Tento príspevok pojednáva o niektorých špeciálnych stavoch mysle. V prvom prípade sa jedná o stav, keď v jogínskej základnej asane, ktorá trvá dlhšiu chvíľu, zabudnete na fyzické telo a v hlave sa vám otvorí reálny kozmos okolo nás. Úplne reálny. Druhý stav je viazaný na neuróny v tele človeka a otvára sa akýsi rozprávkový svet planetárnych bytostí. Posledný stav je stav, keď máte otvorené vývojovo staršie neuróny ľudského tela a prenikáte do orgánov vlastného tela, ale aj objektov vo fyzickom svete okolo vás. Tento stav sa volá šamanská extáza a otvára to, čo sa nazýva svet bohov.V týchto prípadoch je nutné odcvičiť špeciálne cvičenia v jednotlivých školách a sekciách na mojich internetových stránkach. Stav preniknutia alebo otvorenia kozmicky reálnej mysle vyžaduje nácvik jogínskych asán a prstových módov. Tieto cvičenia nájdete v Jogínskej škole. Cvičiaci jogín v asane zabúda v úplnej nehybnosti na svoje telo a zároveň ho utišuje do stavu spánku alebo na prah klinickej smrti. Je potrebné špeciálne dýchanie. Pľúca sú naplnené vzduchom a iba sa jemne do plných pľúc dodychuje a jemne vydychuje. Pľúca sú stále naplnené vzduchom. Možno sa tiež na diaľku vciťovať do človeka, ktorý ide do štádia smrti. Cvičenie zo začiatku vyžaduje trpezlivosť a postupnosť nácviku. V určitom momente sa mozog prepne a začína sa otvárať kópia reálneho kozmického priestoru. Pokiaľ sa vám do všetkého miešajú rôzne postavy z mýtov a rozprávok, tak to nie je to, čo chceme dosiahnuť. Táto tvorená myseľ do posledného detailu kopíruje reálny kozmos skúmaný astronómiou. Pri cvičení sa môžete na diaľku vciťovať do dlhodobo ochrnutých ľudí alebo ochrnutých od narodenia. Títo ľudia majú kozmos myseľ otvorenú, vnímajú svet úplne ináč. Zo začiatku nevchádzajte do gravitačných polí planét, ani do čiernych dier. Nemuseli by ste sa mysľou vrátiť do vplyvu našej slnečnej sústavy a planéty zem. Snažte sa putovať v medziplanetárnom priestore a na pohyb využívať kozmické zrýchľovanie vplyvom planét. Postupujte pozvoľna a opatrne a nepreceňujte svoje sily. Všetko to chce svoj čas. Najprv si navykajte na priestor kozmu okolo zeme. Potom na priestor okolo planét. Čím viac budete cvičiť, tým sa budete vedieť lepšie vrátiť do vplyvu zeme a galaxie. Neskoršie sa odvážte navštíviť aj galaxie nášho kozmu. Pri prieniku do iných kozmických sústav treba byť opatrný. Musíte mať pocit, že ste schopný sa vrátiť do sféry vplyvu gravitácie zeme. V druhom špeciálnom cvičení prenikáte do neurónov vlastnej mysle a v neurónoch svojou mysľou vnímate fyzikálno-biochemické pochody. To, že tu vidíte bytosti a všeličo iné je iba prejav pretlmočenia procesov vo vašich neurónoch. Cvičenia si nájdete v Rituálnej škole a Astrálnej sekcii. Tieto cvičenia sú základom astrologických vešteckých schopností. Teda v astrologických príručkách nájdete vhodnú inšpiráciu o tomto svete ľudských, ale aj zvieracích neurónov. V treťom druhu špeciálnych techník je potrebné, aby ste prenikli do vývojovo starších neurónov a až keď v tejto oblasti viete úspešne operovať, tak si z tohto stavu dovolíte stretnúť božstvá jednotlivých vecí a objektov v sebe alebo okolo seba. Vývojovo staršie neuróny nájdete hlavne v spánkových lalokoch v oblastiach zvaných rohy. Tento svet je vlastne stále existujúcim svetom všetkých druhov božstiev vo všetkých historických dobách ľudstva. Napríklad, keby ste sa vedeli šamansky zosústrediť do svojho mobilného telefónu, tak by ste tu tiež našli postavu boha mobilu. Mohla by to byť predstava postavičky, ktorá má po tele kúsky červených handričiek. Cvičenia si nájdete v Rituálnej škole a Astrálnej sekcii.Prienik do týchto fenoménov ľudskej psychiky robím iba krátko a všetko bolo skôr zamerané na základný výskum a logické pochopenie týchto fenoménov. Znovu celkom seriózne podotýkam, že treba pri týchto technikách postupovať opatrne a neštvať to. Otvorenie týchto oblastí psychična má aj svoju negatívnu veličinu v podobe čudných stavov, ktoré treba zvládnuť. Teda každý cvičí na svoje vlastné riziko.

Pridaj komentár