Netradičné terapie, ktoré sú založené na sexuálnych aktivitách a sexuálnych predstavách. Ponoríme sa spoločne do tajomstva sexuálnej ezoteriky.
Každý normálne sexuálne vyvinutý človek má určitú sexuálnu vzrušivosť. Dostatočne mu funguje epifýza, to je hormonálna žľaza v strede hlavy, hneď vedľa hypofýzy. Ďalej dotyčná osoba má vyvinuté pohlavné orgány; vaječníky a semenníky majú primeranú produkciu. Tak by sme asi definovali osobu, ktorá sa môže venovať transformácii svojej sexuality aj na liečebné účely.
V prvom rade je potrebné uvedomiť si svoju sexualitu, pohlavné orgány – semenníky, penis, vaječníky, pošvu a erotogénne zóny tela. Je vhodné sa do týchto oblastí skoncentrovať. Keď je vo vás sexuálne všetko v poriadku, tak by malo prísť k miernej vzrušivosti a tvorbe sexuálneho nervového vzruchu, ktorý sprevádza aj tvorba bioenergie. Zároveň je potrebné sa koncentrovať do oblasti kostnej hmoty. Tu v kostnej hmote si vizualizujete obrázky alebo pocity kostí, ktoré ste si naštudovali v anatomickom atlase ľudského tela. Vytvorené jemné sexuálne vzrušenie sajete do kostnej hmoty, nie do kostnej drene. Kosti sexuálnu energiu zosávajú a zároveň transformujú do inej podoby. Kosti postupne vyžarujú sexuálnu energiu do vášho tela. Pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách je potrebné túto schému dodržiavať. Má to aj svoj bezpečnostný zmysel. Pokiaľ by ste prehnali tvorbu sexuálnej bioenergie, tak kostná hmota ju transformuje na prijateľnú energiu a nadmerné množstvo odvedie mimo organizmu. Postupne zvyšujete úroveň tvorby sexuálnej bioenergie a neustále sa snažíte ju vtláčať do kostí svojho fyzického tela.


Tu vám môže pomôcť aj otĺkanie zväzkom vŕbových paličiek, ktoré sú dlhé asi 50 centimetrov. Na jednom konci sú pevne zviazané a na druhom konci sú zviazané voľne a to tak, aby na seba udierali. Paličky sú odkôrované a hrubé ako ľudské prsty. Otĺkanie paličkami je najvhodnejšia terapia na spriechodnenie sexuálnych bioenergií. Napríklad pri sprchovaní prevádzate jemnú autoerotiku. Zároveň sa paličkami jemne po celom tele otlčiete a sexuálnu bioenergiu vytvorenú dráždením erotogénnych zón absorbujete do kostnej hmoty. Z kostnej hmoty ju nasávate naspäť do orgánov a častí tela.
Pre tvorbu sexuálnej bioenergie môžete využiť všetky druhy erotickej aktivity, ktorej cieľom nie je vyvrcholiť, ale vytvárať dlhšiu dobu sexuálnu energiu a túto nasávať do kostnej hmoty a odtiaľ naspäť do tela. Na tvorbu sexuálnej bioenergie môžete využiť jednak partnerovu erotickú aktivitu, ale aj autoerotiku bez partnera. Tak isto sa dá využiť tvorba sex bioenergie pomocou sexuálnych spomienok a sexuálnej fantázie.
Vhodné je aj užitie rozumnej dávky afrodiziak, ktoré si zakúpite v predajni s erotickými pomôckami. Je možné si užitie afrodiziaka iba vsugerovať. Sexuálne energie budú intenzívnejšie ako zvyčajne. Zobudená sexuálna energia sa neustále zosáva do kostí a odtiaľ do orgánov tela.
Tieto sexuálne meditácie majú aj svoju rizikovú stránku. Vaše telo nie je dostatočne zvyknuté na takýto príval sex energie a dokáže vyhrabať na božie svetlo všetky skryté chorobné stavy v organizme. Viacerí prestali praktizovať sex terapie práve preto, že im vyvolali chorobné stavy. Nešlo vlastne o ochorenie zo sex terapie, ale vyvolanie chorobných stavov, ktoré môžu byť v organizme v skrytej forme. Má to tú výhodu, že skrytá choroba alebo disharmónia je aktivizovaná a vy sa môžete postarať o to, aby ste ju úplne vyliečili.
Tao sex terapia je vlastne výborný prostriedok, lebo nedovolí, aby sa v organizme usídlila v skrytej forme určitá choroba. Tao sex energiami sa nesmú preliečovať choré osoby. Treba najprv vyzdravieť a potom sa venovať tao sex energiám. Pokiaľ sa chcete venovať aj tomuto druhu ezoteriky, je vhodné študovať aj Sexuálnu školu a Tantra sekciu na mojich internetových stránkach.
Aby som iba nestrašil, tak výhodou sex energie je trvalá kondícia kostnej hmoty a tak isto vytvorenie trvalého prísunu sex bioenergie do celého systému organizmu. Takýto systém bioenergie dáva vášmu telu sexepíl a chuť fungovať ako parná lokomotíva. Terapie tohto druhu odďaľujú ukončenie aktívneho sexuálneho života a dávajú vášmu sexuálnemu životu nový rozmer. Nabudúce pokračujeme ďalej.

Pridaj komentár