Pokračujem v terapiách s ľuďmi, ktorých by sme mohli zaradiť do kategórie špiritistov. Ide o ľudí so zvláštnym typom psychiky. Takýto jedinec sa môže narodiť, pokiaľ je matka špiritistka a zaoberala sa technikami oživovania mŕtvych ľudských informačných polí. Najčastejšie sa špiritistkami stávajú práve ženy po smrti novorodenca alebo malého dieťaťa. Matka sa stane špiritistkou tým, že odmieta uznať a pripustiť, že dieťa je mŕtve. Napríklad prehlasuje, že v jej spomienkach jej dieťa nikdy nezomrie. V tomto prípade sa myseľ takejto matky zmení na myseľ špiritistickú. Špiritistami sa stavajú aj všetci tí, ktorí sa nezmierili so stratou milovanej osoby. Špiritistom sa môže stať aj osoba, ktorá zavinila smrť inej osoby a nedokáže sa s tým zmieriť a má výčitky svedomia. Špiritistom sa môže človek stať aj vtedy, keď navštívil špiritistickú seansu. Špiritistom sa môže stať osoba, ktorá ma v tele pozostatky dvojčaťa, ktoré sa nenarodilo. Špiritistom sa môže stať aj osoba, ktorú sa rozhodne umierajúci chrániť aj po smrti. Výkriky a želania pomsty tých, ktorí boli nevinne popravení spôsobuje to, že osoba, ktorá toto spôsobila, sa stáva automaticky špiritistom a duch zomretej osoby sa zúčastňuje jej života. A pomsta a kliatba je istá. Špiritistom sa môže stať aj osoba, ktorá zabíja zvieratá a zároveň robí určité rituály z podvedomia ako dieťa. Jednoznačne možno konštatovať nešťastný osud týchto ľudí. Ide o zničenie manželstva, privolávanie nehôd, násilností, straty majetku, chorôb a aj samoty. Zatiaľ tieto javy skúmam a hľadám, ako tento psychický fenomén ovládnuť. Treba konštatovať, že informačný kanál do sveta mŕtvych ľudských informačných polí nemožno zavrieť. Domnievam sa, že to asi nejde zavrieť. To, čo nateraz dokážem, je vytvoriť účinný mechanizmus kontroly toho, čo sa deje v tele špiritistu a likvidovať zobudené informačné polia v ľudskom tele. Základy týchto techník si nájdete v Plazmatickej škole.

Pridaj komentár