V tomto príspevku sa budeme zaoberať vytváraním a plnením určitých prianí a želaní. Čo sú to reálne želania a ako ich aj naplniť konaním a vhodným jednaním.

Je každému jasné, že každý z nás má určité želania a priania. Tieto želania a priania vznikajú na základe určitých vnútorných potrieb človeka a tak isto aj vplyvom okolia. Najzákladnejšie priania vyplývajú z pudu sebazáchovy a to je najesť sa, napiť sa, rozmnožiť sa a prežiť. V tomto prípade hovoríme o aktuálnom chcení, ktoré sa mnohonásobne počas života opakuje. Na tieto aktuálne sa obnovujúce želania a priania naväzujú želania, ktoré nemožno ihneď naplniť počas niekoľkých hodín, počas niekoľkých dní, mesiacov a rokov. V zásade sem môžeme zaradiť všetky reálne možné splniteľné priania počas života dotyčnej osoby. Niektoré želania a priania môžu mať horizont aj stoviek rokov. Napríklad želanie, aby raz všetci ľudia lietali do kozmu, aby ľudia nezomierali a žili stovky rokov. Teraz nesplniteľné priania, ale za nejakých 100 rokov už viac splniteľné. Na tieto priania naväzujú priania absolútne nerealistické a splniteľné iba nejakým zázrakom. Teda hovoríme o nerealistických želaniach a skorej hovoríme o bujnej fantázii. Je každému jasné, že na to, aby sa niektoré naše želania splnili, je potrebné naplniť určité podmienky. Ako sa ľudovo hovorí: Dočkaj času ako hus klasu.

V tomto príspevku sa budeme venovať prianiam, ktoré sú za určitých okolností splniteľné počas priemerného života bežného človeka. Nebudeme sa tu zaoberať želaniami, ktoré si dotyčné osoby stanovili a nie sú ochotné pre ich naplnenie robiť triezve reálne kroky. Niekto si túži postaviť dom a svoju túžbu realizuje čítaním časopisov o ľudskom domove. Vlastný dom postavil mnohokrát vo svojej fantázii a prípadne ešte horšie, vo svojich snoch. Toto nie sú priania, ale zámerne nesplnené túžby. Niekto je chorý a chodí za liečiteľom nie preto, aby sa vyliečil, ale pre pocit, že spravil všetko pre svoje vyzdravenie. Niekto verejne prehlási, že uňho je zdravie na prvom mieste a počas roka nebol na žiadnej kontrole a čaká, až kým ochorie. Chcem sa tu zaoberať problematikou tvorby reálnych želaní, ktoré sa dajú aj postupne zrealizovať. Prianie a želanie sa za určitých podmienok a v danom časovom horizonte naplní alebo sa od želania odstúpi, keď je nerealizovateľné. Prípadne sa želanie upraví a zmodifikuje tak, aby došlo k jeho naplneniu, alebo sa jeho zrealizovanie posunie do iného časového horizontu. Ja osobne robím ezoteriku v širokom rozsahu a chcem rozvíjať jednotlivé oblasti ezoteriky.

Z hľadiska tohto želania vytváram podmienky na splnenie tohto želania. Niektoré oblasti sa dajú rozvíjať rýchlejšie a niektoré stagnujú. Ale v zásade sa každý týždeň vrátim k všetkým najdôležitejším oblastiam ezoteriky a skúmam, či dozreli náležitosti, aby som v danej oblasti ezoteriky postúpil vpred. K tomu všetkému mám vytýčený cieľ patriť v oblasti ezoteriky k špičke tých najlepších a neustále na tom pracovať a prevádzať pravidelný audit stavu vecí. Existuje niekoľko životných variant, napríklad vzdať sa všetkých potenciálnych túžob a od budúcnosti nič neočakávať. Takto žijú zvieratá a prírodní ľudia. Vlastne žijú zo dňa na deň. Niektorí, aby neboli sklamaní, majú malé ciele a malé priania. Niektorí majú prehnané ciele a priania. Na to, aby sa vaše priania a želania naplnili je potrebné mať také priania, ktoré v danom čase a priestore môžete aj zrealizovať.

Teda vhodne zohľadníte svoje vnútorné danosti a možnosti a reálne ohodnotíte vaše okolie, v ktorom žijete. Vždy zostane základom splnenia vašich reálnych prianí také fyzické a psychické zdravie, aby sa želania mohli naplniť. Na splnenie vášho želania je zvyčajne potrebná spolupráca iných ľudí. Môžete očakávať, že niektorí ľudia nebudú na vaše želania za žiadnych okolností reagovať. Jednoducho nemôžete počítať s ich účasťou a za určitých okolností sa môžu postaviť proti zrealizovaniu vášho želania. Teda inak povedané sa stávajú vašimi potenciálnymi nepriateľmi. Ich ciele a túžby smerujú inam. Prípadne majú podobné túžby a vzájomne si budete konkurovať. Niekedy sa dotyčné osoby rozhodnú zúčastniť sa naplnenia vášho želania, ale za určitých okolností prestanú na splnení vašich túžob spolupracovať.

Môžete očakávať aj iné situácie, kde sa niektorí ľudia plnenia vášho želania aktívne zúčastnia. V inom prípade si za aktívnu účasť na splnení vášho želania dajú zaplatiť určitou formou či už peňažnou, alebo naturálnou. Prípadne vy sa zúčastníte splnenia jeho želania a on vášho želania. Výmenný obchod. Niekedy je žiaduce pri plnení vášho želania, aby ste vyčkávali na vhodnú príležitosť, niekedy je potrebné konať diplomaticky, inokedy je potrebné konať rýchlo a agresívne.

Záverom by som ešte dodal, že je treba sa naučiť umeniu prispôsobovať svoje túžby a ciele reálne sa meniacej situácii. V prvom rade vychádzať zo svojho vnútorného sveta. A tu má moderný ezoterik veľkú výhodu, lebo zvyčajne pozná svoje vnútro lepšie ako iní ľudia. Duchovne a ezotericky ladení ľudia majú často aj výnimočné schopnosti. No ezotericky ladení ľudia sú často uzatvorení do vnútorného sveta a s vonkajším svetom strácajú reálne puto. Na druhej strane sú tí, ktorí sa dali plne stiahnuť do otroctva svojich dlhodobých túžob, ktoré často napĺňajú neadekvátne a stávajú sa otrokmi splnených túžob. Teda všetko s mierou. Boháč sa stane otrokom svojho bohatstva. Politik otrokom svoje politickej kariéry a duchovný človek sa môže stať závislý od svojho vnútorného sveta.

Nezabúdajte na skutočné hodnoty a to je čas, ktorý tu máte vymedzený. Pokiaľ tento čas venujete výhradne veciam vonkajšieho sveta ako peniaze, moc, sláva a úspech, tak často na takéto smerovanie doplácate plytkosťou svojho žitia. Vymenili ste svoj čas tu na zemi za hmotné statky. Niekto svoj čas alebo jeho podstatnú časť vymení za vnútorné bohatstvo svojej duše. No každý si svoje smerovanie vyberie podľa vlastného uváženia. Aké priania, taký osud.

Pridaj komentár