V tomto príspevku sa dozviete, ako Saša Pueblo diagnostikuje vhodnosť alebo nevhodnosť určitých predmetov a objektov vo vašej blízkosti.
Saša Pueblo v tejto poradni používa špeciálnu techniku Feng shui, ktorou zisťuje vzájomné vzťahy diagnostikovanej osoby a predmetov v jej blízkosti. Bližšie o nácviku tejto techniky v sekcii Feng shui. Na to, aby ste túto techniku vedeli praktizovať, je potrebné mať praktické skúsenosti z veštectva a intuíciu. K tejto vešteckej technike treba pridať aspoň základný výcvik techník Feng shui.
Saša Pueblo sa pri diagnostikovaní odosobní, skoncentruje sa na vašu osobu a pomocou bioenergie sa prepojí s vašou osobou kdekoľvek sa nachádzate. Po tomto naladení sa Saša Pueblo skoncentruje na váš zdravotný stav a začne vyciťovať, aký predmet, objekt alebo vec môže priaznivo pôsobiť na zlepšenie zdravotného stavu. Keď sa Sašovi Pueblovi zjaví v predstave vhodný objekt, tak medzi vami a predmetom si vytvorí drobné kockovité tvary. Pokiaľ sa kockovité výplne medzi predstavou vašej osoby a liečivého talizmanu nedeformovali, tak predmet, vec alebo talizman sú vhodné pre uplatnenie pri vašej liečbe. Ďalej sa vybratý talizman vhodne upravuje, aby sa zvýšil vplyv na zdravie. Tu už použije Saša Pueblo ďalšie techniky a skúsenosti z Magickej školy. Saša Pueblo vám odporučí, čo máte na talizman vyryť alebo ako máte talizman tvarovo upraviť a ako ho nosiť. Znovu pomocou techník Feng shui zisťuje vhodnosť talizmanu pomocou predstavy vás a upraveného talizmanu a štvorcov medzi vami a talizmanom. Všetko je v poriadku, pokiaľ štvorce nie sú zdeformované. Saša Pueblo môže veštecky zisťovať, ktoré predmety a ktoré časti nábytku môžu pôsobiť na vaše ozdravenie rušivo. Odporučí ich z vášho okolia odstrániť.

Pridaj komentár