A 220 – Meditujúca – 2004-09-29 20:17:37


Venujem sa aktívne meditáciám a chcela by som poprosiť o veštecký pohľad do podvedomia.

Saša Pueblo – Meditujúca – 2004-09-29 20:22:25


Náhodne som otvoril knižku na problematike repudiácie. Keď vychádza sugescia od osoby alebo skupiny, ku ktorej máte odpor, ktorú nenávidíte, zostáva sugescia bez účinku. Čím viac sa vám osoba pokúša niečo vsugerovať, niečo vychvaľovať, doporučovať, tým chladnejší zostávate a pôvodný sklon niečo urobiť sa mení na odpor.

Zdravotný stav
Drobná a tenká čiara sa tvorí v oblasti podbrušia. Venujte tejto oblasti viac pozornosti.

Psychický stav
Aurický obal sa postupne stabilizuje a je pevnejšie viazaný okolo fyzického tela. Predtým bol vzdialený od tela.

Sexualita povahy
Je klasicky európska, usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok usmievavej ženy, ktorá má voči mužom agresívne sklony.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v oblasti hlavy a obrázok naznačuje blúdenie v temnote. Nejasné životné ciele. Čakanie, čo život prinesie bez vlastnej aktivity.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov v mozočku. Určuje poslanie v tomto živote. Klasická schéma a na konci postava ženy, ktorá sa zaujíma o všetko historické a tajomné.

Astrológia planét
Skúmam oblasť stredného mozgu. Určuje vašu budúcnosť. Veľká planéta Mars, ktorá vás uzatvára do vášho vnútorného sveta a nedovolí, aby ste žili vonkajším životom. Čím viac žijete dovnútra, tým vám viac dovolí zrealizovať vo vonkajšom svete.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov šedej kôry mozgovej. Naznačuje na vaše problémové oblasti. Týmto problémom sú u vás muži vo všetkých podobách.

Snová astrológia
Skúmam oblasť vášho snového vedomia. V snoch to vyzerá ako v tých najzvrhlejších erotických podnikoch. V snoch okrem sexu nič nebeží. Tento vplyv je veľký a odpája vás od vonkajšieho sveta. Stráca sa záujem o dianie vonku. Všetko s mierou.

Rodová karma
Postava ženy mníšky, ktorá neustále kreslila a žila mimo rámec bežného života.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv vašich rodičov na vaše sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na náboženstvo. Povrchová vzrušivosť: na oblečenie duchovných. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: na spoločnosť.
Zložité sexuálne podvedomie, ktoré ťažko vytvorí harmonické vzťahy s mužmi.

Duchovná úroveň
Je štandardná a vhodná pre bežný život.

Traumatické udalosti
Zisťujem pri vás čiernu bodku. Obťažovanie mužom v detstve a strach z mužov.

Joga osud
Napĺňate svoj osud v súlade s podvedomím a šťastie vám žičí.

Saša Pueblo

Pridaj komentár