Tento príspevok sa venuje diagnostike duševného stavu či už vlastného, alebo dotyčnej osoby. Cieľom tohto druhu diagnostikovania je určenie rozsahu poškodenia schopnosti spomínať si na prežité okolnosti či už vo forme hovorenej, písanej alebo posunkovej.
Pokračujeme v ďalšej diagnostike duševného stavu. Tentokrát sa zameriame na schopnosť spomínať si na udalosti a ich spôsob prezentovania. Testovanie je jednoduché v tom, že dotyčnú osobu požiadame, aby začala spomínať na jednotlivé udalosti zo života. Diagnostikovaná osoba si začne spomínať na prvú spomienku z detstva. Požiadate ďalej dotyčnú osobu, aby pokračovala v spomínaní. Všímate si spôsob, ako si spomína, či dokáže diagnostikovaná osoba vyberať spomienky chronologicky za sebou, alebo preskakuje jednotlivé roky alebo udalosti, či si vyberá iba pozitívne spomienky alebo iba negatívne spomienky. Či si vyberá jeden aj druhý druh spomienok. Na niektoré časové úseky si nespomína a má okno, odmieta spomínať na niektoré udalosti. Všímate si, či to, čo si dotyčná osoba spomína, má určitú logiku alebo spomienky sú skresľované. Niekedy skúšate niečo sa opýtať a zájsť do detailov danej udalosti. Skúmate, či dotyčná osoba opisuje všetko podrobne, alebo iba povrchne a náznakovo. Zisťujete, či dokáže dobre opísať tváre ľudí zo spomienok. Zisťujete, či dotyčná osoba vidí spomienky farebne alebo čiernobiele. Ďalej zisťujete, či si dotyčná osoba spomína na hlasy ľudí, či si dokáže spomenúť na hmatové pocity, keď sa niekoho alebo niečoho dotýkala rukami. Ako si spomína na vône a chute. Pokračujte tým, že dotyčnej osobe určíte tému, o ktorej musí hovoriť. Vyberáte rôzne odborné oblasti, kde treba používať odborné výrazy. Zisťujete poznatky, ktoré dotyčná osoba má a akú bohatú má svoju slovnú zásobu. Zisťujte, či si dotyčná osoba pamätá číslice, matematické výpočty, chemické vzorce, roky, významné výročia. Zisťujete, či dotyčná osoba dokáže fantazírovať, klamať a hovoriť na základe faktov. Zisťujete, či dotyčná osoba vie filozofovať, či vie hájiť svoje stanovisko, či vie veršovať. Zisťujete, si či si pamätá básničky z detstva a celé texty. Dotyčnej osobe ukazujete obrázky a žiadate, aby obrázky pomenovala a niečo o obrázkoch povedala. Dotyčnej osoby dáte čudesné fľaky a trváte, aby povedala, čo jej to pripomína. Zadáte určitú tému a požiadate dotyčnú osobu, aby o tejto veci niečo napísala alebo niečo o danej veci nakreslila. Tak isto diagnostikovaná osoba môže vyjadriť dej pomocou pohybov tela a rúk. Jednoducho zaznamenávate všetky anomálie, ktoré sa vymykajú normálnym štandardom. Po zistení neštandardnosti v spomienkovej oblasti všetko zapíšete a vytvoríte zoznam neštandardov, ktoré postupne odstraňujete formou spätne kontrolovaných aktivít ako je písanie, kreslenie alebo podobne. Nikdy nezadávať úlohy, ktoré sa nedajú kontrolovať. Princíp terapie tohto druhu je ísť po všetkých druhoch neštandardnosti, dovoliť dotyčnej osobe, aby ich rozumovo pochopila a usilovala sa počet anomálií znížiť na minimum. Každá odstránená anomália spevňuje psychický stav. Vždy odstraňujete najhoršie anomálie a hlavne tie, ktoré narúšajú normálny štandardný chod dotyčnej osoby. Ja sám si pravidelne skúmam fungovanie svojej pamäte a usilujem sa vytvoriť cvičením čo najdetailnejší spôsob vyhľadávania a tlmočenia spomienok. Na to sú vhodné veštecké techniky popísané vo Vešteckej škole, v Silvovej škole a Fakírskej škole. Ja osobne si prerábam vyhľadávanie spomienok na základe znakov a číslic po technike harmonizácie ľavej a pravej hemisféry pomocou rezonancií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.