Tento príspevok pojednáva o matke, ktorá prehnaným spôsobom milovala svoju dcéru počas jej života. Keď dcéra zomrela, tak sa nezmierila so smrťou dcéry a stále ju považuje za živú.
Samotný príbeh hovorí o ťažkom živote matky, ktorá v zlých finančných podmienkach vychovávala svoje dve dcéry. Jednej sa musela venovať viac, pretože bola stále chorľavá. Dcéru jedného dňa museli odviezť na operáciu. Napriek všetkému úsiliu sa všetko skončilo tragicky. Lekári nedokázali dievčatku pomôcť a preto zomiera. Pre matku to znamená doslova koniec sveta. Zdalo sa jej, že svet sa zatiahol čiernym mrakom, nechápala, ako sa ľudia môžu tešiť a aj pre ňu prestalo svietiť svetlo. Vo vnútri svojej duše túžila zomrieť. Silným emocionálnym zážitkom bol aj pohreb jej najmilšieho dievčatka. Tak strašne silno túžila, aby jej dievčatko žilo. Bola pripravená zomrieť za svoju dcéru. Niekoľko dní po pohrebe, uprostred noci pocítila, že jej celé telo stuhlo a činnosť srdca sa doslova zastavila. Jej vedomie a bioenergetické telo sa uvoľnili do priestoru. Pri prežívaní mimotelového zážitku si uvedomila, že duša dieťaťa sa dostala do jej fyzického tela. Matka začínala mať postupne pocit, že sa nedokáže vrátiť do svojho fyzického tela, lebo je obsadené. Začala sa preto vzďaľovať od svojho tela do druhej miestnosti. Keď vykríkla, že to nechce, tak sa mimotelové zážitky skončili a ona sa vrátila do fyzického tela. Toľko príbeh. To, čo dotyčná matka prežívala po smrti svojho dieťaťa, sa dá zaradiť do kategórie špiritizmu. Matka má silné emocionálne puto na svoju dcéru aj po smrti. Vo svojej psychike odmieta smrť dieťaťa a nikdy sa s ňou nezmieri. V takomto prípade sa duša dcérky v podobe informačných polí o jej živote presunula do tela matky. Ide o prípad, keď sa bioenergetický záznam dcéry odpojil od zomierajúceho tela a teraz ako duch bude prebývať v matkinom fyzickom tele a matka bude tento bioenergetický záznam svojej dcéry udržovať svojimi vlastnými bioenergiami. Matka sa v tomto momente stáva špiritistkou, ktorú po zbytok života bude duša mŕtvej dcéry sprevádzať. Napájal som sa diaľkovo aj na matky, ktorým práve vtedy zomrelo dieťa. Sledoval som tento proces u týchto matiek a prebiehalo to podobne ako v horeuvedenom príbehu. V niektorých prípadoch sa duša živej matky uvoľnila s cieľom ísť zobrať dušu mŕtveho dieťaťa na miesto pohrebu.
Záverom by som dodal len toľko, matky by sa mali zmieriť so smrťou dieťaťa. V opačnom prípade sa stávajú špiritistkami aj s negatívnymi následkami, ktoré zo spojenia duše dieťaťa a matky vyplýva. Z iných príbehov špiritistických matiek je overená deštrukcia z tohto spojenia, ktorá zasahuje život celej rodiny. O osudoch týchto matiek špiritistiek pojednávam bližšie v Plazmatickej škole a v Denníku na mojich internetových stránkach. Pokúsim sa lepšie preskúmať, ako duše takýchto detí pôsobia na okolie a ľudí v nich z hľadiska špiritistického.

Pridaj komentár