Príspevok sa zaoberá nácvikom špiritistických techník a ich vplyve na neuróny v ľudskom mozgu. Ide o techniky na likvidáciu astrologických schém v neurónoch ľudského tela. Tento úkaz sa odhalil s ľuďmi, ktorí sú špiritistami a prebývajú v nich informačné polia mŕtvych osôb. Za určitých okolností sa to môže prejaviť aj v neurónových schémach. Podrobnejšie o astrológii neurónov v Astrál sekcii.
Naďalej pokračujem individuálne v nácviku špiritistických postupov a schém. Precvičujem základné techniky, ako sa dostať do stavu fantómových bolestí, ako aktivizovať vlastnou bioenergiou mŕtve informačné polia zomretých ľudí. Niekoľkokrát do týždňa sa očisťujem od zobudených informačných polí mŕtvych ľudí a objektov, ktoré tvorí živý človek s dušou zomretej osoby. Sám naďalej využívam otvorenie tejto schopnosti a vyhľadávam vhodné informácie pri ezoterickom prieskume rôznych problematík súvisiacich s ezoterikou. Po takomto prieskume sa musím intenzívne očistiť už vyššie uvedenými technikami. Najnovšie som prenikal do hermetizmu, alchýmie a kabalistických ezoterických techník. Následne som sa musel venovať magickému likvidovaniu aktivovaných informačných polí mŕtvych ezoterikov. Pri svojom hľadaní som natrafil na skutočne netradičnú špiritistku. U tejto žijúcej ľudskej špiritistky došlo k zvláštnej zhode životných náhod. Potratila dieťa a zároveň to psychicky neuniesla . Z tohto stavu sa dostala, ale nie bez následkov. Keď som jej skúmal astrologickými technikami neurónové oblasti v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu, neurónoch mozočku, neurónoch stredného mozgu, neurónoch talamusu a hypotalamusu, tak všetko bolo vybielené a astrologické schémy chýbali. Na moje veľké prekvapenie som tu našiel práve postavičku jej mŕtveho dieťaťa. Teda netradičná zaujímavosť, ako môže fungovať špiritistka, ktorej informačné pole mŕtveho dieťaťa sa usadilo práve v tejto oblasti. Je to asi zhoda náhod spojená s duševnou traumou. Bohužiaľ, danej špiritistke sa nedá pomôcť z toho dôvodu, že citové puto k mŕtvemu dieťaťu je emocionálne silné a nedobytné. Postupne som našiel aj ďalšie prípady prieniku špiritizmu do oblasti neurónových schém a obrazov.

Pridaj komentár