Nikdy nehovor, že nedokážeš milovať tých, ktorí dokážu milovať svoje telo ako chrám nehy a blaženosti. Hovorím mandalu, keď si spomínam na dni plné láskavej nehy a zamilovanosti.

Nechápem túto skutočnosť, že dokážem milovať bez toho, aby som zvádzal každú žiadostivosť svojej sexuálnej túžby. Bohužiaľ neprikážeš nikomu chápať sex ako plody nehy v náručí mantry. Viem, že si môžem hovoriť čokoľvek, iba keď nebudem holiť ikebany na lúke pohlavnosti. Vtekám do vyprahnutých rúk a prinášam blahodárnu lásku v moku spoločného porozumenia. Asi takto pýcha preniká do všetkých tajných zákutí poznania brániac to, čo sa nazýva prirodzenosť parkinsona.

Je parabolou, že slnečné svetlo vteká do svetla mesačného. To sa deje na úpätí hory, kde sú dávno pochované všetky túžby rozmnožiť každý deň láskavú nehu. Dážď červene zmýva všetky stopy, čo by mohlo prerušiť vplyv trvania večného hľadania a tej tmavej noci. Treba to konečne prerušiť a hľadať tajomstvo posvätných membrán. Objavuje sa mnohoženstvo raz vpravo a zas vľavo. Tesne vedľa seba láskavo spomínajú na všetko, čo ich zbavilo hanblivosti.

Cez brány putuje plameň lásky spájajúc všade pripomínajúce momenty láskania a sexuálneho vyvrcholenia. V hlave sa bičuje súboj lásky a perverzita supernovy prúdi ako svetelný had po strmých stenách chrbtových kriviek až do lona blaženosti zbavenej akýchkoľvek známok prekliatosti kameňolomu vlastnej matky. Dorážam na dno a spôsobujem vášeň mesačného svitu, ktorý sa valí hore, rovno do nebies porcelánového boha. Prúdi to všade a nedá sa zastaviť, tak ako sa nedajú zastaviť spomienky na konskú splašenosť prvej noci.

Zastavujem svoje náruživé vzrušenie pri každom okne a pozerám na prirodzené párenie s druhým pohlavím. Okno strieda okno, čakru pohlavnosti strieda čakra zradnosti a zase čakra neprajnosti. Všade divoké orgie drobných buniek v celistvosti ľudských spermií. Uctievam pri jej vrane vlastnú identitu a vlastnú pohlavnú chamtivosť. Nemožno zase nikde nájsť tú prekliatu free zamilovania sa mojich orgánov do ženskej poddajnosti. Genitálnu príťažlivosť zbavuje pochopenie, že svetlo dnešného dňa naplnilo nádobu hriechu. Prelieva sa oltár erotiky do zázraku znovuzrodenia. Nepochopil som, prečo má rada svetlo a moje elektrické prednosti.

Pridaj komentár