Autor: Stanislav Banhází
Knižka: Knižka čarodejníckych receptov.
Vydalo: Eko – konzult
Obrázky: použité z knižky

Kniha čarodejníckych receptov je ojedinelé dielo v oblasti ezoterickej praxe. V knižke sa autorovi podarilo zozbierať veľké množstvo starých rodinných čarodejníckych praktík rôzneho druhu a zamerania. Autor ich zbieral v oblasti Nového Tekova a Kozároviec. Zbieranie týchto čarodejníckych predpisov uskutočnil v rokoch 1993 až 2000. To je nesporne zaujímavá informácia. Pokúsil som sa bioenergeticky premiestniť do daných fyzicky existujúcich oblastí. Skúmal som tu podložie a jeho energetický vplyv na ľudí žijúcich v danej oblasti. Zistil som, že väčšinu obyvateľov podložie hornín bioenergeticky tlačí do hrdla a tu im aktivizuje psychopatické vlastnosti. Teda vôbec nie náhoda, že práve tu dotyčný autor našiel ešte živú tradíciu čarodejníctva. Z pohľadu psychického sú psychopatické osoby usadené bioenergeticky v hrdle a majú sklony k magicko – čarodejníckemu spôsobu myslenia a konania. To prakticky znamená, že keď sa chcete venovať čarodejníctvu, treba si psychopatickú povahu nacvičiť a aktivizovať. Podrobnejšie v Psyché škole na mojich internetových stránkach. Iba upozorňujem na to, že psychopatickú povahu treba po nácviku dôkladne uzavrieť. Psychopatické povahy iní ľudia v bežnom živote neznášajú a reagujú na ne silne negatívne. Teda prvý predpoklad na robenie účinnej čarodejníckej praxe je aktivovaná psychopatická povaha. Ďalej si môžete knižku zľahka prečítať bez toho, aby ste praktizovali niektoré recepty. V žiadnom prípade by nefungovali, pretože ide o staré rodinné recepty šité na rodinných príslušníkov daného čarodejníckeho klanu. Môžete sa inšpirovať a vytvoriť si vlastné čarodejnícke rituály. Ja osobne som si študoval túto knižku v oblasti Vrátnej doliny, kde bolo ideálne geologické podložie na nácvik týchto techník. Keďže sa zaoberám aj liečiteľstvom, tak som sa s prípadmi praktizovania čarodejníctva stretol hlavne u osôb psychopatických a čudácky založených. Teda skúste sa knižkou inšpirovať a vytvoriť si intuitívne vlastné postupy. Možno vás odradí neznalosť byliniek a množstvo rozličného čarodejníckeho materiálu. Žiadne obavy, tieto čarodejnícke rituály sa dajú kľudne robiť vo vlastnej predstave a nie na fyzickej úrovni. Využíva sa sila koncentrácie a predstavivosti. Keď som knižku nacvičoval, stali sa aj zaujímavé udalosti. Na diaľku som sa bioenergeticky napojil na žijúce osoby v menovaných obciach, ony to pocítili a usilovali sa proti môjmu vplyvu pôsobiť. Myslím si, že ich snaha bola neúčinná a ľahko sa likvidovala dobre pripraveným protirituálom. Na začiatok je vhodné vytvoriť a cvičiť ochranné čarodejnícke rituály a až potom ostatné. Je naivné si myslieť, že vytvorené osobné rituály budú aj hneď účinkovať. Bohužiaľ, je ich treba mnohokrát a znovu mnohokrát opakovať a ako sa hovorí takto dobre nabiť. V starých čarodejníckych rodinách bol tento prvok splnený a tieto rodinné rituály sú z generácie na generáciu nabíjané. Možno sa spýtate, ako môžu tieto rituály účinkovať na človeka? Základom tohto účinkovania je tvorba bioenergií vlastného tela. Možno využiť Reiki energie. V predstavách vytvorené objekty nabijete a vyšlete do aury vlastnej alebo cudzej, aby tam pôsobili. Tieto objekty z bioenergie a predstáv môžu vplývať na rozhodnutia dotyčného človeka a pôsobiť pozitívne alebo negatívne aj na ľudí dookola. Osobne tieto rituály cvičím dvakrát do mesiaca a prepracoval som ich na účinnejšiu formu. Keď sa v mojej aure objavia cudzie energetické objekty, tak ich magickými protirituálmi likvidujem. Kontrolu aury a fyzického tela prevádzam niekoľkokrát do týždňa, a je čo likvidovať. Účinnejšie sa stáva čarodejníctvo v spojení so špiritizmom. No každého rozumného ezoterika varujem pred takouto praxou, pokiaľ perfektne neovláda základy Plazmatickej školy na mojich internetových stránkach. Poznám veľa špiritisticky ladených ľudí a do jedného majú bohužiaľ nešťastný osud. Celkovo možno autora pochváliť za počin uchovať staré čarodejnícke rituály. Tak isto je výborné, že knižka obsahuje množstvo rôznych príkladov z rôznych oblastí čarodejníctva. Knižka záujemcom o túto oblasť poskytne elementárne základy čarodejníctva. Čo možno autorovi vytýkať je skutočnosť, že nie všetko v knižke je bez rizika. Rodinné rituály sú chránené neustále oživovaným mŕtvym duchom alebo ochranným duchom rodiny. Tento fenomén môže niektorým ľudom neznalým problematiky uškodiť na zdraví a šťastnom osude. Autor nemal uverejniť doslovný prepis čarodejníckych rituálov a mal ich upraviť do podoby všeobecne pomáhajúcich rituálov všetkým a nie iba rodinným príslušníkom daného rodinného klanu. Osobne som sa zaoberal aj egyptským čarodejníctvom. Kto z návštevníkov stránky študoval túto alebo podobnú knižku a má podozrenie, že sa v jeho osude dejú čudné veci, môže sa obrátiť cez poradňu na diagnostikovanie. Rád pomôžem.

Pridaj komentár