Pri nácviku Snovej školy som sa prepracoval k poznatku, že každý z nás má snovú pamäť, ktorá si pamätá všetky sny a všetky snové stavy. Do snovej mysle bežný človek vstupuje príliš ťažko. Hlavne preto, že aktívne funguje v noci a vtedy je denné vedomie utíšené a najčastejšie nevníma, čo sa deje v nočnom vedomí človeka. Tak isto je psychicky problémové pestovať si zvierací spánok. V tomto spánku ste čiastočne hore a čiastočne spíte. Sú to tie stavy tesne pred zaspatím a tesne po prebudení. Výhodnejší a aj bezpečnejší systém je dokázať sa počas meditácie dostať do stavu hlbokého utíšenia. Ide o stav tesne pred momentom klinickej smrti, ktorý trvá asi 6 až 10 minút. Po tomto stave nasleduje fyzická smrť. Teda je to uvoľnenie, pri ktorom sa nesmiete hýbať, premýšľať a dýchanie je do plných pľúc s čo najslabším nádychom a výdychom. Tak isto sa usilujete utíšiť chod srdca a ďalších orgánov. Môžete skúsiť vydýchnuť a určitú rozumnú dobu nedýchať. Začnú sa objavovať požadované stavy, ktoré sú vhodné na prienik do snovej pamäte. Len si musíte ponechať kľud a zmierenie. Týmito cvičeniami si vytvoríte ten najlepší predpoklad operovať v snovej mysli vlastného tela, čo je vskutku hodnotná vec. Keď viete úspešne operovať vo vlastnej mysli, tak už nie je žiadny problém operovať v mysli iného človeka. No teraz sa vrátime k tomu hlavnému v tomto článku a to je ako využiť otvorenie vami dobre ovládanej snovej mysli na liečebné účely pre ozdravenie chorých miest ? Nemal by to byť žiadny problém. Skúste sa na diaľku napojiť na niekoho, kto ovláda liečbu Reiki. Nie je to nič ťažké, stačí na takéhoto človeka myslieť a dobré je si ho aj predstaviť, ako pri vás stojí. Skúste to, určite sa vám to podarí. Už to pred vami úspešne vyskúšali aj iné osoby. V momente napojenia na adepta Reiki si utíšením aktivujte snovú pamäť. Precvičovali ste si to a tak vám to pôjde jedna radosť. Stačí tak málo, iba si veriť a ono to funguje. V tomto stave si predstavujete sny, ktoré si pamätáte, alebo si ich nájdete v snovej mysli. Sny tu chápeme ako snovú symboliku a cez tieto snové symboly určite dokážete liečiť seba aj iných. Takýmto druhom liečby zasahujete do nočného spánku a odtiaľ to potom pôsobí na vás, ale aj osobu, ktorú na diaľku liečite. Takto postavená liečba je účinnejšia. Keby ste sa naučili do týchto účinných liečiteľských postupov napúšťať slastnú erotickú bioenergiu pomocou sexuálnych predstáv, bolo by to ešte účinnejšie liečenie. Skúste si to, nezabudnite intenzívne a vytrvalo túžiť, aby vás bioenergetické sny so sexuálnymi energiami účinne uzdravili. Po viacerých aplikáciách budete mať radosť, ako vaša liečba skvele napreduje do štádia úplného uzdravenia.

Pridaj komentár