Pozvoľna pokračujem v nácviku prieniku do astrálnych úrovní mojich neurónov, ale aj neurónov iných ľudí a zvierat či už v bdelom stave, spiacom stave alebo stave klinickej smrti. Základy týchto techník si nájdete vo vyššie uvedených príspevkoch. To, čo momentálne cvičím, je prienik do vývojovo starších neurónov, ktoré sa nachádzajú v menšom počte asi na 14. miestach môjho tela. Tieto vývojovo zvieracie neuróny sú ťažko prístupné a čiastočne nervovo blokované. Do týchto vývojovo starších neurónov sa koncentrujem zatiaľ predstavou týchto oblastí. Potom do týchto neurónov prenikám priamo fyzickou koncentráciou do daného miesta v tele. Keď sa tam dostatočne skoncentrujem, tak si navodím predstavu, že v tejto oblasti sú žily, tepny, lymfy, nervy a po nahodení takýchto predstáv sa koncentrujem na tieto systémy v tejto oblasti. Hovorím tu o prieniku fyzickom do fyzicky existujúcich buniek. Tieto prieniky sú sprevádzané psychickými pocitmi, aby som žil ako zviera a to napríklad ako gorila. Keď si predstavujem, že žijem život goríl, tak sa staré neuróny otvárajú ľahšie a aj ich činnosť prevláda nad vývojovo mladšími neurónmi v týchto oblastiach. Čo sa z hľadiska medicínskeho skrýva vo vývojovo starších neurónoch, sa mi nepodarili zatiaľ zistiť. Z odborných rozhovorov sa dá predpokladať, že je tu uložené ľudské inštinktívne správanie, ale to treba brať s rezervou. Postupne si zvykám a aktivizujem aj tieto oblasti môjho tela. Keď chcem prenikať do tejto oblasti a astrálnej úrovni, tak sa na neurónové oblasti skoncentrujem predstavou seba samého vo fyzickej hlave o veľkosti 10 cm. Z tejto predstavy v pohybe vystúpia postupne dve čierne postavy, ktoré sa spoja. Táto technika mi dovoľuje prenikať na astrálnu úroveň starých neurónov. Prienik do týchto oblastí sa realizuje počas kyslíkového režimu a počas režimu kysličníka uhličitého. Stačí utlmiť dýchanie a vsugerovať si, že spím a takto dosahujem druhý režim. Čo sa týka vývojovo starších neurónov, tak má mimoriadne zaujímajú staré neuróny v oblasti spánkových lalokov. Tieto sa tu nazývajú rohy a sú považované za najstaršiu časť ľudskej mysle. Budem pokračovať vo výskume tejto oblasti. V najbližšom čase pripravujem špeciálnu sekciu o živote na astrálnych rovinách. Bude sa volať Astrál.

Pridaj komentár