Pacient sa rozhodne, že sa nechá zdiagnostikovať u liečiteľa alebo terapeuta. Liečiteľ zrealizuje energetickú diagnostiku za prítomnosti pacienta. Robí tak pomocou ruky, virgule alebo špeciálneho prútika. Pri tejto diagnostike zisťuje tvorbu bioenergie v nervových zakončeniach tela. Hľadá príliš silnú tvorbu bioenergie, alebo príliš slabú tvorbu bioenergie. Z medicínskeho hľadiska ide o biochémiu sodíka a draslíka v nervových zakončeniach. To by bolo prvé diagnostikovanie. Keď navštívite liečiteľa, tak by ste sa mali takéhoto druhu vyšetrenia dožadovať. Pokiaľ liečiteľ neovláda túto techniku, tak treba navštíviť takého liečiteľa, ktorý túto techniku ovláda. Ďalšia technika je veštecká technika zisťovania zdravotného stavu a to je intuitívna prehliadka orgánov. Liečiteľ vešteckými očami prehliadne orgány tela a nachádza choré miesta. Buď sú to zápaly, alebo inak choré miesta. Výborné je, keď liečiteľ dokáže spraviť aj veštecký profil pacienta a zistiť jeho psychické a sexuálne sklony. Nevýhodou liečiteľskej diagnostiky je, že neposkytuje nezvratné dôkazy, ako je to v prípade väčšiny medicínskych vyšetrení. Teda platí pravidlo, že liečiteľovi sa musí jednoducho veriť. Ďalšou nevýhodou je rozmanitá úroveň liečiteľov. Na rozdiel od prístrojov je liečiteľ človek a keď nemá, ako sa hovorí, svoj deň, tak to môže diagnózu výrazne ovplyvniť. Preto je vhodné dať si spraviť diagnózu aspoň u dvoch kvalitných liečiteľov a to hlavne v ťažkých a zložitých prípadoch. Výborný je postup, keď sa pacient nechá vyšetriť u lekárov a zároveň u liečiteľov. Po diagnostike nastupuje fáza určenia postupu liečby. A to je mimoriadne zložitá fáza v postupe k vyliečeniu. Na jednej strane je množstvo rozmanitých terapií a postupov. Na druhej strane je pacient a jeho doterajšie poznatky a životné skúsenosti. Nie každý je ochotný podstúpiť každý druh liečivých terapií. Nie každý je ochotný zmeniť svoje psychické správanie. Dôležité je aj hľadisko veku a chorobného stavu. Liečiteľ často vie, aký je správny postup a čo by pomohlo chorej osobe, ale daná chorá osoba nie je ochotná takéto terapie podstúpiť. V terapii sú možné aj kombinácie liečby u lekára a liečiteľa zároveň. Toto je komplikovaná a zložitá fáza predliečebného procesu. Z tejto fázy nakoniec môže vzísť niekoľko kombinácií: liečiteľ bude sám a naplno liečiť chorého za jeho aktívnej pomoci, alebo príde ku kombinácii liečby lekárom a liečiteľom. Možná je aj liečba po ukončení liečenia u lekára, kedy nastupuje liečiteľ. Dobré výsledky má aj liečba u liečiteľa s následnou pravidelnou kontrolou u lekárov. Je napríklad vhodné, aby ste si rozhovorom preverili, aké spôsoby liečby daný liečiteľ ovláda a vo svojej praxi používa. Výborné je, keď liečiteľ ovláda aj postupy lekárov, psychológov, sexuológov a takto môže pristupovať k pacientovi všestrannejšie než klasickí lekári. Cesta od diagnózy až k liečbe je nesporne zložitý proces, ktorého výsledkom môže byť vyzdravenie, alebo udržanie chorobného procesu v určitom štádiu, ale aj spomalenie chorobného stavu.

Pridaj komentár