6 neurónových oblastí. Vedomie veľkého mozgu. Vedomie stredného mozgu. Vedomie mozočku. Vedomie miechy. Vedomie brušného mozgu v črevách. Vedomie v gangliách pri orgánoch tela. Vedomie v kostiach. Vedomie kozmické okolo orgánov. Vedomie jogínske okolo tela v aure. Neuróny nastavené na prijatie detských pocitov. Neuróny nastavené na vytvorenie predstavy anjelov. Foto informačných polí. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku základných ezoterických stavov, ktorý sa opiera o 6 neurónových oblastí. Skoncentrujete sa postupne do každej oblasti, kde sa vyskytujú neuróny. Do každej oblasti sa koncentrujete ticho, v matných pocitoch a na danú oblasť výskytu neurónov. Potom sa do každej zo 6. oblastí skoncentrujete s pocitom, že danú oblasť vidíte, počujete, hmatáte, čucháte a chutnáte.

V každej oblasti si nastavíte neuróny tak, že dokážete bez problémov udržať pocity, že ste dieťa a okolo vás sú postavy anjelov, ktoré ste do danej oblasti nainštalovali zo spomienok uložených v neurónoch veľkého mozgu. Postava anjela je pri vás veľkosti aspoň 4 metrov. Netreba si robiť z tohto cvičenia veľkú hlavu, sústreďte sa do neurónov a nalaďujte tieto oblasti, ako ladíte rozhlasovú stanicu. No treba mať pocit, že ste dieťa a máte okolo seba anjelské spomienky. Ako keby pri vás stál biely anjel z priesvitného skla. V tomto momente máte nastavenú psychiku k šťastnému osudu a šťastným náhodám. No nemajte naivnú predstavu, že stačí sedieť na prípecku, nič nerobiť a všetko pôjde ako po masle. Nič nepôjde, pokiaľ nezdvihnete svoj zadok a nebudete poriadne zarezávať, premýšľať a vzdelávať sa.

No keď robíte osudové rozhodnutia, vždy pod vplyvom nastavenia neurónov do polohy dieťaťa a anjelov šťastia, ktoré vás sprevádzajú. Vypočujte si anjela a premýšľajte o tom, čo vám radí, kam sa máte uberať.

Teda naučili sme sa do ezoteriky dostať mechanizmus 6. neurónových oblastí. Ľudia sú bežne usadení a ich psychické prejavy idú z niektorých 6. oblastí výskytu neurónov. Teda jeden robí ezoteriku z veľkého mozgu, iný zo stredného mozgu, ďalší z mozočku, z miechy, z brušného mozgu alebo z ganglií. Niekto robí ezoteriku z kostí, niekto robí ezoteriku v kozmickom vedomí uloženom pri každom orgáne tela. Niekto robí jogínsku ezoteriku z aurického obalu a opustí všetky neurónové oblasti.

Každá neurónová oblasť má aj svoj aurický obal. Veľký mozog má aurický obal ako pretekársku helmu. Okolo stredného mozgu je aurický obal zo stredu tohto mozgu na celkový povrch tela do vzdialenosti 5 cm. Mozoček má svoju auru vyvierajúcu z mozočku na povrch celého tela ako lúče. Miecha má aurický obal okolo celého tela do vzdialenosti 50 centimetrov. Z brušného mozgu je aura v podobe viacerých kužeľov pred a okolo tela. Z ganglií ide aura v podobe guľovitého tvaru okolo celého tela, pokiaľ sú všetky ganglie okolo orgánov navzájom spojené do jedného celku. Z kostí ide aura v podobe laboratórnych baniek s dlhým hrdlom. Pri kozmickom vedomí je aura okolo orgánov tela. Pri vedomí jogínskom, ktoré potrebuje sexuálne energie, je aura v tvare ornamentov, teda ako niečo vyšívané.

Do aury v daných oblastiach uloženia vedomia možno dávať rôzne informačné polia. Skúsime si teraz vysvetliť, ako vznikajú informačné polia a kde sa nachádzajú. Informačné polia vznikajú z činnosti zvierat a ľudí. Žiadny reálny iný zdroj nie je momentálne známy. Človek alebo zviera zomrie a všetky spomienky a zážitky, ktoré sa uložili do neurónov, zostávajú a zatiaľ držíme hypotézu, že sa nemôžu stratiť a sú časovo doslova večné. Možno ich nájsť v kostných pozostatkoch, niečo v magnetických poliach, ktoré produkuje magmatické jadro Zeme. Podotýkam, že máme 4 magnetické pulzácie a tie prenikajú všetkým organickým a anorganickým. Teda idú nad zemský povrch do výšky 100 000 kilometrov, od povrchu Zeme do jadra v rozsahu 6000 kilometrov. Časť informácií zo života zvierat a ľudí, ktoré sa nenájdu v kostných pozostatkoch, sa dajú nájsť práve v zemských magnetických poliach. Potom niektoré informácie z mŕtvych ľudí a zvierat možno nájsť v živých zvieratách, ľuďoch, ale aj napríklad v stromoch. Časť informácií, ktoré prežilo zviera alebo človek, možno nájsť aj vo fyzickom kozme okolo nás, Slnečnej sústave, súhvezdiach, galaxiách a ešte ďalej. Tak isto niektorí ľudia dokážu zapísať informácie o sebe aj do predmetov a objektov rôzneho charakteru.

Nám ide o to, aby sme celú ezoteriku presunuli do informačných polí, ktoré sa v ezoterike označujú aj ako astrál, akáša, boží svet, kniha života a smrti a podobne. My mu dáme pragmatický názov bez beletristickej triviality ako informačné polia, ktoré vznikli v človeku a zvierati počas jeho života.

V človeku sa vytvárajú spomienky na to, čo žije a ukladá sa to do oblasti neurónov. Potom sa môžu ukladať v bielej kostnej hmote, v predmetoch, ktorých sa niektorí ľudia špeciálne dotýkajú, alebo priamo v aure. Napríklad niekto sa vo svojej mysli skoncentruje na existujúce pierko. Oddelí od neho informačné pole, ktoré obsahuje a začne ho naťahovať ako žuvačku. Jeden koniec je v pierku a druhý ako informáciu uloženú v magnetických energiách ťahá asi 1000 km. V určitom momente sa vytvorí napríklad anjelská sila a je viazaná na živého stvoriteľa. Uvoľní sa iba pri fyzickej smrti alebo pri kvalitnej sugerácii, že ste zomreli. Hovoríme, že dotyčný je stvoriteľ aktívnej zložky anjelskej sféry.

Teda máme tu informačné polia v určitom priestore fyzického kozmu. Zvyčajne sú uložené v energetických obaloch rôznej veľkosti. Niekedy aj 100 km štvorcových. Tieto informačné polia možno fotografovať v predstave ako turista bez záujmu vlastniť ich, dotýkať sa ich, ničiť ich, túžiť po nich, mať ich rád, neznášať ich a podobne. Lepší je pocit nezáživného a flegmatického turistu, ktorý si fotí informačné polia. Tieto dostáva do aury ako informáciu. Všetko musí byť kľudné a nízkoenergetické. Pokiaľ stiahnete info pole ako vlastníctvo alebo ako násilnosť do aury, tak to bude silne energetické a skorej to bude fungovať na liečbu. Treba sa naučiť rozlišovať tieto dva základné vzťahy k informačným poliam okolo nás.

Týmto začíname preskupovať celú ezoteriku na informačné polia okolo nás, ktoré vznikajú hlavne po smrti človeka a zvierat. Postupne sa budeme informačným poliam venovať podrobnejšie a do tejto oblasti budeme aplikovať vedecké procedúry či už kvantitatívne, alebo kvalitatívne. Teším sa, že ezoterika dostáva v našom podaní novú dimenziu a novú nádej na ešte dokonalejšiu duchovnú cestu.

Pridaj komentár