Bunková ezoterika a prienik psychiky do jadier buniek, ktoré sú v tele. Jaskynná ezoterika. Ezoterika kostí, či už ľudských, alebo zvieracích. Ezoterika magnetov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V prvom rade je potrebné sa vhodne naladiť a spomenúť si na všetko, čo ste si naštudovali ohľadom buniek ľudského tela. Tí, ktorí máte zasvätenia, sa skoncentrujete do mozočka v zadnej časti hlavy a požiadate ho, aby vás prepojil na všetky jadrá buniek v tele. Pokiaľ nemáte za sebou zasvätenie, môžete sa inšpirovať v Galérii zasvätení, kde si nájdete vhodné fotografie na správne naladenie.

Meditačne vás vhodne naladia obrázky jaskýň, kostí a magnetov. Vyhľadaj v Galérii obrázkov z internetu. Všetky obrázky intenzívne otvárajú bunkovú ezoteriku, vyvolávajú liečivé procesy v bunkách tela.

Je vhodné sa poradiť s anjelskými sférami prírodných šamanov, ktorí mali počas života veľkú detskú žľazu a detskú psychiku. Pritom robili neustále rituály s niektorým materiálom. Tieto anjelské sféry vás navodia na to, ako správne robiť bunkovú ezoteriku.

V prvom rade si uvedomíte, aké bunky máte v tele, ako sa k nim máte správať a ako si ich udržíte v skvelej kondícii. Treba sa naučiť koncentrovať do brušného mozgu, ktorý je v stene tenkých a hrubých čriev. Zároveň zablokovať, že viete čítať, písať a premýšľať. Teda chcete sa správať ako zviera. Vnímate, že pud sebazáchovy v črevách vám odporučí, čo máte robiť, aby ste sa cítili a boli v zdravotnom stave 10 ročnej mladej osoby. Aby vám bunky tvorili nové kvalitné a dlhovekejšie bunky ako doteraz. Úspešnosť geriatrickej liečby je v podrobení sa pudu sebazáchovy a rešpektovaní jeho rozhodnutí, ako a čím sa máte liečiť. Platí zásada, že aj pri nutnej a akútnej liečbe určitými liekmi treba to konzultovať s brušným mozgom. Niekedy brušný mozog potrebuje, aby ste sa živili určitým druhom potravín. Keď treba, tak to rešpektujete. Pudu sebazáchovy nič neprikazujete a nič nezakazujete. Všetko do bodky robíte, ako nariadi. Len on vie, čo potrebujete a nedoničí vás to.

Treba pochopiť zmysel celej snahy o dlhovekosť a život bez chorobných stavov. Ide o to, že pri spontánnych vyliečeniach z rakoviny alebo zákerného vírusu prichádza ku genetickým modifikáciám niektorých buniek tela. Najlepšie modifikácie sú tie, ktoré vznikli v blanovitých bunkách ako mozgová blana, blana miechy, pobrušnica, mechúr, blana kostí, blana svalov. Blanovité bunky modifikujú a premiestnia sa do oblasti tukových buniek v tele. Tu potom podľa druhu modifikácie vytvárajú z bežných bielych buniek tuku nové zhluky veľkosti a tvaru ako palec, dlaňovka, hviezdička, dlhé pásy, krátke pásy, granátové jabĺčka. Môže sa vytvoriť tvar písmena E, ktoré vytvára určité magnetické pnutie v tukových bunkách. Znovu pri ich tvorbe treba kontaktovať pud sebazáchovy a pýtať sa, ako dosiahnuť tieto modifikácie. Pomáhajú mimochodom spaľovať v rozumnej miere tuk v tele. Na začiatok sa použijú obrázky magnetov. Neskoršie aj prikladanie magnetických pásikov na telo.

Potom možno dosiahnuť aj modifikácie v tvare stočenej špirály. Vytvárajú sa po dohode s tukovým orgánom a pomáhajú udržať v dobrej forme bunky kože. Najlepšie je obkladať sa kúskami čerstvého ovocia a zeleniny. Všetko odsúhlasiť s pudom sebazáchovy.

V podstate všetky užitočné látky musia ísť do tela výhradne cez kožu. V žiadnom prípade cez ústa, anál alebo do žily. Vždy to končí devastáciou organizmu. Na povrch kože po súhlase pudu sebazáchovy dávame kúpeľnú síru, čierne a hnedé múmio, belavú hlinu z jaskyne, kosti zvierat, niekedy zubnú pastu, jadrové mydlo, rašelinu, vlastný moč a podobne. Všetko preniká cez póry kože dovnútra k blanovitým útvarom a vytvoria sa modifikácie, ktoré idú do bieleho tuku a tu tvoria potrebné nové zhluky tukových buniek. O tom, ako často a aká latka pôjde dovnútra cez kožu, bude rozhodovať pud sebazáchovy.

Preskúmali sme jedincov, ktorí sa vyliečili z vírusových smrteľných ochorení. V zásade sa šúchali machom a humusom plným mikroorganizmov z lesa. Prípadne zbierali planktón z jazera a dávali si ho na kožu. Niektorí si telo natierali vnútornosťami hmyzu, myší alebo iných zvierat. U každého cez kožu prenikali určité látky do blanovitých útvarov tela a tu sa vytvorili jednorazové bunky, ktoré prerobili a pozmenili lymfatické uzliny v tele. Tieto blanovité modifikanty pozmenili aj biele krvinky v kostnej dreni. Tak isto vytvorili v tuku zhluky v podobe granátových jabĺčok. A dané osoby vyzdraveli aj voči smrtonosným vírusom. No nebolo ich v histórii ľudstva moc.

Potom sme preskúmali jedincov, ktorí majú imunitnú odolnosť ako hrom. Zistili sme, že pracujú v laboratóriách pri rozbore pôdnej mikroflóry. Neustále sa dostávajú do kontaktu s mikroflórou z pôdy. Zároveň sa omývajú enzýmami zo zelených rastliniek rôzneho druhu. Zároveň sme zistili, že v hnedom tuku tela majú uložené niečo ako vakcíny proti všetkým druhom mikroorganizmov. Budeme tento fenomén sledovať a vyhodnocovať.

Pridaj komentár