Bunková ezoterika. Do buniek prenikáme psychicky cez techniky blikania, vibrovania a rezonovania kvapiek v jaskyni. Koncentrujeme sa do tukového orgánu, ktorý sa skladá z tekutých až vodovitých tukových buniek, z tukových buniek bieleho tuku, hnedých tukových buniek, kde sa ukladá tuk pre extrémne okamihy ľudského života.

Meníme pohľad na tukový orgán a silne si uvedomujeme, že je to niečo živé, v čom je krvné, nervové a lymfatické riečište. Tak isto v tuku sú drobné ganglie z neurónových buniek vo veľkosti špendlíkovej hlavičky. Tukové bunky vznikajú a zanikajú. Dôležité je zmeniť vzťah k tuku a považovať ho za vzácnu fabriku, ktorá vyrobí skoro všetky látky, ktoré potrebuje organizmus.

Je treba si uvedomiť, že človek sa skladá z buniek. V tele sa nájdu dlhoveké bunky, ktoré vzniknú iba raz a počas celého života sa treba o ne vzorne starať a dodať im, čo potrebujú. Ide o všetky neurónové bunky, ktoré chcú U vitamín zo surovej kapusty a to týždenne aspoň za veľký polievkový tanier k normálnemu jedlu. Potom sú tu dlhoveké bunky a to nervové, ktoré sa neustále reparujú a k životu potrebujú E vitamín napríklad v slnečnicových semiačkach a to malú misku naraz zjesť týždenne. Podžalúdková žľaza potrebuje C vitamín cez kožu a to raz do týždňa poukladať na telo nakrájané jedno väčšie jabĺčko. Prípadne si máčať v jablčnej šťave ruky aspoň 20 minút. To je starostlivosť o trváce bunky v tele, ktoré nemajú kmeňové bunky a organizmus ich dlhodobo udržuje. Tak isto treba raz za mesiac dať na kĺbové spoje zmrazené mäso alebo zeleninu a nechať premraziť kĺbové spoje končatín a chrbtice. Na preliečenie potrebujú chlad. Tak sa môžeme starať o trváce bunky. Pokiaľ sa v ľudskom organizme tieto bunky poškodia, tak ich už skoro nič nenahradí.

Nasleduje potreba skoncentrovať sa do hrubých a tenkých čriev. Tu sa nachádza brušný mozog v podobe drobných špendlíkových hlavičiek neurónov. Je tu základ pudového správania ako je schopnosť obsadiť určité teritórium, schopnosť starať sa o potomstvo, pud nažrať sa, pud rozmnožiť sa, pud prežiť. Pousilujete sa, aby ste všetky pudy utlmili okrem pudu sebazáchovy. Tento pud zobudíte, v predstavách vás prestane ľudstvo zaujímať, odchádzate v predstavách žiť do jaskyne a pud sebazáchovy budete počúvať ako malé dieťa svojich milovaných rodičov. Najlepšie je naplniť sa predstavami jaskýň, ktoré sú v galérii obrázkov z internetu. Prezriete každú jaskyňu a uložíte si ju do svojho tela. Každú predstavu domu a miestnosti v pamäti prekryjete predstavou jaskyne. Stanete sa jaskyňou, v ktorej robíte, čo vám pud sebazáchovy nadiktuje z brušného mozgu. Brušný mozog z čriev sa prepojí do tuku vášho tela a budete sa usilovať modifikovať tukové bunky do rôznych útvarov.

V prvom rade to bude dlaňovka z buniek tuku. Teda v tuku vzniknú ploché útvary veľkosti dlane. Koľko je orgánov a častí v tele, toľko je dlaňoviek v tuku. Každá dodáva do tela chemické latky, ktoré už telo nedokáže vyrobiť. Doplní všetko na vhodnú hladinu. Potom v tuku chcete ploché útvary veľkosti palca. Ide o tvorbu chemických látok pre psychické pochody ako je pozornosť, premýšľanie a podobne. Môže ich byť obrovské množstvo. A k tomu túžba byť múdry ako celé ľudstvo. Vybrať vhodnú predstavu jaskyne. Potom je tu potrebná tvorba hviezdičiek v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky, ktoré budú produkovať základné bunky so zvýšenou životnosť až okolo 10 až 14 rokov. Potom je tu možnosť tvoriť v tuku dlhé a tenké pásy. Tieto potom pôsobia na membránové bunky v mozgu, pod pľúcami a okolo svalov. Vytvoria sa tu jednorazové bunky a tieto potom putujú na miesto, kde sú kmeňové bunky už vyčerpané a netvoria už nové základné bunky. Potom je v tuku možno modifikovať tukové bunky do pásov, ktoré sú prerušované. Tieto modifikácie vytvoria liečivé látky pre všetky bunky tela.

Potom je možnosť tvoriť takzvané granátové jabĺčka, ktoré tvoria zvláštnu tekutinu a doslova dávajú do poriadku molekulovú úroveň v bunkách celého tela. Potom je možnosť sugeratívne vytvoriť niečo ako pozostatky dvojčaťa, ktoré sa počas embryonálneho vývoja nevyvinulo celé, ale iba určité kúsky. Takéto objekty vytvoria v tuku silne liečivé energie.

Všetky tieto modifikácie je možné dosiahnuť aj tým, že telo omývate sírnatým prípravkom Solfatanom, potom vlastným močom, rozpusteným hnedým a čiernym múmiom. Potom šúchate hnedou rašelinovou zeminou, bielou hlinou z kameňolomu okolo skál, práškom zo zvieracích kostí. Nakoniec povinne celé telo vydrhnete a umyjete jadrovým mydlom na pranie. A toto všetko treba robiť pravidelne a vytrvalo každý týždeň a trvalo a dlhodobo.

Z hľadiska psychických procesov je potrebné pracovať s obrázkami jaskýň a aktívne si ich aspoň raz do týždňa jednu hodinu prezerať. Teda mentálne a vo vnútri seba sa stanete jaskyňou. V jaskyni zvanej tuk tela možno nakoniec vyrobiť až 100 000 látok užitočných pre telo. Možno tu dobre použiť aj tri druhy zasvätení do tejto problematiky, ktoré sú popísané v Geriatrickej poradni.

Pridaj komentár