Ľudské vedomie v strednom mozgu. Šamanské vedomie v mieche. Aktivizácia spomienok na prírodu. Halucinácie ľudského tela. Aurický obal okolo šamana. Presun predstáv do aury. Objekty v aure zo zasvätenia. Mytológia aury. Fyzické objekty v aure. Tento zápis bol vyhotovený z meditačného cvičenia a má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v sérii meditačných cvičení, ktoré sú zamerané na prehĺbenie šamanského vedomia a vedomia, ktoré súvisí s aurickým vedomím.

Ľudské vedomie v strednom mozgu. V zásade ľudská populácia je trvalo skoncentrovaná v strednom mozgu. Ten sa nachádza v hĺbke mozgu pod predĺženou miechou a dá sa lokalizovať pomocou miesta výskytu hypofýzy. Má veľkosť menšieho vareného vajíčka, ktoré je rozrezané na polovicu. Vhodné je si pozrieť anatomický atlas. Tu je trvale usadený nervový vzruch a tvorí základ ľudskej psychiky. My sa budeme cvičením usilovať o to, aby sme sa skoncentrovali pod stredný mozog a pokiaľ možno do miechy, ktorá sa ťahá celou chrbticou. Predstavujete si ju ako dlhú ceruzku. Tu sa treba skoncentrovať a otvoriť v mozgu všetky možné spomienky na prírodu. Zároveň dôsledne blokujete všetko, čo súvisí s civilizáciou.

Šamanské vedomie v mieche. Zmenou koncentrácie zo stredného mozgu, ktorá beží automaticky a často si ju ani neuvedomujeme, sa vedome presunieme do šamanského vedomia prírodného človeka. Prírodný človek má automaticky okolo seba vytvorený takmer pol metrový aurický obal. Dobre ho môžu vnímať veštecky ladené osoby. Pozri Vešteckú školu. A tak isto senzibili – pozri Reiki školu. Tieto dve schopnosti si treba vypestovať, aby ste vedeli vnímať, čo sa deje vo vás a v aurickom obale. Doteraz sme naladenie cvičili vo vnútri fyzického tela a teraz ho budeme cvičiť v aure okolo seba. Skoncentrujete sa na predstavu o svojom tele, ktorá je uložená niekde v mozgu. Keď ju vyhľadáte, tak ju zmeňte a do prednej časti sa zväčšite, ako keby ste napuchli. Uverte tomu a nespochybňujte to. Ide o techniku sugerácie spojenú s techniku celotelových halucinácií, ktorá je opísaná v psychiatrii. My ju použijeme vedome a so zámerom aktívne prenikať do aury okolo seba. Auru tu vnímame ako molekuly vzduchu, prachové častice, energie a myšlienky človeka. V prípade zasvätenia aj vytvorené energetické objekty, ktoré dokážu vykonávať určité funkcie a činnosti za šamana.

Spomienky na prírodu sme aktivizovali a presunuli do aurického obalu pred sebou. Zrazu budete cítiť, ako sa všetko dynamizuje, nahodenie šamanského vedomia trvá pár sekúnd. Inokedy by to trvalo aspoň 5 minút. Operácie v aure všetko mimoriadne zrýchľujú.

Objekty v aure zo zasvätenia. Tí, ktorí prešli zasvätením, to majú pri meditáciách jednoduchšie, pretože pri zasvätení vzniknú v mysli zasvätenej osoby objekty, ktoré sa po prepnutí šamanského vedomia do miechy aktivizujú a môžu robiť určité jednoduché operácie priamo v aure. Nezasvätená osoba má jedinú možnosť, že si vytvorí v hlave predstavu niečoho ako slivková knedľa alebo parená buchta. Tieto predstavy presunie do aury a neustále kontroluje, aby robili to, čo to potrebuje. Napríklad chce do aury presunúť vlastnú energiu a potom ju vrátiť ako liečivý prostriedok späť do tela. Všetko musí kontrolovať. To samozrejme spomaľuje celkovú meditáciu, a tak isto praktické uplatnenie šamanských schopností pre praktický život.

U zasvätenej osoby je to úplne inak. Zasvätenie v nej vytvorilo rôzne objekty, napríklad veštecké, liečiteľské, energetické, magické, objekty duchov. Zasvätená osoba sa skoncentruje do miechy a otvorí si šamanské vedomie, otvorením vedomia sa aktivizujú aj objekty zo zasvätenia, ktoré sa vytvorili kopírovaním od najlepších šamanov. Zasvätená osoba sa chce liečiť a napojí sa na objekty, ktoré majú na starosti zosávanie energie zo živých zdrojov alebo magmatických zdrojov zeme. Môžu byť špeciálne vytvorené objekty na každý druh energie. Tieto objekty v aure majú svoju inteligenciu ako automat na kávu. Splnia požiadavku, o ktorú ste ich požiadali. Tak isto sú tu objekty pre jednotlivé druhy liečby. Tak isto poradia meditujúcemu, ako sa liečiť a budú pôsobiť do miesta liečby. V aure sú zasvätením realizované objekty, ktoré za meditujúceho robia rôzne rituály, a tak sprostredkujú komunikáciu s aurickým objektmi zo zasvätenia. Teda ide o objekty, ktoré meditujúci využije na tvorbu magickej komunikácie. Pod magickou komunikáciou s aurou treba rozumieť niečo ako cudzí jazyk, napríklad anglický. Meditujúci, ktorý by ho chcel ovládať, by sa ho musel mnoho rokov učiť. Zasvätením na magické rituály táto potreba odpadá. Teda v podstate meditujúci po zasvätení má v aure množstvo objektov, ktoré vykonajú rôzne úkony za neho. No neznamená to, že meditujúci nemôže vedieť, čo sa deje a ako prebiehajú magické rituály. V rámci zasvätenia sa vytvárali v aure objekty učiteľov, ktoré majú tvar postavičky a dovoľujú meditujúcemu, aby sa magickej ritualistike podučil, pokiaľ to bude chcieť.

Skúšali sme praktickú komunikáciu s aurickými objektmi. Každý dostal papier a farebné ceruzky. Pred sebou nakreslil rôzne krabice a svoju hlavu. Zároveň napísal, čo do krabice povedal. Napríklad, že sa chce chrániť proti nehodám. Po nakreslení požiadal objekty v aure, aby to zariadili. Meditujúci podľa svojich schopností mohol vnímať veštecky, čo sa deje alebo to nechal na objekty v aure. Toto bol všeobecne platný magický rituál, ktorý vznikol skúmaním aspoň 10. magikov z histórie ľudstva. Tak podobne sme zrealizovali aj magický rituál proti okradnutiu. Tiež sa všetkého zúčastnili aurické objekty. Každý meditujúci nakreslil na papier orechy alebo niečo guľaté. Zároveň nakreslil, ako to zabalil do papiera a na to nakreslil vhodný znak.

Nakoniec sme sa snažili preliečiť tým, že sme sa do aury dýchali, mierne sa hýbali a používali virgule a špeciálne nabité kamene. Zasvätené osoby aktívne využívali energetické objekty v aure za účelom zrýchlenia a zefektívnenia liečby. Na záver sme si vypočuli etnickú hudbu z južnej Ameriky.

Pridaj komentár