Tento príspevok sa venuje astrálu v ľudských a zvieracích neurónoch. Pokúsim sa tu načrtnúť určité praktické rozčlenenie a potom priblížim jednotlivé oblasti neurónov v ľudskom, ale aj v zvieracom tele či už živom, alebo zomretom. Podotýkam, že ide o mŕtve pozostatky asi do mesiaca od smrti človeka alebo zvieraťa.

Verím, že ste si pozorne prečítali predchádzajúce príspevky. Odporúčam si ich nielen prečítať, ale aj naštudovať. Keď zvládnete túto úroveň, tak verím, že sa odhodláte pravidelne cvičiť a cvičením dosiahnuť túto ezoterickú úroveň. V tomto príspevku najprv astrál rozčlením a potom uvediem najzaujímavejšie prípady. Neurónové zhluky podelíme do týchto oblastí:

1.Živé ľudské neuróny mladšie.
Tieto môžeme rozčleniť na 14 oblastí. Podmienka je, že tieto oblasti sú vo výbornom zdravotnom stave. V opačnom prípade sal tu budú zjavovať iné obrazy a pocity. Po koncentrácii a nácviku špeciálnych techník postupne prenikáte do mladších neurónov šedej kôry veľkého mozgu a tu sa dostávate do obrazov podobajúcich sa jaskynným priestorom. Pri prieniku do mladšej kôry mozočku v zadnej časti hlavy sa postupne objavujú obrazy bieleho anjela, dieťaťa, ženy, muža, starca, 6 postáv vľavo a 6 postáv vpravo. Za týmito postavami sú ďalšie 4 postavy vedľa seba. Za týmito postavami sú zvieratá zo zvieratníka používaného v astrológii, za nimi nasledujú geometrické obrazy a to štvorec, obdĺžnik, kruh, trojuholník a bodka. Za týmito obrazcami sa nachádza oblasť sudičiek. Tu je veľký archív osudov a schopností. Z tohto archívu sa v momente narodenia aktivizuje určité predurčenie v tomto živote. Teda, čo by ste tu na zemi v tomto živote mali robiť.

Bohužiaľ zisťujem, že ľudia idú často aj proti vlastnému predurčeniu. Keď budete prenikať do ganglií v temennej oblasti veľkého mozgu, tak vstúpite do sveta rôznych druhov farieb. Keď budete prenikať na koniec predĺženej miechy v strednom mozgu, tak tu sa dostanete do planetárneho systému používaného v astrológii a tu sa stretnete s rôznym bytosťami. Akosi cítite, že na jednotlivých planétach žijú bytosti. Keď budete prenikať do nervových zhlukov jednotlivých zmyslov, tak tu nájdete obrazy ohňa, vody, vzduchu, vetra a priestoru v pozitívnom vplyve. V astrólogii je to oblasť živlov a povahových schopností jednotlivcov. Keď sa rozhodnete komunikovať s astrálom miechy v chrbtici, tak sa tu stretnete s bielou postavou starca s pastierskou palicou.

Tento výjav nájdete často na kostolných obrazoch. Keď postupne prenikáte do neurónov nervových spojov okolo miechy, tak prenikáte do sveta kvetov a rastlinnej vegetácie. Keď prenikáte do nervových uzlov za miechou v oblasti žalúdka, tak tu cítite obrazy živlov vody, vzduchu, ohňa, zeme a priestoru v negatívnom pôsobení. Keď prenikáte do neurónov túlavého nervu idúceho z hlavy cez krk ku každému orgánu tela, tak tu stretávate svet všetkých druhov zvierat. Keď prenikáte do túlavého nervu z kostrče do oblasti podbrušia, tak tu stretávate svet milujúcich sa dvojíc. Keď prenikáte do neurónov lymfatických uzlín zhruba na 50. miestach, tak objavujete svet minerálov.

Tak isto môžete vstúpiť do sveta neurónov v stene žalúdka a čriev. Nájdete tu svet stromov. Posledný prienik smeruje do oblasti žliaz tela. V hypofýze je to svet, kde všetko lieta, v epifýze je to svet, kde všetko sexuje, slinné žľazy je svet chrobákov, slzné žľazy je svet pyramíd, príušnicové žľazy je svet rozprávok o čarovných kúzlach, štítna žľaza je plochý a sivý svet, prištítne telieska – všetko sa navzájom požiera, detská žľaza v hrudnej kosti je veľký človek a malí ľudia, ktorí ho uctievajú, nadobličky – tu sa všetko neustále pohybuje, pankreas – tu všetko tancuje, varlatá a vagína – krvavý sex, amigdala (žľaza medzi epifýzou a hypofýzou) je svet mŕtvych príbuzných.

Špeciálny je astrál u paralyzovaných ľudí od narodenia. Vo všetkých oblastiach nachádzame egyptské božstvá a hieroglyfy.

Špeciálny astrál je u ľudí s veľkými lebkami. Tu nachádzame pri diaľkovom spojení cez bioenergie rôzne znaky a piktogramy.

U ľudí zvaných kyklopovia, ktorí majú oko uprostred čela, obrazy z Nového zákona.
U ľudí znetvorených kretenizmom vo forme malých postavičiek nachádzame v neurónoch znaky židovskej Kabaly.

U ľudí postihnutých mongoloiditou nachádzame znaky sanskritu. Sú to ľudia, ktorí majú šikmé oči a zaujímajú ich iba veci okolo sexu. Sanskrit je indické písmo.
U ľudí navzájom zrastených nachádzame v neurónoch zlatý svet. Všetky objekty sú ako pozlátené.

2.Živé ľudské neuróny staršie.
Tieto môžeme rozčleniť tiež na 14 oblastí. Podmienka je, že tieto oblasti sú vo výbornom zdravotnom stave, lebo ináč sa budú objavovať iné obrazy a pocity. Po koncentrácii do jednotlivých oblastí za využitia špeciálnych techník sa tu stretnete s čiernou postavou v rôznych podobách, ide o božstvo imunitného systému a zdravia. V každej zo 14. oblastí je čierna postava sformovaná do inej podoby diabla, démona, belzebuba a podobne.
Špeciálny astrál je u ľudí paralyzovaných a nehybných od narodenia. Vo vývojovo starších neurónov nachádzame svet Tuarégov a ich rituálov.

3.Živé zvieracie neuróny mladšie.
Tieto môžeme rozčleniť na 14 oblastí. Podmienka je, že tieto oblasti sú vo výbornom zdravotnom stave, ináč sa tu budú objavovať iné obrazy a pocity. Po koncentrácii do jednotlivých oblastí za pomoci špeciálnych techník nachádzame rôzne druhy geometrických tvarov ako sú čiary, kruhy, úsečky, prípadne ako u primátov – drobné priestorové objekty.

U hmyzu nachádzame v neurónoch celú mayskú kultúru.
U obojživelníkov nachádzame svet milujúcich sa osôb tak, ako je to zobrazené na stenách hinduistických chrámov.
U koňa nachádzame v neurónovej oblasti všetky druhy alchymistických a hermetických obrázkov.
U býka nachádzame v neurónovej oblasti znaky písmen latinky.
U siamských zvierat je tiež astrálna rovina zaujímavá. U ovce s dvomi hlavami nachádzame laboratórium, kde sa mieša voda. U medveďa s dvomi hlavami je chemické laboratóriu kde sa pracuje s ohňom. U koňa s dvomi hlavami je chemické laboratórium, kde sa mieša vzduch. U kravy s dvomi hlavami je chemické laboratórium, kde sa miešajú minerály.

4.Živé zvieracie neuróny staršie.
Tieto môžeme rozčleniť na 14 oblastí. Podmienka je, že táto oblasť je v dobrom zdravotnom stave. v opačnom prípade sa tu budú objavovať iné obrazy a pocity. Po skoncentrovaní do daných oblastí za pomoci špeciálnych techník nachádzame tak ako u človeka rôzne podoby čiernej postavy v šedom, až čiernom prostredí.

5.Živé a spiace ľudské neuróny mladšie.
Tieto nedelíme a budeme sa nimi zaoberať ako jedným celkom. Podmienka je, že táto oblasť bude vo výbornom zdravotnom stave. Po koncentrácii do týchto oblastí a odcvičení špeciálnych cvičení tu vnímame biele postavy s krídlami.

6.Živé a spiace ľudské neuróny staršie.
Tieto nedelíme a budeme sa nimi zaoberať ako jedným celkom. Podmienka je, že tieto oblasti budú vo výbornom zdravotnom stave. Po koncentrácii do týchto oblastí po zvládnutí špeciálnych cvičení tu vnímame čierne postavy s krídlami.

7.Živé a spiace zvieracie neuróny mladšie.
Tieto nedelíme a budeme sa nimi zaoberať ako jedným celkom. Podmienka je výborný zdravotný stav. Pri koncentrácii do týchto oblastí po odcvičení a zvládnutí špeciálnych cvičení vnímame biele postavy. Toto nájdeme u cicavcov a primátov.
U kurovitých vtákov tu nájdete štvorcové políčka s bielymi guličkami. Podobá sa to šachovnici.

8.Živé a spiace zvieracie neuróny staršie.
Tieto nedelíme a budeme sa nimi zaoberať ako jedným celkom. Podmienka je dobrý zdravotný stav v tejto oblasti. Keď pomocou koncentrácie a špeciálnych meditácií preniknete do tejto oblasti, tak tu bežiace životné pocity vnímate ako čierne postavy. Tieto obrazy vo všetkých starších neurónoch. Toto nájdeme u cicavcov a primátov.
U kurovitých vtákov tu nájdete šachové políčka s čiernymi guličkami.

9.Mŕtve ľudské neuróny.
Tieto nedelíme a budeme sa nimi zaoberať ako jedným celkom. Podmienka je, že človek skonal zdravý na starobu. Po koncentrácii na mŕtveho človeka a bioenergetického prieniku do zomretého človeka sa vám predstaví grécka mytológia a jej božstvá.

10.Mŕtve zvieracie neuróny.
Tieto nedelíme a budeme sa nimi zoberať ako jedným celkom. Podmienka je, že zviera skapalo zdravé na starobu a vysilenie. Pri koncentrácii do neurónov za pomoci špeciálnych techník nachádzame to, čo je napísané v Starom zákone.
Záverom by som iba podotkol, že každý, kto sa odhodlá prenikať do oblastí ľudských neurónov musí počítať s tým, že obrazy v daných oblastiach bude možno vnímať inak, ako ja osobne. Takže sa nenechajte mýliť mojím vnímaním pochodov v neurónoch ľudí, zvierat a zdochlín. Berte moje skúsenosti iba ako hrubý návod. Cesta každého ezoterika musí byť individuálna.

Pridaj komentár