Chcem vás poprosiť o vypracovanie zdravotného a psychického profilu. Už asi tri mesiace neberiem lieky, ale trpím veľmi silnými strachovými stavmi, že sa mi vrátia psychické stavy, ktorými som prešla predtým. Neviem, nakoľko sú moje obavy opodstatnene, ale už si sama neviem rady, veľmi ma to ubíja. Prosím vás o pomoc.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš osud. Už ste veľa vybojovali a začínate hĺbkovú komunikáciu so svojím podvedomím. Treba pochopiť, čo máte v podvedomí a naučiť sa s tým žiť. Všetko ide k dobrému cieľu. Teším sa, že zvládnete aj túto zložitú etapu vyrovnávania sa s vlastným osudom.

Zdravotný stav
Je v poriadku. Žiadne vážnejšie problémy.

Psychický stav
Aurický obal je okolo fyzického tela, čo je v poriadku. No podvedomie, ktoré sa nachádza asi v 16. obaloch, je mimo telo a treba tieto obaly dostať do tela.

Povaha
Máte netradičnú náboženskú povahu, ktorá je typická pre svätcov. V tele máte rozsiahlejšie pozostatky detskej žľazy, ktorá mala zaniknúť počas dospievania. Zanikla v oblasti hrdla, ale nie v jednotlivých orgánoch. To vytvára jedinečný fenomén. Dokážete sa napájať na spomienky zomretých ľudí a vyhľadávate náboženské spomienky. Treba túto zložku ovládnuť a vrátiť do štandardného stavu.

Stav obalov
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a počas detstva sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela. Všetko by to malo byť vo vnútri tela, ale vy to máte mimo tela.

1.aura obal je mimo tela. Pôvodne ste mali kozmické vedomie a toto sa vysunulo a uvoľnilo mimo vaše telo. Takáto psychika vzniká počas problémového tehotenstva matky.
2.klinický obal je vytvorený a je mimo fyzické telo. teda prežili ste klinickú smrť.
3.Lama tulka – aj tento obal zo spomienok dávno žijúcej osoby máte v sebe a drží vašu psychiku pokope. Nesie náboženské predstavy mučeníka, ktorého ponižovali a mučili v rímskych dobách. No svoju vieru nikdy nepoprel.
4.spirit obal – vo vašom tele je veľa obalov so spomienkami ľudí, všetko spomienky náboženských mučeníkov, ktorí trpeli za svoju vieru. No nikdy sa svojho presvedčenia nevzdali.
5.túžby obal je mimo fyzické telo a obsahuje túžbu osoby po kozmických náboženských dimenziách.
6.mozoček obal je mimo fyzické telo a obsahuje poslanie cesty k Bohu za ostatných veriacich.
7.rodostrom obal je mimo telo a obsahuje záznam o dieťati z vášho rodu, ktoré predčasne zomrelo s túžbou matky, aby putovalo k Bohu.
8.kostný záznam je mimo telo. Ide o kópie spomienok toho, čo ste zažili. Treba to vrátiť naspäť do kostí. Terapia.
9.dieťa obal je mimo telo, je príliš aktívne a mimo vašu kontrolu. Túla sa v informačných poliach okolo vás, ktoré sú plné spomienok na nábožensky ladené deti.
10.zvierací obal je mimo telo a tiež sa túla v spomienkach, ktoré zostali po mŕtvych ľuďoch a zvieratách. Vyhľadáva spomienky na nábožensky uctievané zvieratá.
11.eros obal je mimo vás a je silne aktívny. Neustále naberá do seba spomienky mŕtvych ľudí na prepojenie rituálov na nábožensky ladené osoby.
12.zápis spomienok sa deje do okolia hlavy a treba tento proces stiahnuť naspäť do neurónov.
13.šaman obal je mimo vás a je silne aktívny. Obsahuje spomienky prechodu šamanov na náboženskú vieru.
14.7 obalov spolu- sú mimo telo a sú značne aktívne. Treba ich stíšiť a vrátiť naspäť do tela. Obsahujú všetko o náboženskom umení celej histórie ľudstva.
15.vnútro neurónov – tento obal nie je otvorený a nemáte ho.
16.chromá chrbtica – tento obal je otvorený vašimi predstavami. Nesie v sebe záznam a spomienky utrpenia veriacej osoby na kríži.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Tu utekáte so strachom pred náboženstvom a kozmickým svetom. Mali by ste sa zastaviť a tieto náboženské pocity ovládnuť.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Všade ničíte a odmietate náboženské schémy a deštruktívne vnímate všetko kozmické. Všade čierne anjelské sféry. Chcete všetko riešiť po svojom a nerozumne.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Všade silné náboženské znaky silne mnohonásobne pospájané až do zlatistej farby. Tak isto by ste ich najradšej doničili a žili bežným životom. Skúste prijať vlastný osud.

Astrológia miechy
Chceli by ste byť šamankou a všetko náboženské zničiť.

Astrológia ganglií
Túžite po bežnom živote a odmietate náboženské veci. Mali by ste prehodnotiť svoje prístupy celkovo.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Chceli by ste byť zvieraťom a nemať nič spoločné s ľudstvom a civilizáciou. Tak isto je tu veľa čiernych anjelských sfér. Teda znovu si chcete veci riešiť tvrdohlavo po svojom a nie v súčinnosti s podvedomím.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Chcete si robiť veci tak, ako vy osobne chcete. Odmietate sa podriadiť vnútornej disciplíne a prijať osud.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch vediete súboj s náboženskými obrazmi a pocitmi.

Riziká budúcnosti
Mali by ste prijať Boží svet a naučiť sa ho ovládať. Spoznať, a tak si dať psychiku do poriadku. Cesta nevedie k nenávisti a deštrukcii, ale k láskavému spoznaniu a ovládnutiu.

Pridaj komentár