Možnosti pestovania špiritizmu v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu. Na túto úroveň sa treba prepracovať cez nácvik Psyché školy.
Naďalej si precvičujem špiritistické schopnosti. Neustále zosávam informačné polia mŕtvych osôb z oblasti šamanizmu, náboženstva a celej ezoteriky. Teda uvádzam sa do špiritistického stavu a cez pozostatky mŕtvych osôb sťahujem do seba záznam o ich živote a spôsobe praktizovania niektorého druhu ezoteriky alebo liečiteľstva. Tak isto využívam aj bioenergetické prepojenie na osoby, ktoré boli pochované. Tu sa zaujímam o liečivú bioenergiu za účasti mikroorganizmov. Pri tomto type špiritizmu využívam aj Reiki systém sťahovania bioenergie na diaľku. Keď informačné polia mŕtvych osôb stiahnem do seba, tak dokážem vycítiť, ako dotyčná osoba žila a čo cítila. Aby ste život dotyčnej mŕtvej osoby pochopili lepšie, tak je potrebné mať aj vzdelanie o histórii jednotlivých národov. Po zistení požadovaných informácií je potrebné informačné polia mŕtvej osoby deaktivizovať a vrátiť na diaľku do miesta odpočinku. Na to treba dôsledne odcvičiť rôzne čistiace techniky ako je sugerácia a pritiahnutie bioenergií z mazutu, uhlia, ľudskej krvi práve zahynutej osoby alebo zvieraťa. Tak isto treba ovládať rôzne magické postupy na navrátenie informačného poľa do zostatkov. Bližšie si nájdete alebo precvičíte v Magickej škole. Vo vnútornom vývoji som pokročil ďalej a dôsledným výcvikom 4 pováh opísaných v Psyché škole som sa vedomím posunul do oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Doterajšie centrum hysterickej povahy je ústna dutina, a teraz to bude šedá kôra veľkého mozgu. Nie je to môj výmysel alebo fantázia. Pri diagnostikovaní ľudských pováh a psychiky som objavil takých jedincov, ktorí tieto centrá majú posunuté do týchto oblastí. Nie je týchto ľudí moc a je ich doslova ako šafranu. Spravidla sú títo jedinci v živote úspešnejší ako tí ostatní. Takýto posun, a to vo všetkých štyroch povahách, má aj svoje ďalšie posuny a to je realizovanie špiritizmu práve v tejto oblasti. Doteraz som duše mŕtvych sťahoval do svojho fyzického tela, teraz sa to prirodzene deje do neurónov šedej kôry mozgovej. Tak isto to nie je môj osobný experiment. Pri hľadaní zvláštnych psychických zvláštností som narazil na ľudí, ktorí rôznym spôsobom prežili klinickú smrť. U takýchto ľudí je špiritizmus úplne prirodzená záležitosť a realizujú ho práve v oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Teda realizujem určitý typ patológie, ktorá je zvládnutá a dá sa využiť k efektívnejšej komunikácii s informačnými poliami mŕtvych osôb. Verím, že aj vy osobne raz dosiahnete túto úroveň a zaradíte sa k osobám, ktoré prežili klinickú smrť. Vy ju prežijete pomocou nácviku, sugeratívnych techník a ovládnutia psychických pomerov v šedej kôre veľkého mozgu. Znovu upozorňujem, že špiritizmus je mimoriadne riskantná oblasť z hľadiska psychologického a treba si dobre zvážiť, či budete postupovať aj v tejto línii ezoterizmu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.