A 122 – Nespokojnosť so sebou –2004-06-01 14:51:10


Som náladová a nespokojná sama so sebou. Prosim o vypracovanie vesteckeho profilu.

Saša Pueblo – Nespokojnosť so sebou – 2004-06-01 14:53:20


Povaha
Ste epileptická povaha bioenergeticky usadená v oblasti temenného mozgu. Táto povaha má blízky kontakt do snového sveta, kde dokáže nachádzať vhodné riešenia. Táto povaha nemá rada zmeny a ťažšie prijíma radikálne riešenia. Táto povaha sa musí dokolečka niečím zaoberať a tak prenikať do vecí a problémov hlbšie ako zvyčajne. Nemá zmysel pre čas a preto vyhľadáva zamestanie pri vojsku a polícii. Dokáže byť agresívna, keď je vyrušovaná zo svojho vnútorného sveta. Táto povaha má chuť robiť alebo spraviť niečo nehorázne. Toľko všeobecne o tejto povahe. Nejedná sa o chorobu, ale iba o epileptickú povahu. U vás ju charakterizuje obrázok osoby, ktorej sa nechce a radšej sa uzavrie do svojho sveta snov a fantázie. Malý záujem o vonkajší svet.
Sexualita povahy
Je európskeho typu a je bioenergeticky usadená v oblasti temenného mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá veľmi netúži po takýchto aktivitách a má radšej svet svojich hračiek. Treba mať záujem o veci sexuálne intenzívnejšie ako doteraz.
Sexuálne centrum
Je bioenergeticky umiestnené v podbruší a naznačuje na klasicky ženskú psychiku. Charakterizuje to obrázok ženy, ktorej nezáleží na sebe a uteká pred vonkajším svetom. Nutné vhodné terapie.
Astrológia sudičky
Skúmam neuróny v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Nachádzam tu predstavy, ktoré naznačujú, aby ste sa uberali k náboženským veciam. Je tu postava nábožensky činná. Pokiaľ sa nebudete aktívne venovať náboženstvu, tak podvedomie a šťastie bude problémové. Kto chce byť šťastný a úspešný, musí žiť v súlade s podvedomím.
Astrológia psychiky
Skúmam neuróny v šedej kôre veľkého mozgu. Vnímam tu postavu ženy, ktorá blúdi temnotami a robí jej to dobre. Lepšia by bola predstava ženy, ktorá má rada deti, miluje prírodu a modlí sa k Bohu.
Astrológia planét
Skúmam neuróny v strednom mozgu a vnímam tu astrálnu planétu Slnko, ktoré vás negatívne ťahá do sveta snov a rozprávok. Prílišná uzavretosť do vnútorného sveta, kde si nájdete skutočne všetko, aj sexuálne podnety. Treba inú astrologickú planétu a to Mars, ktorý vám dovolí sny realizovať v živote a nie iba snívať. Skúste si neustále uvedomovať, že sen nie je reálna existencia, ale rozprávka. Sen je iba plán, ktorý treba v živote zrealizovať. Naštudujte si Snovú školu na mojich stránkach, ovládnite snovú myseľ a žite reálny svet okolo seba.
Rodová karma
Skúmam možný vplyv vašich predkov na váš terajší život. V rode muž, ktorý mal sklony k drogám a potom dokázal byť vo vonkajšom svete úspešný. Dokázal tvoriť a mimoriadne intenzívne žiť. Následky boli neblahé. Na vás to pôsobí ako varovanie a strach z vonkajšieho sveta. Rozumná konzumácia alkoholu je pre epileptickú povahu uvoľnenie a ukľudnenie. Všetko s mierou.
Traumatické udalosti
Nachádzam špirálu pri vašej osobe a tá naznačuje na traumatické zážitky s mužmi celkovo. Robí vám to značný problém.
Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie oblasti psychiky vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na hračky. Povrchová vzrušivosť: na bábiky. Pohlavná vzrušivosť: strach a pocit a ublíženia vašej osobe. Citová vzrušivosť: k Bohu.
Celkovo je vaše sexuálne podvedomie zaujaté fetišistickými sklonmi na milé objekty a celkovo je neujasnený vzťah k mužom a sexuálnym aktivitám ako takým. Priťahuje vás to, ale aj desí.
Emócie
Do vnútra prevláda blaženosť a radosť bez vplyvu vonkajšieho sveta. Pred vonkajším svetom strach.
Duchovná úroveň
Je vysoká, máte záujem o ideály ľudstva ako je láska, dobrota, súcit. Možno to až preháňate.
Celkovo
Bohužiaľ dávate prednosť žitiu do snov a vlastnej fantázii pred žitím v reálnom svete okolo vás. Skúste to zmeniť. Saša Pueblo

Pridaj komentár