V tomto príspevku sa zaoberám problematikou automatického písma, ktoré hovorí o ľudskom egu a ochote pracovať na vyšších ideáloch ľudstva.

Konečne mi vystal čas aj na to, aby som podrobne preskúmal možnosti a tajomstvá skryté v technike automatickej kresby. V prvom rade som na diaľku preskúmal asi desiatku ľudí, ktorí sú schopní pracovať s automatickou kresbou na základe svojho zdravotného a psychického stavu. U každého som zistil bežiacu sklérozu multiplex. Skleróza multiplex je choroba, pri ktorej odumierajú oblasti v mozgu a následne sa pokrivuje chrbtica, atrofuje svalstvo a deštruuje psychika. Títo veštci majú prirodzené schopnosti pracovať s touto ezoterickou technikou. Tak isto som pomocou špiritistických schopností skúmal duše mŕtvych ľudí. Tak isto všetci, ktorí používali automatické písmo, trpeli rôznymi štádiami horeuvedenej choroby. To znamená, kto chce túto techniku praktizovať, tak si musí vsugerovať stav sklerózy multiplex. O sugerácii bližšie v Sugeratívnej škole. Keď si túto chorobu dokážete vsugerovať, tak vás to bude prirodzene ťahať k automatickej kresbe. V tomto stave zoberiete pero alebo ceruzku a spontánne začnete kresliť určité kruhovité a vlnité objekty. Zameriam sa na obrázok Hitlera s jeho celou postavou. Ceruzka vytvára na pravej strane jeho tela hustú čierňavu až do tmavých škvŕn. Zoberieme si fotografiu Stalina a ruka bude kresliť okolo jeho postavy kruhy, oblúčiky. Zoberieme si fotografiu náboženského charizmatika talianskeho pôvodu pátra Pia. Okolo celej postavy sa automaticky kreslia krúžky, oblúčiky a ľahučké točené špirály. Okolo je plno žltého svetla. Zoberieme si slovanské knieža Pribinu a na jeho pravej strane sa vytvárajú husté čierne body zachádzajúce až pod postavu. Zoberieme si Svätopluka a okolo jeho postavy sa kreslia ľahké špirály a drobné kvietky. Zoberieme si Matúša Čáka Trenčianskeho, okolo jeho postavy sa tvoria ľahučké točivé kresby a drobné postavičky anjelov. Podobne som posudzoval aj teraz žijúce významné osoby. Z dôvodu práva na osobné súkromie nezverejňujem výsledky výskumu. Všeobecne sa dá povedať, že som nachádzal asi 3 typy automatickej kresby. Prvá kategória boli ľudia, okolo ktorých boli kresby ľahké, príjemne točivé, svetlé a boli okolo celej postavy. Ide podľa mňa o osoby, ktoré prejavovali záujem o iných ľudí, dokázali potlačiť svoje ego a bojovať za ideály ľudstva. Jednoducho títo ľudia sa usilujú o celkové blaho a šťastie, dokážu svoje osobné egoistické ciele odložiť a robiť niečo konštruktívne a pozitívne pre celé ľudstvo. Do druhej kategórie patrili ľudia, okolo ktorých sa vytvárali čierne husté body. Tieto čierne body sa objavovali na pravej strane obrázku, ktorý ležal predo mnou. Ide o ľudí, ktorých nezaujíma ľudstvo a prospech ľudstva a usilujú sa presadiť svoje ambície bez toho, aby priniesli ľudstvu pokrok a lepší život. Celkovo ich nezaujímajú ľudské ideály a ochota povzniesť ľudstvo k vyššej úrovni. Nasleduje tretia kategória a to sú ľudia, ktorých fotografia alebo kresba osoby je celá počiaraná hustou sieťou križujúcich sa čiarok. Ide o typy, ktoré ľudstvu škodia a strhávajú svoje okolie do deštrukcie a straty pokroku, dobroty a ideálov. Najhoršie sú na tom tí, ktorí majú na pravej strane čierne fľaky a zároveň sú celí počiaraní. To sú ľudia, ktorí sú z duchovného hľadiska odpadom ľudstva. Automatická kresba sa nesmie miešať s aktivitou, pri ktorej sa používa kyvadielko alebo virguľa. Vo výskume a aplikácii techniky automatického písma budem pokračovať v Teosofickej škole.

Pridaj komentár