Začal som si viacej uvedomovať význam dôsledného rozvinutia vnútorných sexuálnych pocitov a predstáv. Tento záujem spôsobil intenzívny nácvik Silvovej školy a s nácvikom prichádzajúce silné stavy depresie. Tvorba intenzívnych sexuálnych pocitov ako je schopnosť spomínať si na svoje eroticky vzrušujúce stavy počas celého života a tak isto schopnosť spomínať na sexuálne dotyky a pohlavnú aktivitu, sú dôležitým fenoménom v ezoterickej praxi a výborne pôsobia proti depresívnym stavom. Teda vnútorná sexualita v predstavách a ostatných pocitoch a jej nácvik v systéme spomienok a sexuálnych fantázií má svoje významné miesto pri meditačnej praxi. U tých, ktorí majú prehnanú sexuálnu fantáziu, treba túto fantáziu ukrotiť prepisovaním knižiek od Silvu. Zároveň s opisovaním knižiek Silvu možno v týchto prípadoch cvičiť techniky na zlepšenie intuície, logického myslenia, učenia sa a všetkých výnimočných schopností. U tých, ktorí nemajú sexuálnu predstavivosť a fantáziu dostatočne rozvinutú a zároveň cvičia napríklad vylepšenie intuície a rozumovosti pomocou Silvu a hrozia im depresívne stavy, tie ovládnu nácvikom napríklad celej Sexuálnej školy na mojich internetových stránkach. Depresívne stavy síce zostávajú, ale budú tlmené nácvikom vnútorných sexuálnych predstáv. Vznikne tu zvláštny stav blaženosti a zároveň reálneho, triezveho pohľadu na svet. V zásade tu máme dva stavy. V prvom stave je vnútorná sexuálna fantázia predimenzovaná a môže ísť aj o migrenózne stavy. Tu sa môže Silvovka a jej techniky cvičiť neobmedzene a to každý deň. Stavy, ktoré vznikajú, stabilizujú psychiku cvičiaceho. V druhom stave, keď má človek nedostatočne rozvinutú sexuálnu fantáziu, musí s nácvikom Silvovej techniky postupovať opatrne a pozvoľna. Mám tu na mysli pravidelný nácvik Silvových techník a nie sporadické kurzy. Zároveň sa cvičiaci usiluje primerane cvičiť Sexuálnu školu. Teda musí sa dávať pozor na rovnováhu týchto dvoch stavov a to tak, aby dokázal depresie kontrolovať a zároveň svet okolo seba vnímať čo najreálnejšie. Pod depresiou tu chápem nechuť niečo robiť alebo vôbec žiť. Na záver si zopakujeme všeobecne platné ezoterické zákonitosti a to nutnosť žitia vnútorného a vonkajšieho sveta a vyváženia tohto vzťahu v duchovnej ceste. Ďalej zásada rozvoja ľudskej psychiky a zvieracej psychiky, zásada mať schopnosti silných a vysokých energií napríklad reiki a na druhej stane nízkych vešteckých bioenergií. K týmto všeobecne platným zásadám treba pridať zásadu depresií a ich vyváženie pomocou sexuálnych vnútorných predstáv. A tieto sexuálne fantázie a celkovo fantázie musia nadobudnúť doslova rozmer halucinácií. Zároveň treba pochopiť potrebu depresií ako základ fenomenality výnimočných schopností ľudského myslenia. Znovu na jednej strane totálne samovražedná depresia a na druhej strane totálna halucinácia.

Pridaj komentár