O prvých zasväcovacích technikách som sa dozvedel na začiatku mojej duchovnej cesty. Išlo prevažne o Reiki zasvätenia, ktoré otvárali liečiteľské schopnosti energetického charakteru. Na dotyčné osoby bola táto schopnosť prenesená od zasväcovateľa, ktorý bol zasvätený od iného zasväcovateľa. Zasvätené osoby sa skvelo cítili niekoľko mesiacov. Potom sa prietok magnetických energií znižoval, až ustal. Zasvätená osoba musela potom pravidelne niekoho energeticky liečiť a vytvoriť si opakovaním nové centrum v neurónoch pre prácu so zemskými magnetickými silami.

Ja osobne som dôsledne skúmal zasvätené osoby, ale v zásade som na zasvätenia nechodil. Intenzívne som hľadal cestu, ako sa sám stať zasväcovateľom. Chcel som sa ním stať v prvom rade pre seba, ale aj pre meditujúcich. Ide v podstate o to, aby zasvätenie zrýchlilo proces duchovnej cesty. Pokiaľ by sa mal niekto naučiť pracovať s energiami magmatického jadra sám, tak by to trvalo mnoho rokov. Pri zasvätení stačí niekoľko hodín a zasväcovaná osoba dokáže niečo, čo by musela cvičiť mnoho rokov. Uvedomoval som si, že proces zasvätení dovolí realizovať celú duchovnú cestu počas jedného bežného života človeka. A to ma priťahovalo najviac.

Preto som sa rozhodol začať bádať proces zasvätení. Postupne som veštecky prišiel na to, že osoba, ktorá počas života trvalo a neustále robila jednu činnosť, môže tento systém preniesť na druhú osobu a vybudovať jej základ nového centra v neurónoch. No celý proces sa nesmie diať vo vedomí dnešného mysliaceho človeka. Musí sa diať do zložky psychiky prírodného človeka a to pomocou magických rituálov. Z bežnej dnešnej psychiky nie je možné zrealizovať zasvätenie. Dnešný človek toho druhého človeka môže iba zaškoliť, prakticky naučiť a pomôcť, ale nie preniesť kópiu svojho centra na inú osobu.

Zasväcovanie bol bežný proces prenosu schopností prírodného človeka šamana na inú osobu. Mám na mysli obdobie asi 100 000 rokov pred naším letopočtom až po 1000 rokov nášho letopočtu.

Pochopil som, že zasvätenia musia smerovať nie do rozumového nastavenia mozgu, ale nastavenia mozgu prírodného človeka, ktorého som začal nazývať šaman. Rozumové nastavenie mozgu musí zostať nedotknuté a nesmie sa prenášať do prírodne zopnutého mozgu šamana. No kľudne sa môže preniesť logické vnímanie dnešného človek do zvieracej mysle človeka, ktorá nepremýšľa, magicky nekoná ako šaman, ale iba ako zviera na základe prežitých skúseností. Teda pudovo a inštinktívne.

Aby som dokázal zasväcovať, musel som sa naučiť a pochopiť, ako funguje magická myseľ prírodného šamana. Študoval som a cvičil množstvo magických rituálov. Potom som sa musel naučiť uviesť myseľ dnešného rozumového človeka do vedomia prírodného šamana. Potom som ako zasväcovateľ musel dokázať dať do jedného celku spomienky osôb, ktoré niekedy zasväcovali, ale už nežijú. Teda ich vo svete mŕtvych vyhľadať, stiahnuť na seba najčastejšie okolo mozgu a naučiť sa vnímať, ako robili zasvätenia a presne počúvať, ako to mám robiť u zasvätenej osoby.

Teda naučil som sa vyhľadať historických zasväcovateľov a dať ich spomienky a schopnosti do jedného celku. Potom pripraviť plán zasvätenia, ktorý má obsahovať magické rituály a otvoriť prírodnú myseľ, do ktorej možno uložiť kópiu toho, čo mal historický zasväcovateľ. Otvorila sa jedinečná cesta prevziať od historických zasväcovateľov ich schopnosti a skúsenosti.

Tiež sa mi otvorila cesta k zasväteniam do logickej časti mozgu. Nateraz už nie cez magický rituál, ale cez vibrácie, kmitanie, rezonovanie a hypnotické techniky. Ide o posilnenie rozumovej stránky chápania vecí okolo nás a duchovnej cesty.

Tak isto som sa ako zasväcovateľ dostal k zasväteniam do pravekého vedomia, ktoré máme v sebe. Potom mám ako zasväcovateľ otvorenú cestu do embryonálneho vedomia počas vývoja plodu v matke. Aj toto vedomie máme v sebe. Potom mám otvorenú cestu k zasväteniam do zvieracieho vedomia v nás, ktoré siaha niekde až do obdobia 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. A otvára sa možnosť zasväcovania do psychiky budúcnosti a to je kozmické vedomie.

Otvorili sa mi aj ďalšie možnosti zasväcovania do snového vedomia, ktoré už praktizujeme. Špeciálnymi zasväteniami sú zasvätenia do mozočku a vnímanie všetkého okolo seba a v sebe na základe geometrických tvarov.

Pridaj komentár