Posadil som sa do meditačného kresla a požiadal svoj vnútorný svet o spoločnú obrazovú pocitovú meditáciu. Tentoraz sa mi zjavil divoko tancujúci šaman v tranze. Dokázal bez prerušenia tancovať mimoriadne temperamentne a prudko. Mal som chvíľami pocit, že to je iba sen. Po chvíli tohto extatického tanca si šaman nasadil na svoju hlavu masku z tigrej hlavy. V tú chvíľu sa pohyb šamana ukľudnil a predstavoval obozretný pohyb tigra pri love. Nehlučné priblíženie k obeti, rýchle vymrštenie pazúrov, seknutie zubami a korisť je mŕtva. To už má šaman v rukách kus krvavého mäsa, ktoré rozkrájal na drobné kúsky a tieto napichal na obetné tenké palice. Palice s napichaným mäsom zapicháva šaman do pôdy rituálneho obetišťa a vytvára tvar kríža. Ďalší členovia klanu prinášajú štyroch ulovených zajacov a voľne ich ukladajú do každej časti obetného kríža vytvoreného zo zaostrených palíc. Šaman si kľakol na kolená a vzýval božstvá svojho kmeňa. Začalo sa stmievať, členovia klanu zapichávajú k obetnému krížu horiace fakle, aby mohli dokončiť započaté rituály. Okolo horiacich fakieľ členovia kmeňa neúnavne tancujú mnoho hodín až do úplného vysilenia. Všetko uhasína a utícha, nad všetkým sa rozprestiera tma a duch kmeňa, ktorý všetko neúnavne stráži.

Pridaj komentár