Možnosť otestovať seba samého alebo inú osobu, ako zvláda základné životné situácie. Ktoré životné situácie zvláda štandardne, ktoré menej a ktoré situácie nedokáže zvládnuť normálne. Prípadne testujeme nechuť a odmietanie konať a chovať sa štandardne.
Pokračujeme v ďalšom testovaní psychického stavu osoby, ktorá ma určité psychické problémy. Predpokladom testovania je, že dotyčná osoba je ochotná spolupracovať, podriadiť sa určitej disciplíne a plniť určité zadané úlohy. Pokiaľ osoba odmieta spoluprácu, klame a nemá chuť dostať sa z daného psychického stavu, nie je vhodná nateraz na takéto terapie a je rozumné, aby všetko zvládala za podpory liekov a zdravotnej hospitalizácie. Pre takúto osobu treba stanoviť režim elementárneho nácviku základných životných funkcií a prejavov ľudskosti. Dotyčná osoba musí byť priamo v akcii kontrolovaná a usmerňovaná. Jedná sa o elementárne úkony ako je držanie príboru, jedenie, vyprázdňovanie a iné životne dôležité činnosti, ktoré dokáže zvládnuť.
No vráťme sa k téme tohoto príspevku. Máme duševne chorú osobu, ktorá je ochotná spolupracovať, nechať sa diagnostikovať a plniť určité terapie so spätnou možnosťou kontroly ich vykonania. V prvom rade sa zameriame na stabilizáciu plnenia štandardných životných úkonov. Prvý úkon je starostlivosť o seba a základná hygiena. Rozhovorom sa posúdi rozsah hygienických procedúr, ktoré osoba vykonáva. Zájdete si do kúpeľne a skontrolujete, aké produkty dotyčná osoba používa, zhodnotíte čistotu kúpeľne a čistotu uterákov a osušiek. Prezriete aj sociálne zariadenie, jeho vybavenie a celkovú čistotu a technickú funkčnosť. Porozprávate sa, ako často dotyčná osoba chodí na malú a veľkú potrebu, ako často sa umýva, sprchuje, ako často si umýva zuby, ako často si mení prádlo. Tak isto skontrolujete ošatenie, ktoré osoba nosí, obnosenosť, odpadnuté gombíky, záplaty a podobne. Pokiaľ zistíte nezhody so štandardom, tak s danou osobou pospisujete neštandardy a dáte jej čas na ich dôsledné odstránenie. Zároveň vediete debatu, prečo u dotyčnej osoby pretrvávajú neštandardy a ako ich spoločne prekonáte. Pokiaľ niektoré neštandardy dotyčná osoba nedokáže odstrániť, začnete uplatňovať rôzne druhy terapií a postupov. Dôsledne trváte na tom, aby bolo všetko dotiahnuté do konca a všetko zostalo v štandardnosti. Teda je tu nutnosť pravidelnej mesačnej kontroly a to dlhodobo. Je nutné tu vytvoriť požadovaný návyk a tento stabilne fixovať. Takýmto jednoduchým spôsobom usilujete o nápravu štandardného správania.

Pridaj komentár