Fantómové bolesti. Špiritista od narodenia. Špiritistom počas života. Špiritistom po klinickej smrti. Dobrovoľný špiritista. Klinická smrť živej osoby. Informačné pole mŕtvej osoby. Informačné pole mŕtveho zvieraťa. Neuroman. Nekroman. Okultista. Špiritista. Reinkarnát. Lama Tulku. Tento zápis bol vyhotovený na základe meditačnej prednášky a cvičenia so skupinou ľudí, ktorí sa venujú tejto problematike už dlhé roky a hľadajú logické zákonitosti sveta mŕtvych. K tomuto zápisu bola vyhotovená autentická zvuková nahrávka MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Fantómové bolesti. Ide o medicínsky výraz, ktorý sa používa v prípade amputácie niektorej končatiny. Dotyčná osoba má po amputácii pocit, že amputovanú časť tela má stále na mieste. Osoba chce napríklad chodiť, pociťuje svrbenie a bolesť časti nohy, ktorú už nemá.

Osoba, ktorá sa narodila ako špiritista, má v sebe mechanizmus fantómových bolestí napriek tomu, že má všetky končatiny zdravé. Došlo k uvoľneniu energetickej ruky a nohy od fyzickej ruky alebo nohy. Tento stav dovoľuje, aby cez fantómovú končatinu preniklo do organizmu informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa, ktoré bolo pochované alebo zahrabané do zeme. Nesmie byť mumifikované alebo spopolnené. Vtedy je informačné pole mŕtvej osoby znehodnotené a stratené.

Na to, aby ste dokázali komunikovať v sebe s informačným poľom mŕtvej osoby je potrebné, aby ste prešli výcvikom fantómových bolestí a je jedno, či máte informačné pole mŕtvej osoby v sebe alebo nie. Nácvik sa robí tak, že si dáte celú ruku za chrbát a z ruky za chrbtom vyťahujete fantómovú ruku, ktorá sa podobá skôr ruke z tenkých drôtikov. Zároveň si pomáhate sugeráciou amputácie ruky za chrbtom. Bezvýhradne uveríte, že vašu ruku odoperovali a už ju nemáte. Tomuto musíte uveriť bez akejkoľvek pochybnosti. Vtedy sa vám fantómová ruka lepšie vytiahne z fyzickej ruky. Keď sa vám to podarí, tak treba začať s nácvikom schopnosti predĺžiť fantómovú ruku do akejkoľvek vzdialenosti. Už pri tomto cvičení je možnosť prijať do seba informačné pole mŕtvej osoby. Vždy sa snažte predĺženou fantómovou rukou ísť do hrobného miesta osoby, ktorá bola vľúdna, nechcela sa moc silne reinkarnovať a žiť aj po smrti. Aspoň neriskujete, že zosajete informačné pole mŕtvej osoby, ktoré bude agresívne a útočné.

Tak isto je treba podobný výcvik absolvovať na povrchu šedej kôry veľkého mozgu a nastaviť si zmyslové centrá šedej kôry mozgovej na zmyslovú komunikáciu s mŕtvym informačným poľom, ktoré máte v sebe od narodenia, alebo ste ho získali pri nácviku fantómovej ruky. Predstavíte si nápisy na hroboch a v sugeratívne poškodených miestach šedej kôry mozgovej predĺžte fantómové časti mozgu. Predĺžené miesta v mozgu tvarujete do slížov, ktoré prenikajú do informačného poľa mŕtvej osoby, ktoré máte po výcviku fantómovej ruky v sebe. Začínate sa učiť špiritistické veštectvo komunikácie s mŕtvym informačným poľom, ktoré je vo vás a môže mať ľubovoľný tvar. Zvyčajne je tvar guľovitý.

Keď ovládate špiritistické veštectvo a špiritistickú senzibilitu, tak môžete ísť ďalej. Môžete sa pokúsiť využiť svoje špiritistické schopnosti rôznym spôsobom. Napríklad sa môžete stať okultistami. Okultista je osoba, ktorá trpí fantómovými bolesťami aj napriek tomu, že má všetky končatiny zdravé. Cez fantómové bolesti sa napojíte na informačné pole mŕtvej osoby v sebe a niečo si želáte. Toto svoje želanie preženiete cez informačné pole mŕtvej osoby a vytvoríte tak špiritistický objekt, ktorý sa presunie cez energie na miesto určenia, ktorým je často žijúca osoba. Potom je táto osoba určitým spôsobom ovplyvňovaná. Môžete do tohto objektu zasunúť intuitívne predstavy chemických prvkov a zlúčenín. Špiritistické objekty sú nabité efektívnejšie. Tak isto si môžete želať stabilizáciu vlastnej psychiky a svoje želanie prehnať cez informačné pole mŕtvej osoby. Potom tento špiritistický objekt naplniť spomienkami na intuitívne vybraté chemické zlúčeniny.

Potom je tu ďalšia možnosť a to vyskúšať si stav nekromana. Spojíte sa s informačným poľom mŕtvej osoby v sebe a do vnútra mŕtvej osoby vložíte silne energetizované predstavy fosílnych pozostatkov. Pod fosílnymi pozostatkami tu rozumieme napríklad tkanivá trilobitov, ktoré sa môžu ako patogenita objaviť v ľudskom tele aj teraz. V tomto prípade ste schopní pôsobiť na ľudí ako osoba, ktorá druhých rýchlo niečomu naučí. Zároveň ste schopní komunikovať s informačnými poliami mŕtvych v aurickom obale, čo dáva špiritizmu omnoho dynamickejší rozmer ako špiritizmus vo vnútri ľudského tela.

Potom je tu možnosť napojiť sa cez šedú kôru skoro na všetky hrobné miesta. Z fantómovo naladených miest šedej kôry veľkého mozgu prenikáte do všetkých hrobných miest a želáte si získať určité informácie z niektorej oblasti. Napríklad z ezoteriky. Na šedú kôru sa prihrnú informačné polia mŕtvych osôb, ale vždy chcite zosať iba 90 percent z mŕtvych informačných polí. Zaujímavé je likvidovanie celkového informačného poľa z vlastného tela a to tak, že si zo 100 percent informačného poľa odmyslíte a neželáte vnímať 10 percent. Informačné pole mŕtvej osoby prejde z tela na šedú kôru a odtiaľ na šedú kôru veľkého mozgu. Potom voľne odchádza do svojho hrobného miesta.

Klinická smrť živej osoby. Pochované do zeme po troch mesiacoch. Ako špiritisticky ladená osoba dokážete sa napojiť na informačné pole mŕtvej osoby, ktorá dodýchala a je v stave začínajúcej klinickej smrti. Energeticky si ju stiahnete k sebe a môže ju požiadať, aby pozmenila neželané zážitky vo vašej mysli. Nie vymazať, ale iba pozmeniť postavu niektorej osoby na bodku alebo muchu. Dá sa to vrátiť späť, pokiaľ sa budete o to vo svojom mozgu snažiť. Tak isto môžete niekomu pomôcť aj na diaľku. Ďalšou možnosťou je zosávať bioenergiu z hrobného miesta, kde je osoba pochovaná niekoľko mesiacov. Je tu zaujímavá energia na celkové skľudnenie a preliečovanie. Zaujímavé je liečenie cez informačné polia mŕtvych zvierat, ktoré ste cez fantómové končatiny prijali do seba.

Pokiaľ máte v sebe informačné pole mŕtvej osoby, tak je potrebné vedieť veštecky a senzibilne odlíšiť, či je to informačné pole zvieraťa alebo človeka. Je možný aj variant viacerých rozličných kombinácií. Energetická báza zosatého informačného poľa do tela má dve krajnosti. Pokiaľ máte v sebe informačné pole mŕtveho človeka, tak buď vám berie, alebo vám dáva životnú energiu. Pokiaľ si ho predstavujete ako molekuly, tak energiu dáva. Pokiaľ si to predstavujete ako elektróny, tak energiu z vás berie. U informačných polí mŕtvych zvierat je to všetko naopak.

Hrobné miesto. Pod hrobným miestom pre špiritistu sa rozumie miesto posledného odpočinku. Pokiaľ bola osoba spopolnená alebo mumifikovaná, tak je informačné pole o živote dotyčnej osoby zlikvidované a zostala iba jasne čistá energetická guľa, ktorá sa zdržuje nad hrobným miestom. Pokiaľ bolo telo pochované alebo hodené do mora, vysušené v piesku púšte, tak informačné pole je zachované. Špiritista je potenciálne schopný zosať do seba akékoľvek informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa. Stačí otvoriť fantómovú ruku a predĺžiť jej energetickú predstavu do hrobného miesta. Potom je ju možné zosať do svojho fyzického tela alebo do aurického obalu pred vami. Je vhodné sa skoncentrovať do šamanského vedomia a mať spomienky na prírodu. Vtedy je aura až pol metra okolo špiritistu, informačné pole mŕtvej osoby sa vloží do aury a nie do fyzického tela. Špiritistovi sa nepodarí zosať informačné pole osoby, ktorá sa počas života venovala genetike. Takéto informačné polia nie sú schopné opustiť hrobné miesto. Tak isto nemožno zosať do seba informačné polia, ktoré sa túžili reinkarnovať a venovali sa niečomu okolo buniek a ľudských orgánov. Tieto informačné polia prenikajú do ľudí v klinickej smrti. Tak isto z hrobného miesta nemožno získať informačné pole mŕtvej osoby, pokiaľ sa reinkarnovala a je v živej osobe. Hrobné mesto je prázdne. Pokiaľ chcete informačné pole mŕtvej osoby vrátiť naspäť, tak to musíte spraviť cez predĺženú fantómovú končatinu a použiť pri tom špiritistickú mágiu. Ide o magické kombinácie cez predstavy pentagramu, sviečok, stúh z textilu, misiek, mincí, medu, smoly. Všetko dopomáha k tomu, aby ste 100 percentné informačné pole vrátili do hrobného miesta a nezostalo vo vás. Treba sa to naučiť.

Reinkarnát. Lama Tulku. Bunky a orgány. Krvavý Lama Tulku. Rodová reinkarnácia nežiadaná. Informačné polia mŕtvych osôb.

Našu pozornosť si získava aj prieskum možnosti reinkárnácie práve cez špiritizmus. Nežiadaná reinkarnácia sa deje cez rodostrom. Spomienka na vás sa zobudí v niektorom z potomkov. Nejde o priamu reinkarnáciu.

Klasická reinkarnácia vzniká tým, že počas života túžite alebo silne veríte v to, že po smrti sa dostane vaše informačné pole do živej osoby. Všetko, čo chcete, aby sa dialo s vaším informačným záznamom, je potrebné naplánovať za vášho života. Informačné pole pozostáva zo spomienok na to, čo ste prežili a čo túžite prežiť. Pokiaľ sa zaujímate o ľudské bunky, tak sa môžete reinkarnovať cez klinickú smrť dotyčnej osoby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.