Opisujem tu šamanské cvičenia, pri ktorých sa usilujeme obnoviť informačné a tiež bioenergetické kontakty s prírodou.

Na začiatku cvičení sme si uvedomili potrebu odpútať sa od civilizácie a vrátiť sa do prírody ako zvieratá. V mysli si spomíname na predošlé cvičenia a zároveň si z prírody spomíname na všetko neživé. Ide hlavne o rôzne druhy skál a kameňov, kusov dreva, skameneliny, kosti rôzneho druhu a meteority. Všetko aktivizujeme na základe vnútorných spomienok a s týmito spomienkami aj v cvičeniach pracujeme.

Po základnom naladení sme si pred sebou predstavili dnes žijúcich prírodných ľudí. Tak isto sme sa bioenergetickým systémom Reiki na žijúcich prírodných ľudí aj na diaľku napojili. Vsugerovávali sme si pocit, že si s prírodným človekom vzájomne vymieňame jednotlivé časti tela. Nasledovalo ďalšie cvičenie, pri ktorom sme si vsugerovali predstavu, že sme si vytvorili určitý šamanský odev. Tento odev sme si vytvorili z kože a kostí niektorého zvieraťa. Keď sme si vsugerovali, že na svojom holom tele máme napríklad medvediu kožu, tak sme sa s touto predstavou úplne stotožnili a usilovali sme sa zmeniť na medveďa. Teda čo najintenzívnejšia sugerácia a s touto sugeráciou aj pocit rôznych tanečných kreácií. Sugerácia pocitu tanečných pohybov iba dynamizovala intenzívnejšie otvorenie zvieracej psychiky. Každý cvičiaci skúmal, ako toto stotožnenie so zvieraťom ovplyvní jeho psychiku. Niektorí sa stali útočnejší, niektorí trpezlivejší, ďalší získali rôzne iné schopnosti.

Po tomto cvičení sme sa koncentrovali na rôznych šamanov. Evenský šaman si spravil odev z hadích koží a tranzovým tancom sa uviedol do silnej schopnosti liečiť členov klanu.

Čukský šaman si vyrobil odev z jelenej kože a tranzovým tancom sa uviedol do stavu neschopnosti cítiť bolesť.

Laponský šaman si vytvoril odev z medvedej kože a tranzovým tancom sa uviedol do stavu zvýšenej zvieracej citlivosti na prítomnosť iných zvierat. Využíval to pri love zvierat.

Segaský šaman si vytvoril odev z tigra a uvádzal sa do sexuálneho tranzu, ktorý uplatňoval pri párení.

Šaman Senoincov si vytvoril odev z leva a tranzovým stavom dokázal lepšie odolávať nepriazni osudu.

Pokračovali sme aktiváciou spomienok na rôzne druhy minerálov, ktoré sme si vo svojej mysli predstavili. V strednom mozgu sme si vytvorili predstavu konkrétneho minerálu a zároveň sme sa usilovali vidieť ho v tejto časti mozgu naraz zo všetkých strán a to zhora, zdola, spredu, zozadu, zľava a aj sprava. Takýmto postupom sme mohli túto priestorovú predstavu naplniť vlastnou bioenergiou Reiki a na diaľku sem do tejto plastickej predstavy stiahli aj informačné pole skutočného minerálu. Potom sme si vsugerovali jednoduchý odev, ktorý sme si zhotovili výhradne z jedného druhu minerálov. Zároveň sme si vsugerovali stotožnenie s týmto odevom a usilovali sme sa postupne stať svojím vedomím minerálom. Na každého cvičiaceho to pôsobilo inak. Predstava odevu z určitého druhu minerálu sa dá nahradiť predstavou vrecka plného dotyčných minerálov. Takýmto štýlom sme precvičili aj kosti, meteority a skameneliny.

Nasledovalo vciťovanie sa do praktizovaných magických rituálov rôznych šamanov. Mysľou sme sa presunuli do Nepálu k obrovskej stene plnej rôznych fosílnych skamenelín, ktoré mnísi natierali výkalmi a krvou. V ich mysli to vytváralo pocit prítomnosti postavy Budhu askéta.

Mysľou sme zašli do Mongolska a bioenergeticky sme preciťovali miesto, kde v minulých dobách postavili stavby výhradne zo zvieracích kostí. V takýchto miestnostiach liečili duševné choroby a podávali špičkové veštecké výkony. Dokázali vnímať dianie kdekoľvek na svete.

Zašli sme si mysľou do starovekej Číny. Tu sa odohrával rituál výstavby menšej pyramídy, ktorá sa skladala z kameňov a kusov meteoritov. Všetko bolo zasypané a na vrch vysadili strom. Keď strom vyrástol, tak v korunách zavesili vo vreckách rôzne meteority. Dotyčný šaman vnímal príchod dvoch bytostí; jedna bola biela a druhá čierna. Keď chcel vytvoriť znak jin jang tak musel pod pyramídu uloží vtáčie vajce. Pokiaľ som chcel ja vytvoriť znak jin jang, tak som musel pod pyramídu uložiť dve odseknuté ruky. Každý cvičiaci musel pod pyramídu uložiť niečo iné, aby mohol vo vnútri svojej mysle vnímať znak jin jang. Správne prevedenie rituálu vyžaduje určitú prax.

Nasledoval ďalší magický rituál, pri ktorom sme sa mysľou presunuli do starodávneho Mongolska. Tu sa realizovala zvláštna stavba, pri ktorej boli použité kosti brontosaurov a dinosaurov. Celá stavba bola z tohto materiálu. Šaman, ktorý tu praktizoval svoje rituály, tu dokázal účinne liečiť rôzne duševné stavy. Ďalej mu tieto miestnosti z kostí slúžili ako veštecký prostriedok. V týchto miestnostiach mohol vidieť dianie kdekoľvek na svete. Znovu tu platí, že tento magický rituál treba upraviť vo svojich predstavách tak, aby účinkoval aj na psychiku cvičiaceho.

Pri poslednom magickom rituáli sme sa napájali do oblasti niekde v Nepále, kde je akási stena nárekov, ale táto je zo skamenených fosílií. Keď ju mnísi natreli trusom a krvou, tak z tejto steny vystupovala biela postava Budhu a vyžarovala kľud a porozumenie.

Pridaj komentár