Tento príspevok pojednáva o ľudskom štandardnom správaní, ktoré za určitých okolností ľudia nedokážu dodržať a sú zvyčajne ľudskou spoločnosťou trestaní, izolovaní a poprípade aj liečení za účelom dosiahnutia ľudskej normality a vhodných ľudských pudov.

Žijeme v ľudskej spoločnosti, ktorá má svoje pravidlá a ciele. Ľudia postupom času určili, čo sa považuje za normálne a štandardné správanie. Tak isto určili, čo sa už v ľudskom správaní nepripúšťa a určitou formou bude stíhané a potrestané. Preto vznikli inštitúcie ako je súd, väznice, psychologické pracoviská, psychiatrické pracoviská, sexuologické pracoviská, ústavy a nemocnice. Tieto inštitúcie majú za úlohu sledovať a kontrolovať, kde a ako sa porušujú dohodnuté zásady štandardného správania. Teda tu ide o určité formy nekontrolovateľného a nežiaduceho správania, ktoré určitým spôsobom nepriaznivo narušuje chod ľudskej spoločnosti . Do kategórie nevhodného správania zaraďujeme samovrahov, ktorí sa pokúsili a pokúšajú sa zabiť.

Do tejto kategórie zahrňujeme aj vrahov, ktorí z rôznych dôvodov siahli inej osobe na život. Tak isto sem patria zlodeji, ktorí neakceptujú právo nedotknuteľnosti osobného vlastníctva. Určitým spôsobom sem spadá aj nevhodné sexuálne správanie ako pedofília, sadizmus a podobne. Jednoznačne sem spadá užívanie drog a drogovo závislí ľudia. Patrí sem aj hráčska vášeň a závislosť na hazardných hrách. Zberateľská vášeň, ktorá sa stala posadnutosťou a dotyčnú osobu úplne zničila.

Duševne chorí jedinci v ústavoch, ktorí sa nevhodne správajú. To sú extrémne stavy, ktoré sa ľudská spoločnosť snaží potláčať. Je tu snaha inštitúcií o vyhľadávanie, trestanie a vhodnú izoláciu ľudí, ktorí fakticky majú poškodené pudové správanie vtlačené civilizáciou. Na nižšej úrovni možno hovoriť nie o nekontrolovateľných pudoch, ale o tolerovaných extrémnych okrajových oblastiach pudov v podobe samoty, prehnanej túžby po spoločnosti, záletníctva, zhýralosti, neľudskosti, opilstva.

Tak isto sem patrí hypochonder, človek workoholik posadnutý prácou, človek maniak posadnutý sexom, človek prasa posadnutý obžerstvom, človek posadnutý tuláctvom a podobne. Ide o dovolené okrajové oblasti prejavu pudov, ktoré ľudská spoločnosť ešte toleruje, ale zároveň už pozoruje a skúma, či neprekročili dovolené hranice určené zákonom a nariadeniami. Do oblasti netradičných pudových prejavov spadajú aj ľudia, ktorí sa fanaticky niečomu venujú, zberatelia, ezoterici, veriaci a podobne. Posadíme sa k meditácii a uvedomíme si, ako sa správajú zvieratá v prírode. Napríklad medveď začne strhávať pasúci sa dobytok, teda nevhodné správanie a nasleduje nútený odstrel. Líška, ktorá napáda hydinu a nekontrolovateľne ju zabíja. Nasleduje odstrel.

Tak isto človek, ktorý vyvolá podobné nežiaduce správanie, sa vystavuje určitému druhu odchytu a odstrelu. Nasleduje vhodné opatrenie, aby nemohol podnikať nezákonné aktivity. Znovu sa skoncentrujte do seba samých a skúste sa ohodnotiť z hľadiska vašich osobných pudov, kde pri svojom správaní prekračujete dohodnuté pravidlá normálneho ľudského správania, alebo zachádzate do oblastí ešte tolerovaných, ale už neželaných z hľadiska vášho okolia. Zvyčajne vás okolie označí výrazom čudák alebo podobne. To je už označenie, že vaše pudy sú na hranici únosnosti.

Napríklad ako ezoterik som nespokojný s programom, ktorý mi do mojej mysle vložili rodičia a spoločnosť a odmietam na základe tohto programu fungovať a chcem žiť tak, ako si to predstavujem ja, teda ezoterikou. Rozhodol som sa, že sám si rozhodnem, o čom bude môj život a čo si ponechám v hlave alebo nie. Teda určitá okrajová forma neakceptovania štandardného správania a žitia v ľudskej spoločnosti, ktorá je ešte našťastie tolerovaná, ale už dostávate označenie čudák, blázon a podobne. Neprekračujete svoje pudy a nevystavujete sa regresu zo strany inštitúcií, ktoré sú na tento účel zriadené. Teda ezoterik je extrémny druh človeka, ktorý je neustále pod tlakom ostatných ľudí, aby prijal zaužívaný spôsob života. A musí rátať s tým, že týchto tlakov je neprimerane veľa. Je to pochopiteľné, lebo väčšina ľudí sa chová a chce chovať v rámci riadených pudov a inštinktov. Odolať tomuto tlaku vyžaduje vhodnú ochranu a to takzvané mimikry.

Ide o vhodné splynutie s okolím a to tak, aby ste sa nevystavovali zbytočným tlakom okolia a zbytočne si nepriťažovali. Výbornou obranou svojho netradičného pudového správania je výcvik mimoriadnych schopnosti a geniality, ktorá v podobe vešteckých, telepatických a napríklad liečiteľských schopností vytvára účinné obranné schopnosti voči tlaku, aby ezoterik nemusel žil ako tuctový občan. Tak isto imaginárny ezoterický výcvik vytvára vhodné mimikry, teda obranné schémy. Necvičíte a nepraktizujete ezoteriku fyzicky a ste potom viac nenápadný. Napríklad, keď niekoho veštecky ošetrujete, tak si pred ním nevykladáte fyzické tarotové karty, ale si ich vykladáte v predstave. Keď niekoho diagnostikujete pomocou kyvadielka, tak to tiež robíte v predstave. Tak isto, keď niekoho liečite energiou Reiki, tak si ruky predstavujete v mysli. Takéto praktizovanie ezoteriky vedie k dobrému ochrannému postoju, aby človeka nepovažovali za čudáka a nezaradili ho do kategórie Pozor, možnosť nevhodného pudového správania..

Tak isto aj vzdelanosť ezoterika v oblasti medicíny, psychológie, psychiatrie, sexuológie vytvára vhodné mechanizmy, aby vás považovali za vzdelanca a nie za čudáka ezoterika. Aj schopnosť ezoterika vracať sa do stavu štandardného ľudského chovania je dobrá ochrana. A keď idete robiť ezoteriku, tak sa do zvláštnych ezoterických stavov jednoducho uvediete a po meditácii sa vrátite do normality. Teda snaha využiť ezoteriku a z nej idúce schopnosti na účinné a systematické hájenie práva žiť ako ezoterik.

Pridaj komentár