Delenie ezoteriky na makrosvet a mikrosvet. Technika blikania, kmitania, vibrovania a rezonovania. Technika chvenia membrán v tele. Technika zasvätení v prírodnom vedomí. Mozoček a jeden bod prieniku do mikrosveta. Úroveň prieniku 0,1mm, 0,01mm, 0,001mm. 0,0001mm, 0,00001mm, 0,000001mm, 0,0000001mm, 0, 000 000 01mm a ďalšie hlbšie úrovne mikrosveta. Mikrosvet sveta mŕtvych. Mikrosvet magma zápisov. Mikrosvet živých ľudí. Mikrosvet živej organickej hmoty v kozme. Mikrosvet spomienok kozmických inteligencií vo svete mŕtvych. Anjelské sféry mikrosveta. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Delenie ezoteriky na makrosvet a mikrosvet.
Je čas, aby sme podelili ezoteriku na dva veľké organizačné bloky. Jeden blok meditácií a duchovnej cesty ide do makrosveta a druhý do mikrosveta. Makrosvet definujeme ako to, čo sa dá vidieť a cítiť zmyslami. Teda do veľkosti hrotu špendlíka. Všetko menšie už patrí do mikrosveta. Makrosvet aj mikrosvet delíme podľa ezoterikov, ktorí boli usadení psychicky v 7. neurónových oblastiach a to je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a jadrá buniek. Tým zachytávame všetky prípady ezoterikov, či už makro, alebo mikrosveta a ich duchovné cesty. V tomto prípade nás bude zaujímať oblasť mikrosveta.

Technika blikania, kmitania, vibrovania a rezonovania.
Klasické naladenie je to, že si spomeniete na predošlé cvičenia, na všetko, čo blikalo a počty a farebnosť blikaní. Tak isto si spomeniete na počet zvukových úderov v sekunde. Potom si spomeniete na rezonančné trasenie ruky priloženej k zapnutému mixéru. Spomeniete si na nácvik kmitania a blikania psychowalkmana, kde boli pridané zvuky. To je klasická aktivizácie spomienok v pamäťových centrách.

Technika chvenia membrán v tele.
Na základe tejto aktivity sa skoncentrujete do membrán hlasiviek. Koncentrácia do hlasiviek, vybratie a opakovanie vhodných blikajúcich, kmitajúcich a vibrujúcich rezonancií dovoľuje bioenergetické rozrezonovanie hlasiviek. Následne prenikáte z hlasiviek do všetkých orgánov tela a tu veštecky zisťujete, aké sú v orgánoch rezonančné frekvencie. To vám dovoľuje, aby ste mohli posúdiť zdravotný stav a zahájiť prípadne liečenie. Takáto rezonančná diagnostika vyžaduje určitú prax a skúsenosť; treba vedieť, ako rezonuje zdravé srdce a ako rezonuje napríklad choré srdce.

Bioecholokátor v hrdle.
Je vlastne jedinečné zariadenie, ktoré by sa dalo vycvičiť aj na „videnie“ toho, čo je za nepriesvitnou stenou. No chce to množstvo praktických cvičení, než by ste dosiahli určitú úroveň úspešnosti. Duchovná cesta nie je o tejto schopnosti. Duchovná cesta nás vedie do psychického prieniku do mikrosveta a spoznania tých, ktorí operovali v mikrosvete. Snaha je jasná, otvoriť naše ambície aj do tejto línie ezoteriky.

Technika zasvätení v prírodnom vedomí.
Pokiaľ ste boli zasvätení v prírodnom vedomí, kde si nasugerujete, že neviete čítať, písať a premýšľať, tak si môžete otvoriť tu uložené spomienky tých, ktorí robili na špičkovej úrovni mikro ezoteriku. Skoncentrujete sa do mozočku v zadnej časti mozgu a požiadate ho o aktivizáciu všetkého, čo môže súvisieť s mikrosvetom. Zároveň mozočku nariadite, aby vás skoncentroval do hlasiviek. Tu vyvolal vhodný stav a potom vás do tejto oblasti skoncentroval. Potom prikážete mozočku, aby vás skoncentroval do veľkého mozgu a priamo do šedej kôry veľkého mozgu. Tu mozoček rozvibruje dve mozgové membrány a realizuje prienik do neurónov veľkého mozgu za účelom reparácie a terapií. Poprípade chcete prenikať do spomienok uložených v mozgu a prevádzať ich na blikajúce, kmitajúce a vibrujúce spomienky. Potom prikážete mozočku, aby svoju pozornosť preniesol do membrány pobrušnice a tu silne aktivizoval liečivé energie na ozdravenie organizmu.

Mozoček a jeden bod prieniku do mikrosveta. Úroveň prieniku 0,1mm, 0,01mm, 0,001mm. 0,0001mm, 0,00001mm, 0,000001mm, 0,0000001mm, 0, 000 000 01mm a ďalšie hlbšie úrovne mikrosveta.
Nasledujú ďalšie cvičenia, ktorými sa učíme prenikať do stále menších priestorov. Chceme sa naučiť psychicky prenikať do mikrosveta. Pri psychickom prieniku si treba uvedomiť, že čím idete ďalej, tým sa otvára väčší a väčší priestor. Teda pri úrovni malého priestoru 0,0000001 mm možno očakávať v jednom bode veľkosť ako 24 miliónov svetelných rokov od našej slnečnej sústavy. A na takéto prieniky treba mať dostatok biochémie v organizme napríklad zabezpečenej aj z látok tukového orgánu. Treba si uvedomiť, že do mikrosveta prenikáme dočasne a je potrebné sa psychicky vrátiť naspäť do makrosveta. Môžeme psychicky prenikať do mikrosveta, kde je za nulou a desatinnou čiarkou ešte aspoň 20 núl. Stále a vytrvalo hlbšie a hlbšie.

Mikrosvet sveta mŕtvych.
Po takomto základnom výcviku je vám otvorený mikrosvet sveta mŕtvych spomienok a cez sugeráciu klinickej smrti môžete psychicky prenikať do mikrosveta spomienok a ako foto turista zberať informácie o tých, ktorí robili túto oblasť ezoteriky mikrosveta.

Mikrosvet magma zápisov.
Tak isto tu ide o sugeráciu presunu hormonálnych žliaz do svalov tela. Nahodenie náboženského spôsobu myslenia a veštecké čítanie zápisov v mikrosvete magma polí, ktoré sfotilo aj tých, ktorí mali v sebe stav mikrosveta.

Mikrosvet živých ľudí.
Tento výcvik dovoľuje aj na diaľku prenikať do neurónov živých ľudí za účelom dohodnutej terapie a liečby.

Mikrosvet živej organickej hmoty v kozme.
Treba si uvedomiť, že časť živej organickej hmoty operuje aj v mikrosvete. Jednoducho psychicky sa nefunguje v makrosvete. Aby ste sa mohli napojiť na tieto živé organizmy, potrebujete Silva vedomie a kozmické vedomie.

Mikrosvet spomienok kozmických inteligencií vo svete mŕtvych.
Tak isto možno kontaktovať spomienky mŕtvych mimozemských civilizácií a nechať sa voľne inšpirovať pri meditáciách.

Anjelské sféry mikrosveta.
Na to, aby ste boli ako profíci v mikrosvete, je potrebné prizvať na meditáciu anjelské sféry prírodných šamanov zo sveta mŕtvych. Ide o odtlačok záznamov anjelskej sféry bielej línie, ktorá neobsahuje žiadne túžby a necháte si radiť, ako meditovať. No anjelským sféram nedovolíte, aby meditovali spoločne s vami. Bližšie o anjelských sférach v Anjelskej škole.

Reinkarnačné ambície do sveta mŕtvych.
Pre ezoterika sú dôležité aj reinkarnačné pochody, ktoré pôjdu aj do mikrosveta a reinkarnácia sa bude deliť na reinkarnáciu do makrosveta a do mikrosveta, čo sú vlastné nové reinkarnačné trendy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.