z hlbokej histórie organickej hmoty, keď tento náš kozmos ešte neexistoval. Dvojníci na úrovni atómov a častíc sú vlastne systém informácií, ktoré sa uchovávajú pravdepodobne na večné časy, alebo sú niečo na spôsob fosílií, teda skamenelín večnosti. Ezoterik sa musí naučiť kontaktovať dvojníkov v atómoch, ale aj menších čiastočkách, ktoré označujeme hríbiky, potom ešte menších časticiach pod názvom farebné znaky, iskričky a perličky. Ezoterik sa musí naučiť vyhľadávať dvojníkov v týchto časticových svetoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.