V tomto príspevku sa budem zaoberať sexuálnou úvahou nad mužskou a ženskou sexualitou a uvedomením si, kto je mužom a kto ženou. Nevyhnem sa ani predstave zjednotenia oboch pohlaví v nadsadenej predstave zrastených dvojčiat.

V ríši pohlavia žijú dve zvieratá a to zviera plemena mužského a zviera vemena ženského. Všetko, čo žije mimo týchto plemien, je impotentné a všetko, čo žije spoločne v jednom vemene, je zviera siamských hermafroditov. Impotentné zviera tento problém nemá, ale má vedeckú múdrosť. Možnosť žiť pohlavie v podobe muža či ženy, alebo žiť v jednote prerastenia siamskej obojpohlavnosti. Som potentný muž. Impotentka nie je problém impotenta. Nie som plodiaca žena. A my dvaja sme potentný a plodiaci siamsky tandem.

Som potentný muž a hľadám potentnú ženu. Som siamský duel a nehľadám ani potentnosť, ani silu plodu v matke. Chcem si ho iba odrezať. Mužské plemeno hľadá dávanie, ženské plemeno dáva materstvo plodu. Impotent zakryl svoje prirodzené nutkanie premýšľaním o erose siamských prostitútiek a tak je definitívne zbavený bremena veľkosti v stave impotencii na druhú ruku.

Jeho zručnosť je grandiózna. Netušené objavenie siamskeho duelu ako moment zrastenia jazyka a hrdelnej angíny. Tehotný jazyk a nefunkčnosť samice dáva tušenie prvotného hriechu a tak vaginalis neodporuje v zrastenej sile dvoch pohlaví. Hovorí sa tomu žravosť angíny. Anomálny ženomuž tvrdí, že je možné počatie bez semena náhlivosti a splodenie animálneho diabla. On siamský Adonis počatý iba silou slova sa takto vyfaluje v pohlaví. Pohlavnosť je nezrejmá a pedofilne identifikovateľná. Siamske počatie a splodenie dvojčaťa z boku kravskej odlišnosti koňa. Siam má jednotu pohlavia, ale nemá možnosť tajomstva nevernosti bez účasti toho druhého. Sila príťažlivosti dvoch pohlaví mizne v jedno integrované pohlavie. Nastala noc ženského tela, na ktorom narástlo odlišné pohlavie ako poníženie mužskej mušle. Žena nastavuje uctievanú mužskú silu v oboje. Chceš to v sebe, tak choď do seba. Muž sa neodpája a zotrváva v prítomnosti ženy.

Žiarlivosť, že iba ona porodí, je už v ňom. V tomto prípade je muž pôrodom zo seba. Pohlavia sa uctievajú v orgazme a v tomto vzťahu nemôžu ináč. Žena rodí, aj muž rodí v nervovej zrastenosti siamskeho duelu. Trvale vytúžená perverznosť muža sa nezmenší, iba do seba intenzívnejšie porastie. Chirurg je impotent ruky, ktorú už nepotrebuje a tá operatívne spája ženu a muža do obradu siamských mačiatok. Bolo jedno a bolo to druhé, teraz len to jedno.

Muž v žene a žena vo vzrušení. To choré zrastenie orgánov pohlavia, chirurgicky možno nazvať drzé dvojpohlavie. Nastala absolútna vernosť prinútená chirurgom do sklamania dôvery. Muž už netúži vlastniť mechanizmus pôrodnice. Žena netúži nájsť hydrant krutosti a ešte niečo splodiť. Telovosť muža v žene ako láskavosť tehotnosti siamských dvojčiat. Nikto to nechcel a je tu naozaj nepoškvrnené počatie. Nikto nevyšiel a nikto nevošiel. Oplodnili sami seba vo vnútri seba samých. Materstvo v mužovi a pohlavnosť samca v žene. My vieme o duchovnej jednote pohlavia, ale odmietame sen pohlavia. Pohlavie v operovanom kolene sa mení v túžbu večného a nekonečného. Siamčatá idú, ich pohlavie oddelia a samotou pohlavia zaplatia za možnosť skrytej zoofilnosti..

Pridaj komentár