Uplatnenie netradičného druhu veštectva do oblasti náboženskej praxe na osobnej ceste k Bohu. Táto veštecká technika sa dá uplatniť na všetky náboženské systémy.

Domnievam sa, že spojenie veštectva a náboženstva určite rozhnevá časť náboženských dogmatikov. Ubezpečujem ich, že osobná cesta k Bohu vyžaduje také postupy a bez nich by cesta k Bohu bolo iba motanie sa v nekonečných možnostiach a variantoch božieho sveta. Túto techniku budem praktizovať intenzívne u seba a u tých, ktorí na osobnú cestu k Bohu dozreli a majú naplnené určité predpoklady. V zásade tento prístup môže byť vhodný pre dogmatikov, ktorí strážia náboženský odkaz z toho dôvodu, že tí, ktorí dozreli na individuálne božie volanie sa uzavrú do seba a svojej samoty a nebudú vo svojom nevedomom buričstve škodiť veci dogmatizmu. Veštectvo božej cesty je založené na technike, ktorá sa vo vešteckých kruhoch nazýva technika automatickej kresby.

V zásade ju praktizujú hlavne tí veštci, ktorí trpia chorobami miechy. Najlepšie ju praktizujú tí, ktorí trpia chorobou zvanou skleróza multiplex. Ide o chorobný stav, pri ktorom sa postupe ničia a devastujú systémy a orgány tela. V mojom prípade túto techniku praktizujem vtedy, keď si vsugerujem na určitú dobu túto chorobu. Nie je tradičné pozerať sa na veštcov a ich veštecké schopnosti cez pohľad patológa a psychiatra. No tento prístup je ostro najjasnejší a o to práve ide. Pri tomto druhu božieho veštectva sa uvediem sugeratívnymi schopnosťami do vhodného vešteckého stavu. Zároveň sa sústredím na dotyčnú osobu, ktorá má požiadala o vypracovanie stavu cesty Bohu. Moja ruka nakreslí obrysy celej postavičky a do obrázku vkreslím určité geometrické tvary. Zároveň si svojou mysľou uvedomujem človeka, ktorý ide a išiel od Boha a nie k Bohu. Zároveň sa vciťujem do živých alebo mŕtvych duší a vyciťujem tých, ktorí dosiahli na tejto ceste maximálny stav, teda došli do božieho sveta. Porovnávam dotyčnú osobu s týmito dvomi krajnými stavmi. V

Výsledok je, že som schopný sebe, ale aj dotyčnej osobe povedať, kde sa nachádza na ceste k Bohu v jednotlivých náboženských systémov zvlášť. Zároveň dotyčnej viem konkrétne poradiť, akú náboženskú prax má robiť, aby dosiahla v danom náboženskom systéme vyššiu úroveň a k Bohu kráčala dôsledne a rýchlo bez zbytočného túlania sa. Keď som niektorých veriacich diagnostikoval, tak som zistil, že napriek tomu, že sa veciam viery a náboženstva venujú každý deň, tak na ceste k Bohu sa nehýbu. Som rád, keď budem môcť božou veštbou pomôcť tým, ktorí na cestu a volanie božieho hlasu dokážu zareagovať. Som pripravený vážnych záujemcov o osobnú cestu vybaviť vlastnými skúsenosťami všeobecného charakteru. Dokážem vás vybaviť aj potrebnými schopnosťami. Vypočuj boží hlas a napreduj k Bohu.

Pridaj komentár