V tomto príspevku vám Saša Pueblo priblíži, ako sa dá na diaľku diagnostikovať pomocou predstavy vašej osoby a predstavy držania kyvadielka v imaginárnej ruke.
Ide o dosť presnú diagnostiku, kde si Saša Pueblo vo svojej mysli predstaví maketu vášho fyzického tela a kyvadielka v imaginárnej ruke. Táto technika imaginárnym kyvadielkom umožňuje rôzne druhy diagnostík. Na to, aby ste mohli úspešne praktizovať túto diagnostickú metódu, musíte mať veštecké schopnosti a otvorené prútkarské schopnosti. Všetko to súvisí s ovládaním pohybových centier v temennom mozgu, odkiaľ idú adekvátne nervové vzruchy cez miechu k svalom. Kyvadielkom pohybujem nad predstavou postavičky diagnostikovanej osoby. Kde kyvadielko zastane, tam sú rakovinové bunky. Kyvadielko sa nechce pohnúť. Kyvadielkom znovu chodím po predstave chorého človeka a tam, kde začne kresliť kruhy určitej veľkosti, sa dá tušiť nejaký nádor. Kyvadielkom môžem chodiť v mysli nad predstavou chorého človeka a ohodnotiť každý orgán stupnicou od jedna po desať, kde jedna znamená ideálny stav a desať znamená chorobný stav. Kyvadielko ďalej môže prezradiť psychické traumy človeka, ktoré pôsobia nevhodne na zdravotný stav. Kyvadielko prezradí aj bioenergetické pomery diagnostikovanej osoby okolo fyzického tela. Kyvadielkom sa dajú zistiť aj blokácie nervového vzruchu a spôsob ich odblokovania. Kyvadielko prezradí aj harmonické alebo disharmonické stavy medzi jednotlivými orgánmi v tele. Je vidieť, že kyvadielko v predstave je vhodná a všestranná diagnostická metóda.

Pridaj komentár