Ďalší nácvik prieniku do neurónov, nervových dráh, nervových uzlín a nervových zakončení za účelom ovládania, usmerňovania a nápravy psychických stavov vedomia.
Na začiatku spoločnej meditácie sme si prezreli anatomické obrázky mozgu, neurónov a elektrických zariadení. Nasledovalo meditačné cvičenie, pri ktorom sme sa skoncentrovali do jednotlivých častí mozgu s anatomickou predstavou jednotlivých častí. K tejto koncentrácii a predstave sme pridali ešte ďalšiu predstavu a to sugeráciu nehybného sedenia v jogínskej asáne s pocitmi bolesti a nutnej potreby sa nehýbať a v danej asáne vydržať sedieť nech sa deje čo sa deje. Takto sme prešli všetky časti mozgu, mozočku, stredného mozgu a tiež miechy. Nasledovalo ďalšie cvičenie, pri ktorom sme sa koncentrovali na oblasť neurónových vrstiev na povrchu veľkého mozgu, mozočku v zadnej časti mozgu, stredného mozgu a miechy. Znovu sme si vizualizovali na povrchu mozgu 3 až 7 vrstiev neurónov v podobe na sebe poukladaných pavučín a usilovali sme sa všade prehlbovať pocit sugerácie absolútnej nehybnosti. Nasledovalo cvičenie, pri ktorom sme si v mysli vizualizovali blikajúce svetlá, rytmické údery a jemne vibrujúce elektrospotrebiče. Praktizovali sme metódy Silvovej školy. Všetko sme prepájali na stavy nehybnosti v asáne. K tomu sme pridali koncentráciu do jednotlivých oblastí tvorby bioenergie. Išlo o oblasť ústnej dutiny, rohov spánkových lalokov, mozočku a oblasť pupku. Všade sme si postupne predstavovali obrázok a pocit nehybných rúk, predstavu nehybnej jogínskej pozície, blikajúcich svetiel, zvukov a vibračných pocitov. Tu všade sme produkovali bioenergiu Reiki spojenú s horeuvedenými sugeratívnymi obrazmi. Z každej oblasti sme produkovali bioenergiu, ktorú sme postupne rozvádzali do všetkých miest nervového systému v tele. Po tomto nácviku sme všetko doplnili o autohypnotické techniky a autohypnotické obrazy všetkého druhu. Zároveň sme prehlbovali stav jogínskej strnulosti v niektorej ľubovoľne vybratej asáne. V takomto autohypnotickom stave sme zotrvali skoro 20 minút a usilovali sme sa o vizualizácie fyzického a psychického zdravia. Nakoniec aj ovplyvnenie k šťastnému osudu. Nasledovalo ďalšie cvičenie, pri ktorom sme harmonizovali do rovnakého stavu ľavú aj pravú hemisféru a zároveň sme si vsugerovali pocit pretekania vody cez celé telo od hlavy až po chodidlá. V tomto vhodnom vešteckom stave sme v nervovej sústave pri každej časti mozgu a orgáne tela hľadali a vyciťovali pocity dobrého prepojenia s mozgom s pocitom, že tu prebieha vhodná údržba a kontrola činnosti. Kde sme mali pocit, že pôsobí deštrukcia, sme sa tento stav snažili likvidovať. Nasledovalo posledné cvičenie a to nácvik prechodu jednej emócie do druhej emócie a opačne. Jednotlivé emócie sme sa snažili dynamizovať a preháňať a nakoniec prehodiť do inej emócie.

Pridaj komentár