Evokácie. Seansa. 10 žijúcich evokatérov tejto doby. 10 najlepších evokatérov celej histórie. Informačné polia seansových evokatérov. Trojuholník, kruh a špeciálne prostredie seansovej ezoteriky.

Otvorili sme novú oblasť ezoteriky, ktorá stojí na technikách evokácie a seanse. Pod evokáciou a seansou tu budeme rozumieť špeciálne vytvorené prostredie na fotografovanie alebo násilné viazanie informačných polí do určitého priestoru. Tento priestor je evokatérom špeciálne upravovaný.

Informačným poľom tu budeme rozumieť uchované spomienky ľudí po fyzickej smrti. Ľudia a zvieratá počas života ukladajú informácie o tom, čo prežili najčastejšie do neurónov veľkého mozgu, a tak isto spomienky na prežité môžu ukladať do kostí a niektorí ich môžu kopírovať do rôznych objektov. Tak isto časť informácií je ukladaná do priestoru, ktorý obsahuje magnetické polia vznikajúce v magmatickom jadre Zeme. Do týchto zemských energií sa zapíšu spomienky ľudí, ktorí zomreli. Teda nad povrchom mora do 100 000 kilometrov a pod povrch hladiny mora 6000 kilometrov možno nájsť zhluky informácií podobného charakteru. Tak isto je možné ich nájsť vo fyzickom kozme okolo nás, pokiaľ zviera alebo človek mali kozmické vedomie. Bližšie v Kozmos sekcii. Nemáme tu na mysli informácie v knihách a rôznych nosičoch.

Na takéto zisťovanie je potrebné mať rozvinuté veštecké schopnosti a používať techniku kopírovania informačných polí a umiestňovanie do máp, aby sa dalo presne rozoznať, kde dotyčné informačné pole patrí a kde si ho ostatní nájdu.

A práve schopnosť veštecky vnímať informačné polia okolo nás dovoľuje, aby sa tieto informácie sťahovali do špeciálneho prostredia. Ide zvyčajne o formu kruhu a trojuholníka. Zmyslom takého fotografovania je spoznať informačné polia, a tak isto ich viazať do špeciálneho vytvoreného sektoru. Sektor pre viazanie informačných polí je špeciálne upravený a dovoľuje účinnejšie zasväcovacie rituály. Zmyslom je do trojuholníka alebo kruhu z rôzneho materiálu informačné polia viazať a pracovať s nimi. A to je aj naším záujmom, všetku ezoteriku dostať do seansovej formy a to z dôvodu komplexnej a ucelenej cesty.

Budem tu prezentovať 13 žijúcich seansových ezoterikov. Prvý je z Austrálie, sektor zemepisnej dĺžky a šírky (16, M), je to evokatér, ktorý prežil klinickú smrť, jeho prejavy idú zo šedej kôry veľkého mozgu. Pracuje sám a používa na evokovanie trojuholník, pred ktorý si kladie ruky. Zviazané informačné polia nechá pôsobiť cez trojuholník na seba.

Druhý seansista je z Novej Guiney, východná pologuľa (16, J). Ide o živú osobu, ktorá má kozmické vedomie okolo orgánov tela, skoro ako jogínske vysunutie všetkého zvnútra do aury. Pracuje s viacerými pri seansových stretnutiach. Na stole má mapu kozmu. Skúma informačné polia podrobne a starostlivo.

Tretí evokatér je z Malajzie, východná pologuľa (13, I), vedomie v mieche. Teda z miechy idú jeho psychické prejavy. Zvukový tranz v tele. Všetko okolo seba v aure. Pracuje v skupine s množstvom ľudí. Pomôcky: stolček a v škatuľke uložený magický rituál z objektov. Venuje sa evokácii Božských síl.

Piaty ezoterik je z Tibetu, východná pologuľa (11, F), psychicky je usadený v gangliách okolo orgánov tela. Má pohybové telo a to je neustály rytmus v tele, otvorené gangliové vedomie a svet vnímania častíc v atómoch. Sám pracuje v kruhu zo špagátov a vlajočkami z látok. Všade v kruhu plno meteoritov.

Šiesty je zo Sibíri, (17, C). Je usadený v strednom mozgu a odtiaľto idú jeho prejavy. Všade kreslí trojuholníky a do nich viaže informačné polia. Prenáša všetko na seba, a potom to uvoľňuje naspäť do informačných polí. Venuje sa šamanským božstvám a dokáže ich zahusťovať na povrchu.

Ďalší žijúci evokatér je zo Sibíri ( 8, D ). Vedomie v tele je silne mediálne a ovláda ponoriť sa do seba cez vnútro neurónov. Kreslí všade trojuholníky a snaží sa do trojuholníka zviazať rôzne informačné polia o Bohu, ktoré vytvorili ľudia.

Ďalší živý seansový evokatér je z Afriky (3, H). Ide o živú osobu usadenú v strednom mozgu. Má otvorené snové dimenzie. Snové obaly s informáciami sú v ňom vo vnútri. Do veľkých trojuholníkov zväzuje snové spomienky rôznych ľudí.

Ďalší ezoterik seansového typu je v Afrike (6, J). Ide o živú osobu, ktorá má všetko psychické vonku okolo tela. Otvorený mikrosvet neurónov rovno do seba a do aury. Kladie drevené trojuholníky do vody a sám je na člnku. Snaží sa do trojuholníkov viazať informačné polia, ktoré vytvorili zasväcovatelia. Všetko ukladá do mikrosveta svojich neurónov.

Ďalšia osoba je z Južnej Ameriky (14, L). Je to živá osoba usadená v strednom mozgu. Má pohybový tranz. Evokuje do trojuholníkov prehistorické informačné polia. Buduje veľké trojuholníky na viazanie informačných polí prehistórie.

Z predložených vešteckých výkonov vyplýva schopnosť niektorých ľudí k evokáciám, ktoré dovoľujú pracovať s informačnými poliami inak ako bežní ľudia. Dokážu ich dostať do uzavretého priestoru a tu sa nechať nimi ovplyvňovať.

Pridaj komentár