Naďalej pokračujeme v tvorbe špecializovaného vyhľadávača pre ezoterickú oblasť. Cieľom špecializovaného vyhľadávača je zozbierať pre vás čo najviac obrázkov a adries z internetu, ktoré budete potrebovať pre svoju ezoterickú cestu. Pokiaľ by ste mali záujem venovať sa dopĺňaniu nášho vyhľadávača, tak nás kontaktujte a môžeme spolupracovať.

Vyhľadávač vám určite ušetrí čas na duchovnej ceste. Prípadne sa iba tak potešte pohľadom na zaujímavé internetové obrázky a stránky.

Z marketingového hľadiska nám práca na vyhľadávači dáva šance pre lepšie umiestnenie vo všeobecne známych vyhľadávačoch. Vyhľadané obrázky sa stanú súčasťou pripravovanej ezoterickej internetovej školy. Celkovo budovanie internetovej školy bude vyžadovať iný prístup ako doteraz. Všetko budeme musieť pripraviť tak, ako v bežnej škole a dokázať aj po tejto stránke, že ezoterika sa dá dostať do pedagogickej podoby. Naviažeme na prvý pokus dostať ezoterické umenie do učebného plánu, ako sa o to pokúsil František Bardon v knižke Brána k opravdovému zasvěcení. Takýchto knižiek nie je mnoho a sú cennou inšpiráciou pre ezoterickú internetovú školu. Na internetovej škole aktívne pracujeme a začneme do nej poskytovať články a testy z dejín ezoteriky a postupne aj z ďalších oblastí. Už sme zachytili písomne aj zvukovo priebeh meditácií. Teraz sa pokúsime o to, aby sme tieto meditačné skúsenosti napísali zásadami pedagogickej didaktiky. Týmto počinom umožníme, aby v ezoterike mohli napredovať aj ďalší, ktorí sa nemôžu z dôvodu vzdialenosti zúčastňovať na ezoterických cvičeniach a zasväteniach.

Pridaj komentár