Veštecká technika, pri ktorej preniknete koncentráciou a bioenergiou do svalových nervov. Kľudne sa dajú navzájom spojiť technika virgule, technika prútkarstva, automatickej kresby a technika testovania svalov v kineziológii.

Táto technika je založená na prieniku do miechy a na sugerácii chorobných stavov sklerózy multiplex. Treba ovládať techniku sugerácie, Reiki energie a techniky automatickej kresby vyvierajúcej prirodzene u osôb chorých na sklerózu multiplex. Kto chce podrobnejšie, tak využije vyhľadávač na mojich stránkach.

Na jednej strane je technika automatickej kresby vyvierajúca z miechy a k nej nezbytne nutný prienik do svalov človeka. Automatickou kresbou môžete vyjadriť psychické pochody a zdravotné problémy dotyčnej osoby. Nedovoľuje však vyjadriť, čo je pre dotyčnú osobu vhodné alebo nevhodné. A tento nedostatok práve kompenzuje technika kineziológie, prútika alebo virgule, ktoré iba sprostredkujú reakciu hlbokého podvedomia. Povedané psychiatricky ide o pud sebazáchovy, ktorý sa zapína v kritických situáciách. U ľudí chorých v určitom štádiu choroby prevezme nad človekom kontrolu pud sebazáchovy a začína ochraňovať dotyčnú osobu.

Preto k všetkým vešteckým technikám treba pridať vhodný stav sugerovanej chorobnosti a pocitu, že sa nachádzate na rozhraní života a smrti. Niečo ako samovrah, ktorý s pudom sebazáchovy vyjednáva. Treba si dať dobrý pozor u tých, ktorí používajú túto techniku, aby nepodľahli zvodu samovraždy. Opatrnosti nie je nikdy dosť. Používanie svalov vo vešteckých výkonoch je jednoznačné, svaly vám povedia, či je to vhodné alebo nevhodné. Veštecká technika ÁNO alebo NIE. Prevedené na reč svalov to vyzerá takto: pokiaľ si vyberáte určitý liek a značné množstvo vašich svalov stuhne, tak je liek pre vás vhodný.

Pokiaľ svaly oslabnú, tak je liek pre vás nevhodný. Vcelku jednoduché. Čím viac svalov stuhne, tým je liek lepší a účinnejší. Rozhodli ste sa niečo spraviť a predstavíte si to, keď vám svaly stuhnú, tak to spravte. Keď máte pocit malátnosti, tak to nespravte. Samozrejme na takéto veštecké výkony cez svaly je potrebné dosiahnuť značnú citlivosť. To sa dosahuje mnohoročným úsilím a koncentráciou do nervstva a samotných svalov. Ešte tu máme jednu vešteckú techniku a to je cez zablokované potné žľazy a cez predstavu totemového zvieraťa.

Tu je potrebné vedieť presúvať koncentráciu pred seba, hromadiť bioenergiu Reiki, vsugerovať si choré potné žľazy a rozumieť šamanskému spôsobu prírodného myslenia. Technika veštectva cez potné žľazy je mimoriadne vhodná ako náhľad do budúcnosti a do skrytých možností v okolí.

Verím, že môj výskum vešteckých techník spraví v tejto oblasti lepšie jasno a jedného dňa budú všetci veštcami. To by bolo strašné.

Pridaj komentár