Základný výcvik vešteckých schopností. Precvičíme si základné postupy naladenia, vešteckú patológiu a oboznámime sa s vešteckou anatómiou. Tak isto sa naučíme vsugerovať si schopnosti slepcov. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Na začiatok sme si naznačili, kadiaľ sa bude uberať základný veštecký výcvik. Hovorili sme si o veštecko- intuitívnych schopnostiach na základe fyziognómie človeka, jeho ruky, tela, hlavy, chodidla a celkového pohybu a spôsobu fungovania. Hovorili sme si o schopnostiach grafologických, kineziologických a prútkarských.

Naznačili sme aj vývoj v oblasti snového veštectva. Vyskúšame a osvojíme si aj kyvadielko a virguľu na zisťovanie bioenergetických pomerov. Prejdeme rôzne tarotové karty, žolíkové a sedmové karty. Naučíme sa veštiť v tranze a v hypnotických stavoch. Zvládneme aj techniku kociek a domina. Nezabudneme ani na čínsku vešteckú techniku I Ching. Potrápime sa s numerológiou. Veštenie z usadeniny mám osobne veľmi rád, tak ako dobrú aromatickú kávu. Po zvládnutí základných techník sa budeme venovať aj astrológii, ktorú považujem za súhrn viacerých vešteckých techník.

Pokračovali sme v koncentrácii na zmyslové orgány a to zrak, sluch, čuch a hmat. Usilovali sme sa nerobiť veštecké techniky v očných buľvách, vo vnútri ucha, vo vnútri nosa a ani na povrchu prstov. Všetku pozornosť sme presmerovali na povrch veľkého mozgu a tu do patričných centier. Naštuduj anatómiu zmyslov a priľahlých mozgových častí. Neustále sme si sugerovali slepotu a stav slepca. Slepec bol navyše poriadne hluchý. Toto je najlepšia forma výcviku vešteckých schopností. Slepec a veštecky ladený slepec sa musí zorientovať na odhadovanie okolia na základe zvukových a hmatových podnetov. Ďalej sa musí naučiť vnímať a vciťovať sa do vodiaceho psa, čo sú všetko veľmi podobné stavy, ako pri výcviku vešteckých schopností.

Pokračovali sme v nácviku dočasnej patológie a to sugerácie, že v niektorých orgánoch máme drobné utíšené miesta. a niektoré časti orgánov sú dostatočne aktívne. Dostávali sme sa do stavu média a stavu osoby, ktorá hypnoticky vedie dotyčné médium. Špeciálne sme sa koncentrovali na oblasť pečene, srdca, žalúdka a miechy. Postupne sa treba zamerať na zdravé orgány v tele a nie na tie, ktoré sú oslabené chorobou. Ďalej sme si špeciálne vsugerovali sklerózu multiplex a stav, keď sme stratili svoje egoistické túžby a chceme žiť život osoby, ktorá je veštecky ošetrená.

Postupovali sme do oblasti tvorby bioenergie v tele osoby, ktorá sa pripravuje na veštecký výkon. Skoncentrovali sme sa na oblasť nervov, ktoré všetko v organizme utišujú. Všetko utíchalo, niektoré oblasti v tele zostali v normálnom bioenergetickom stave a niektoré bioenergiu zosávali z veštecky ošetrovanej osoby. Bioenergia sa zosávala a pretekala cez veštecky naladenú osobu. V žiadnom prípade sa nezadržiava v tele a je posielaná mimo. Cez bioenergiu prenikáme do veštecky ošetrovanej osoby. Chce to tréning.

Pokračovali sme v koncentrácii na rôzne druhy tarotových kariet a snažili sme sa týmito tarotovými kartami uviesť do vešteckého stavu. Zároveň sme sa cez tarotové karty snažili napojiť na objekt osoby, o ktorej sem sa chceli niečo dozvedieť. Do tarotových kariet sme vkladali obrázky ruky dotyčnej osoby, siluetu jej tela a podobne. Bližšie si nájdete tarotové karty v Tarotovej galérii a v Astro sekcii. Teším sa, že aj vy osobne zvýšite svoje intuičné schopnosti a dokážete sa stať úspešnejšími v dnešnej dobe tvrdej konkurencie. Zvyšujte svoje výnimočné schopnosti a posilňujte svoju transpersonalitu. Dobrá intuícia – základ budúcich úspechov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.